Förljugen bild av Göteborg presenterad av moderaterna

Göteborg har idag färre skjutningar än de andra två större städerna i Sverige. I själva verket har Göteborg i förhållande till befolkningen färre skjutningar och skjutvapenmord bland kriminella än många betydligt mindre städer. Minskningen när det gäller skjutvapenmord och skjutningar har pågått sen 2013 och har varit kraftig sen 2016. Sveriges mest effektiva polis finns i Göteborg. Detta genom att de valt att arbeta med mjuka metoder istället för hård.

Bilbränder och attacker mot blåljuspersonal har aldrig varit speciellt vanligt i Göteborg och sen flera år tillbaka förekommer det i praktiken inte alls. Det finns ingenstans i Göteborg dit poliser inte kan åka. De kan åka vart de vill och behöver inte vara i grupper. Moderaten Hampus Magnusson som uttalar sig i GP vet helt enkelt inte vad han pratar om.

Göteborg har dock alltid varit en stad med stora sociala konflikter, strejker, demonstrationer och hårda politiska motsättningar. Det var inte annorlunda förr än idag. Det är och har alltid varit en hårt segregerad stad.

En sak som dock vara annorlunda var arbetsmiljön. Den var ofta sämre och det fanns en mängd allt för hårda och tunga jobb. Idag har det förändrats även om de flesta fortfarande arbetar i industrin. Jobben har alltså inte försvunnit som en del tror, de har automatiserats och förändrats. Många tunga och hårda jobb är numera robotiserade och därför bort. Allt fler arbetar med skrivbordsjobb inom industrin. Men det finns också kvar många arbeten i hamnen, på en mängd industrier där de två Volvoföretagen är störst, busstrafiken, i vården och på andra håll som sliter för hårt på folk.

Att göteborgare skulle vara mer politiskt extrema än andra svenskar stämmer dock sannolikt. Så har det alltid varit. Vi har historiskt haft en stark nazistisk rörelse i Göteborgs kringområden och alltid haft en mycket stark vänster i Göteborg.

Det finns och har alltid funnits fler betydande och aktiva vänstergrupper i Göteborg än på nåt annat håll i Sverige och vänsterpartiet har dubbelt så högt stöd i Göteborg som i Sverige som helhet.

Arbetarklassen i Göteborg har historiskt ofta varit med kampvillig än på andra håll i Sverige och det går att se än idag med hamnarbetarna som det tydligaste exemplet.

Göteborg har också en bättre ekonomisk utveckling än Sverige i stort. Staden är Sveriges ekonomiska motor och har den lägsta arbetslösheten av storstäderna.

Det är för mig uppenbart att moderaterna inte har en aning som hur Göteborg är och fungerar. Inte heller om hur Göteborg varit. Eller, ännu värre, de vill skapa en totalt falsk bild av staden. En bild byggd på fördomar i syfte att underblåsa fördomar, rasism och människoförakt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements