Varför är det färre sexbrottsanmälningar på festivaler i Göteborg?

Denna sommar har sexuella ofredanden och sexuella övergrepp på festivaler i Sverige uppmärksammmats. Det förekommer sannolikt på alla typer av festivaler och konserter, men antalet anmälningar från arrangemang i Göteborg har varit påfallande färre till antalet. Frågan är varför? Kanske är göteborgare bättre än andra svenskar? Kanske är den svenska kulturen mer kvinnofientlig än den göteborgska?

I Göteborg har det denna sommar varit tre konserter med Bruce Springsteen, två med Håkan Hellström. Alla fem på Ullevi med 60 000 till 70 000 personer i publiken. Dessutom har det varit festivalerna Summerburst och Way out West (WOW)  samt en konsert med Iron Maiden på Ullevi. Anmälningar av sexuella ofredanden förekommer men inte alls på samma nivå som från festivaler och konserter på andra orter.

Konserter kanske inte är så konstigt, de har även på andra orter färre anmälningar. Den troliga orsaken till detta är åldersmässigt blandad publik och mindre alkohol. Samma förklaring gäller antagligen WOW, begränsad tillgång till alkohol och delvis blandad publik även om den genomsnittligt säkert var betydligt yngre än Springsteen och Iron Maiden. Begränsad mängd alkohol eller frånvaro av alkohol är sannolikt den viktigaste förklaringen men den sociala kontroll det innebär med många äldre i publiken ska nog inte heller underskattas.

Enligt statistik från tidigare år är de festivaler som har mest anmälda brott av alla slag, Bråvalla, Malmöfestivalen, Sweden Rock, Emmaboda, Öland Roots, Summerburst Gbg och Way Out West. Många av de brotten är narkotikabrott, dvs i huvudsak innehav av cannabis och många är misshandel. Framförallt dominerar narkotikabrotten på Emmaboda och Öland Roots. Misshandelsbrott är ovanliga eller inte förekommande på dessa två festivaler. På övriga festivaler är det antingen förlorad egendom, stölder eller misshandel som dominerar. För misshandelsbrotten spelar sannolikt alkohol en helt avgörande roll. Sexualbrott har generellt varit ovanliga och är färre i Göteborg.

Social blandning åldersmässigt och mindre drickande är sannolikt förklaringen till att det är färre anmälningar i Göteborg. För det kan väl inte vara så att unga göteborgare är annorlunda och bättre än unga människor i andra städer? Eller så finns det kulturella förklaringar, göteborgare är helt enkelt bättre än svenskar i gemen. Göteborg har en bättre kultur. Svenskar en sämre. Fast jag tror nu inte riktigt på den förklaringen. Åldersmässig blandning och mängden alkohol känns mer trovärdigt som förklaring till skillnaderna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements