Stort internationellt tillslag i Falcon Funds-ärendet

För två dagar sen genomförde Ekobrottsmyndigheten (EBM) ett omfattande tillslag i ärendet rörande Falcon Funds. Tillslaget har skett parallellt i Sverige, Storbritannien och Norge. Ett antal nyckelpersoner har frihetsberövats och husrannsakan har skett på ett antal platser i dessa länder. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova bedrägerier.

Tillslaget bygger på en god samverkan under lång tid mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Sverige, Norge, Malta, Italien och Storbritannien. Även EU-organen Europol och Eurojust (EU:s judiciella samarbetsorgan) har haft stor betydelse i ärendet.

– Det som händer nu är att de beslag som har gjorts i samband med husrannsakningar ska gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevis. Det kommer också hållas förhör med de personer som nu är frihetsberövade, säger Arne Fors, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Ärendet inleddes med en anmälan från Pensionsmyndigheten till EBM avseende misstänkta brott i Falcon Funds. Förundersökningen inleddes 2016-10-31. Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet hittills, bland annat har ett 50-tal förhör hållits och husrannsakan har skett på 27 platser, både i Sverige och utomlands. Omfattande beslag har också skett, bland annat avseende telefoner och datorer.

Ärendet har omfattande internationell koppling med en stor mängd transaktioner i och mellan olika länder. I denna del har begäran om rättslig hjälp skett till 20 länder för att erhålla information. Det har också bildats en så kallad JIT (joint investigation team) med Malta i syfte att få tillgång till information. Ärendet är som nämnts ovan beroende av det mycket goda samarbete som EBM har haft med myndigheter i Norge, Malta, Italien och Storbritannien samt med Europol och Eurojust.

En av de huvudmisstänkta i fiffelhärvan, Emil Amir Ingmanson, greps i London. Han är häktad i sin frånvaro och kommer sannolikt att utlämnas till Sverige. Hans greps ihop med en kompanjon, De är misstänkta för grovt bedrägeri under 2013 då den olovliga fondflytten skedde samt grova bedrägerier 2015 och 2016 avseende 22 värdepapper. Emil Amir Ingmansson som numera heter Max Emil Serwin förnekar brott via sin advokat Stefan Häge.

Även flera andra personer har gripits i samband med razzian, däribland en svensk TV-profil. 64 miljoner kronor som försvunnit från Falcon Funds och hamnat på kontot hos ett bolag dr han är VD. Han är frigiven, men fortfarande misstänkt.

Några andra inblandade i härvan är Afram Gergeo, i likhet med Emil Amir Ingmanson, känd från Trustbuddy-konkursen, Toni Fennech, tidigare finansminister på Malta, Mark Bishop en person som ville köpa Saab tillsammans med Christian von Koenigsegg och Bård Eker, T*m*s C*mbr***s och Jonas Helwig (också känd som Jonas Karlsson och Jonas Andersson) vilka nämnts i samband med tvivelaktig telefonförsäljning och tveksamma hälsoproduktsföretag varav flera gått i konkurs. Om någon av dem begått nåt brott eller ens är misstänkt för nåt olagligt är inte känt.

Av de cirka 2,7 miljarder kronor som de  22 000 premiepensionsspararna placerade i Falcon Funds tre fonder saknas ungefär 800 miljoner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements