Svenskarna och sociala medier

Över internet tittar vi på TV och film, lyssnar på radio och musik, surfar på webbsajter, läser webbtidningar, kollar reseinformation, mejlar, betalar räkningar och mycket annat. Bland det viktigaste när det gäller mediekonsumtion vid sidan av tidningar, radio, musik, film och TV är sociala medier.

De största sociala medierna (sociala nätverken) i Sverige är Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat, Kik och Reddit. Sannolikt bör Flashback också vara med på den listan men den senare sajten har inte ingått i den undersökning som Internetstiftelsen i Sverige (IIS) gjort. Skype räknas i deras undersökning som telefoni och inte som ett socialt nätverk.

Inget av de företag som driver de nämnda nätverken är svenskt eller svenskägt med undantag av Flashback som uppge vara ägt av Flashback International Inc i USA. Något sådant bolag tycks dock inte finnas och den troliga ägaren bakom Flashback är ägaren av Flashback Media Group AB i Sverige, en man vid namn Jan Axelsson. Flashback är i jämförelse med de andra företagen mycket litet.

Daglig användning av olika sociala medier i %

Facebook 52 %
Instagram 26 %
Snapchat 16 %
Skype 8 %
Twitter 6 %
Kik 3 %
Reddit 3 %
Linkedin 2 %

Använt någon gång under 2016 i %

Facebook 71 %
Skype 50 %
Instagram 44 %
Linkedin 26 %
Snapchat 25 %
Twitter 18 %
Kik 10 %
Reddit 8 %

Tittar vi på veckovis användning med data som kommer från undersökningen och rapporten Kampen om reklamen, dominerar också Facebook. I denna rapport finns också WhatsApp med.

Facebook Inc äger också Instagram och WhatsApp vid sidan av Facebook. Skype ägs av Microsoft och Google äger Youtube.

När det gäller nyheter på internet så dominerar traditionella medier starkt, men för yngre människor är Facebook den viktigaste nyhetskällan på nätet följt av Youtube medan kvällstidningarnas sajter följt av morgontidningarnas sajter är viktigaste för äldre.

I en annan undersökning, Kampen om reklamen, så visas också några andra sociala mediers användning när det gäller nyhetsförmedling. Facebook, Youtube, Twitter och Instagram är de viktigaste social medierna i Sverige när det gäller nyheter.

Sociala medier eller som det också kallas, sociala nätverk, användes av 58 % av alla internetanvändare i Sverige dagligen år 2016. 77 procent uppger att de någon gång gör det.

Facebook är det överlägset största sociala mediet på internet för svenskar. Användningen av Facebook har stadigt ökat med någon procent årligen sen mätningarna av internetanvändandet startade år 2011 genom undersökningen Svenskarna och Internet från Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Drygt hälften av alla internetanvändare är på Facebook varje dag och 71 procent är det någon gång.

Störst andel Facebookanvändare finns i åldersgruppen 16-25 år där 94 procent använder Facebook, 78 procent dagligen. Andelen användare sjunker sedan med åldern till 30 procent av internetanvändarna över 76 år som någon gång använder Facebook och 18 procent som gör det dagligen. I alla åldersgrupper över 16 år är det fler kvinnor än män som använder Facebook, såväl dagligen som någon gång.

Det näst största sociala mediet är Instagram. Användningen av Instagram har ökat varje år sen 2013 då användningen av Instagram började undersökas. 44 procent använder någon gång Instagram 2016 jämfört med 40 procent året innan. 26 procent gör det dagligen.

Störst andel Instagramanvändare finns i den yngsta åldersgruppen, de mellan 12-15 år. Sedan sjunker användningen stadigt med ökande ålder. Mer än hälften av alla kvinnor använder någon gång Instagram, en tredjedel gör det dagligen. För män är motsvarande siffror 37 procent som någon gång använder Instagram och var femte som gör det dagligen. I alla åldersgrupper är det fler kvinnor än män som använder Instagram. Mer än hälften av alla kvinnor under 35 år använder Instagram dagligen. Bland de yngsta kvinnorna, de som är 12-15 år, är det tre av fyra (76 %) som är dagliga användare och nästan alla av de yngsta (96 %) använder Instagram någon gång.

Användningen av Snapchat började undersökas 2015. Det är idag det tredje mest använda sociala mediet i Sverige, men det används nästan uteslutande av unga.

Upp till 25 år är det minst 75 procent som använder Snapchat och minst 58 procent som gör det dagligen. Över 56 år finns det knappt några användare alls och de dagliga användarna är så få att de inte går att mäta. I åldern 36-55 år uppger var tionde att de någon gång använder Snapchat, men enbart ett par procent använder tjänsten dagligen. Oavsett ålder så är det högre andel kvinnor än män som använder Snapchat.

Användningen av Linkedin har undersökts sen 2014. Det är det tredje största sociala mediet i Sverige för personer över 16 år. 26 procent av alla internetanvändare använder någon gång Linkedin. En ökning jämfört med 2015 då det var 22 procent som använde Linkedin någon gång. Den dagliga användningen av Linkedin är dock låg, endast 2 procent.

Störst andel Linkedinanvändare finns i åldersgruppen 26-55 år där mer än var tredje använder Linkedin åtminstone någon gång. Det är högre andel män än kvinnor som använder Linkedin i alla åldersgrupper. Hälften av männen mellan 36 och 45 år använder Linkedin någon gång, vilket gör det till den grupp som har högst andel Linkedinanvändare. Linkedin används främst av folk i IT-branschen och finansvärlden.

Det femte största sociala mediet i Sverige är Twitter. Twitter har undersökts sen 2011 och användningen ökade fram till och med 2015 men har därefter minskat.

18 procent använder någon gång Twitter, 6 procent gör det dagligen. Såväl den dagliga som den sporadiska användningen har minskat 2016 jämfört med både 2014 och 2015. Inte ens hälften (45 %) av de som besöker Twitter skriver själva någon gång någonting. 3 procent av Twitterbesökarna twittrar dagligen, det vill säga skriver själva något på Twitter.

Störst andel Twitteranvändare finns bland de unga, de under 25 år. När det gäller kön så är det i grupperna män mellan 16-35 år och kvinnor 12-25 år som man hittar över en tredjedel av Twitter-användarna. Flest dagliga Twitteranvändare (15 %) finns bland ungdomar 16-25 år samt män 26-35 år. I åldersgruppen 12-15 år är det fler kvinnor än män som använder Twitter, men i övriga åldersgrupper är det fler män än kvinnor som använder Twitter. Kändisar, politiker och journalister anses vara flitiga Twitter-användare.

Gruppchattprogrammet Kik är med i undersökningen för år 2016 för första gången. 10 procent av alla internetanvändare använder någon gång Kik och 3 procent gör det dagligen. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är stora. I åldern 12-15 år är det 59 procent som använder Kik och 23 procent som gör det dagligen. I åldern 16-25 år är det 19 procent som använder Kik, 6 procent dagligen. Bland de som är 26 år eller äldre är det 4 procent som någon gång använder Kik, men inte ens 1 procent som gör det dagligen.

Reddit är ett forumprogram som kan beskrivas som ett mer välkammat och socialt välanpassat Flashback. 8 procent av alla internetanvändare använder någon gång Reddit, 3 procent dagligen. Skillnaderna mellan könen är stora. 14 procent av männen har någon gång använt Reddit jämfört med 2 procent av kvinnorna. Skillnaderna är även stora mellan olika åldrar. Mer än hälften av alla pojkar på gymnasiet använder Reddit någon gång och 17 procent gör det dagligen. 44 procent av männen mellan 16-25 år och 28 procent av männen mellan 26-35 år besöker Reddit.

Skype används av 8 procent av internetanvändarna dagligen. Det är fler män än kvinnor som använder Skype och framför allt är det fler män som är dagliga användare. Den största gruppen Skypeanvändare finns bland unga män mellan 12-25 år där tre av fyra är användare. Nästan en tredjedel (30 %) av pojkar i åldern 12-15 år är dagliga användare. Totalt ringer 10 % av de svenska internetanvändarna via internet dagligen medan nästan 5 % ringer videosamtal.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements