Knarket i Sverige – cannabis

Del 1 av 7 i serien Knarket i Sverige

Cannabis är den vanligast förekommande illegala drogen i Sverige, inom Europas gränser och i stora delar av världen. Användning och innehav av cannabis för eget bruk utgör över 60 procent av alla rapporterade narkotikabrott i Europa och cannabis förekommer i åtta av tio narkotikabeslag som rapporteras på europeisk nivå.

I Sverige har både hasch och marijuana varit populära under en längre tid. Beslagen av marijuana under perioden 2013–2015 var betydligt fler och omfattade större kvantiteter än under åren 2010–2012 samtidigt som hasch under 2015 visade en markant uppgång i antal beslag. Andelen beslagtagen marijuana har ökat i förhållande till det totala antalet narkotikabeslag som görs i Sverige. Polisens beslag av marijuana gick om hasch 2012 för att sedan uppvisa en jämn nivå 2015, vilket troligen beror på ökad inhemsk odling.

Cannabis i olika former har dessutom blivit starkare med åren, dvs det innehåller högre halter av det aktiva ämnet THC. Den ökade THC-halten är ett resultat av medveten växtförädling och utvecklade odlingsmetoder. I högre utsträckning används dessutom endast blomställningarna och inte hela växten.

Samtidigt som beslagen av cannabis ökat tycks dock användandet inte ha ökat enligt de undersökningar som finns om ungdomars drogvanor.

Den organiserade brottsligheten som dominerar cannabismarknaden i Europa utgörs av nätverk från Albanien, Vietnam, Marocko samt Nederländerna. I Sverige har personer med vietnamesiskt ursprung utmärkt sig i ärenden som rör större inhemska odlingar.

Cannabisharts (hasch) kommer huvudsakligen från Marocko. I smugglingen till Europa passeras Spanien som fortsatt central införselpunkt och Nederländerna för vidare transport till Sverige. Afghanistan har fått en starkare ställning som ursprungsland och Albanien för distribution vidare i Europa. Cannabis som ankommer till Sverige exporteras från Tjeckien, Nederländerna, Belgien och från Albanien via Danmark och Tyskland. Den småskaliga inhemska odlingen av marijuana har ökat i Sverige liksom i flertalet europeiska länder och har delvis ersatt det insmugglade haschet från Marocko.

Albaniens produktion av marijuana har ökat påtagligt, vilket gör Albanien till ett viktigt avsändarland som kan komma att få större betydelse för Europa.

Smugglingen till Sverige sker främst i motorfordon och i post- och kurirförsändelser. Det sker även på persontåg från Danmark och stora beslag har gjorts i lastbil under 2015. De flesta cannabisbeslag som görs av tullen i postflödet sker i sändningar från Nederländerna.

Egentillverkning av cannabis, inhemsk odling, har ökat i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Odlingarna förekommer i hela landet och utgörs till största del av mindre inomhusodlingar, s.k. hemmaodlingar med ett fåtal sticklingar eller plantor för eget bruk. Stora cannabisodlingar (hundratals upptill tusentals plantor) som bedrivs professionellt förekommer främst i Sveriges västra och södra delar. Vietnamesiska kriminella nätverk dominerar denna verksamhet i Sverige.

Distributionen av cannabis på gatan i Sverige sköt i allmänhet av lokalt baserade lokala kriminella nätverk i olika stadsdelar. Det antas att en del av de våldsamma konflikterna som utspelat sig mellan olika stadsdelsbaserade kriminella nätverk de senaste åren delvis har sin grund i kontrollen av cannabishandeln.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Series NavigationKnarket i Sverige – amfetamin >>
Advertisements

2 Replies to “Knarket i Sverige – cannabis”

  1. Jag anser att det är orimligt att åka fast för en mindre odling för eget bruk. Hur många et är som gör det har jag dock ingen koll på.

Kommentarer inaktiverade.