Polisens påståenden om gängkriminaliteten just nu

De nätverkskriminella visar enligt polisen fortsatt hög aktivitet. De påstår också nyrekryteringen av barn och unga inte visat några tecken på att avta. Detta är två påståenden som inte kan föras i bevis och inte kan kontrolleras. I själva verket är det bara gissningar och spekulationer från polisen. Polisens påståenden om gängkriminaliteten just nu är ytterst tveksamma. Läs mer…

Att läsa om gängbrottsligheten

När det gäller gängbrottsligheten kommer det nya böcker med en viss regelbundenhet. Det är många typer av böcker, Sådan där kriminella själva berättar om livet i de kriminella gängen, berättelser av personer som drabbas och drabbats av gängvåldet, reportage, vetenskapliga publikationer, gangsterromaner och deckare. Läs mer…

Danmark och Sverige har lika många gängkriminella

Den svenske justitieministern Gunnar Strömmer hittade på en egen siffra om antalet gängkriminella i Sverige. Den var helt påhittad och saknar helt stöd i forskning och statistik. Den är i storleksordningen 4-10 gånger så hög som det verkliga antalet gängkriminella i Sverige. Läs mer…

Kriminella nätverk och gäng – vad är det?

I en nyligen utkommen rapport med titeln ”Polismyndighetens förhållningssätt och arbete mot gängkriminaliteten” problematiserar polisforskaren Stefan Holgersson begreppet gängkriminalitet. Det gör han samtidigt som han kritiserar polisen ineffektivitet. Läs mer…

Gängland Sundsvall – Nacksta och Skönsberg

I samband med våldsvågen i Stockholm i slutet av 2022 och början av 2023 har media presenterat en teori om att våldet beror på en konflikt mellan de två kriminella Stockholmgrupperingar som kallas Dalennätverket och Nätverk Foxtrot. Konflikten ska enligt media handla om narkotikamarknaden i Sundsvall. Läs mer…

Att skriva om brott – flashback, namn och hot

Jag skriver till stor del om brott. Men bara om två sorters brottslingar. För det första om de som ingår i det som kallas organiserad brottslighet vilket omfattar organiserade rånarligor, kriminella kompisnätverk i förorterna, familjerelaterade kriminella nätverk, kriminella mc-gäng, etniskt baserade kriminella nätverk samt andra typer av kriminella gäng. Läs mer…

Skjutning i Majorna – en man i 30-årsåldern skadad

Tidigt i morse vid 4-tiden inträffade en skjutning i Majorna, på Lotsgatan i närheten av Karl Johansgatan. En skottskadad man i 30-åldern påträffades på platsen. Han fördes till sjukhus och rapporteras vara allvarligt skadad. Han sköts enligt uppgifter i media när han vara på väg från sin bil till sin bostad, som det verkar i en trappuppgång Läs mer…

Gängkriminalitet börjar som självförsvar mot polisen

Förslag om vad man kan göra mot kriminella gäng haglar både från regering och opposition. Alla med fokus på ökad repression, särskilt mot ”dom andra” – men utan att göra troligt att det skulle hjälpa stort. Kanske det inte heller är meningen att det ska hjälpa något annat än respektive partis opinionssiffror på kort sikt. Läs mer…

Stockholmspolisen fixar inte sitt jobb

I Stockholm finns ett problem med gängskjutningar och gängkriminalitet som inte har någon motsvarighet på annat håll i Sverige. Hittills i år (till den 31 augusti) har 35 personer i Sverige dödats med hjälp av skjutvapen. Läs mer…

Gängland Köpenhamn

Sverige är på inget sätt ensamma om att ha problem med kriminella gäng. Även Danmark har omfattande problem och de har haft problemen längre än Sverige. Cirka 10-15 år längre för redan på 1970-talet fanns det tydliga problem med gängkriminalitet i Danmark Läs mer…

Skjutningar i Sveriges storstadsområden

Gängvåld i form av skottlossning, skjutningar och uppgörelser var tidigare vanligt i Malmö såväl som i Göteborg. I Göteborg började det minska under åren 2013-15 och numera är antalet skjutningar, skjutvapendödade och -skadade lågt i Göteborg. I Malmö har skjutningarna minskat i antal de senaste åren. Läs mer…

Spritsmugglarna i Malmö under motboksepoken

Under tiden med spritransonering och motbok på 1920-talet förekom spritsmuggling i hela Sverige och omfattade även smuggling till Norge och Finland. Det är dock bara på västkusten och i Stockholmsrådet som det fanns mycket omskrivna smugglare, i media kallade smugglarkungar Läs mer…

Georg Malmberg – den obehaglige smugglarkungen

Carl Georg Malmberg var en av förbuds- och motbokstidens större smugglare. En smugglarkung utan det rykte om gentlemannabandit och hedersknyffel som omgav andra gängkriminella smugglarkungar som Algoth Niska och Ernst Bremer både när det begav sig och efteråt. Läs mer…

Gängland Sverige

Organiserad brottslighet är inget nytt i Sverige. I det moderna Sverige uppstod organiserade kriminella organisationer bland annat i samband med införandet av motboken med spritransonering och systembolag. Gängen kom att syssla med smuggling av sprit till Sverige och var sannolikt också involverade i illegal tillverkning av sprit. Läs mer…