Världen ligger i våra händer

”Något i kapitalismen verkar vara trasigt.” Det är säkert en tanke ni som står här idag redan tänkt. Men den som nyligen sa detta var en person som nog inte varit på många Första Majmöten. Han heter Albert Edwards, är global strateg på storbanken, Société Générale och han sa det i den amerikanska affärstidningen Fortunes senaste nummer Läs mer…

Haymarket i Chicago och 1-maj – den verkliga historien

Det kan verka osannolikt, men samtidigt kanske nåt som de flesta människor på vänsterkanten känner till. Nämligen att vår 1-majfirande hänger ihop med den US-amerikanska staden Chicago, ja faktiskt har sitt ursprung i denna, den US-amerikanska arbetarrörelsens hemstad. Det hela började redan 1867 i Chicago. På 1-maj det året så strejkade arbetarna i Chicago för att försöka genomdriva 8-timmarsdagen. Bland annat genom ett möte på torget Haymarket i Chicago. Läs mer…

Working class heroes

”Min pappa var busschaufför. En dag på jobbet fick han hjärnblödning och dog plötsligt. Det var så fruktansvärt! Mamma var arbetarklass och när hon blev änka var hon för ung för att få änkepension. Ensam skulle hon försörja sex barn och jag var det yngsta Läs mer…

Svensk historia utan rörelse

Jag har haft lite svårt att ta mej igenom TV-serien om svensk historia. En fyndig kollega gav en ledtråd till varför när han spetsigt skrev: ”Tänk att så mycket av Sveriges historia utspelade sig på Skansen”. Men avsnittet om 1800-talet och det demokratiska genombrottet har jag sett. Det väckte lite kluvna känslor, för att uttrycka det milt. Läs mer…

Allt svårare för Tesla

I Sverige har strejken och blockaderna mot Tesla nu pågått i en månad. Företaget kan inte ta in bilar via svenska hamnar. Deras laddningsstationer repareras inte och de får inte ut registreringsskyltar. Det fungerar så där. Arbete på de flesta av deras verkstäder har i de flesta fall fortsatt på grund av oorganiserade strejkbrytare. Läs mer…

Konflikten med Tesla är ingen strejk utan en blockad

IF Metall har utlyst en strejk på Tesla för att få till stånd ett kollektivavtal. Problemet med detta är att ingen som arbetar på Tesla, eller i alla fall nästan ingen, faktiskt strejkar. Många är troligen inte ens med i facket. Därför är det egentligen inte fråga om en strejk utan snarare frågan om en blockad där en massa andra fackföreningar gjort gemensam sak med IF Metall Läs mer…

Risken för en farlig framtid med AI är liten

I Tidningen Parabol har Jacob Oscarson skrivit om vilka risker som finns med att AI ta över medelklassens kontorsjobb. Några av de faror han nämner är att situationen kan utnyttjas av kapitalägarna för att kapa åt sig mer makt och en högervridning av samhället när den tidigare privilegierade medelklassen blir utan arbete. Läs mer…

Strejk i hamnarna uppskjuten för medlemsomröstning

På kvällen den 3 juli (måndag) mottog Svenska Hamnarbetarförbundet och motparten Sveriges Hamnar en skriftlig hemställan från medlarna avseende förslag till nytt kollektivavtal. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde senare under kvällen att budet var tillräckligt intressant för att underställas en ny medlemsomröstning. Läs mer…

Hamnarbetarna har varslat om strejk

Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk i Gothenburg RoRo Terminal och Helsingborgs hamn från torsdag 6 juli till och med tisdag 11 juli. Under samma period varslar fackföreningen om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad i Hallands hamnar Läs mer…

Fack som inte kämpar krymper

Organisera! Det är arbetarrörelsens första erfarenhet och främsta budord. Bara genom att sluta sig samman kan de arbetande försvara rättigheter, arbets- och livsvillkor i en kapitalistisk värld och på sikt hota kapitalägarnas makt. En särställning har de fackliga organisationerna. Läs mer…

SVEKO lade sig platt för Almega

I stort sett inget av de krav som man lovade att driva i förhandlingarna har uppnåtts. Man har helt enkelt lagt sig platt för arbetsgivaren/Almega. Kravet på två ombord med säkerhetstjänst på resandetåg slopades redan när Seko:s ordförande för någon vecka sedan meddelade att man hade nedprioriterat kravet. Hon skyllde, utan att skämmas, på lokförarnas vilda strejk. Läs mer…

Rörelser i kamp – intervju med Gunnar Pettersson

Den 13 maj ordnar Socialistisk Politik tillsammans med Vänsterpartiet i Härryda och ABF Göteborg en nationell konferens på temat Rörelsekamp och demokrati underifrån. Här följer en intervju med en av deltagarna, Gunnar Pettersson. Läs mer…

Rörelser i kamp – intervju med Lina El Yafi

Den 13 maj ordnar Socialistisk Politik tillsammans med Vänsterpartiet i Härryda och ABF Göteborg en nationell konferens på temat Rörelsekamp och demokrati underifrån. Här följer en intervju med en av deltagarna, Lina El Yafi. Läs mer…

Demokrati underifrån – Folk i rörelse förändrar världen

Alla viktiga förbättringar för de stora grupperna har kommit till genom att vanliga människor organiserat sig och kämpat – tillsammans och oberoende av motståndarna. Det är en sanning som gäller även idag. Läs mer…

Järnvägsstrejk på gång

Seko, Service- och kommunikationsfacket, har varslat om strejk på spårtrafikområdet. Varslet innebär att cirka 1 200 medlemmar tas ut i strejk i tre olika steg om ingen uppgörelse nås. Det handlar om allt ifrån medlemmar på Transdev (Öresundstrafiken), SJ, Green Cargo och MTR Tunnelbanan i Stockholm. Läs mer…

Lokförarna är ett exempel för oss alla

Äntligen! Till sist satte en modig arbetargrupp ned foten och kraschade rakt in i det allra heligaste, den omskrutna ”svenska modellen” som alla politiska krafter söker fylla med sitt eget pick och pack. Vad som för många, åtminstone äldre, löntagare förknippats med en god välfärdsstat är för högern och mången S-byråkrat ett lösenord för att oskadliggöra opposition och gjuta in social protest i betong av regelverk och institutioner. Läs mer…

Tacka de vilda strejkerna

Det började med den stora gruvstrejken i Malmfälten 1969 då femtusen gruvarbetare lade ner arbetet, höll stormöten och valde en egen strejkkommitté vid sidan av sitt fackförbund. Gruvarbetarfacket var bundet av fredsplikten enligt lagen om kollektivavtal och arbetsdomstol som införts av den liberala regeringen Ekman i maj 1928. Läs mer…