Inte förvånande att Martin Timell frikändes

Hösten 2017, som en följd av #metoo-rörelsens anklagades Martin Timell för våldtäkt. Våldtäkten skulle ha ägt rum för nästan 10 år sen i en badtunna. Han åtalades men frikändes. Vi vet inte vad som hände den där dagen i badtunnan, men domstolen kom fram till att det inte gick att bevisa att Martin Timell begått ett brott.

Domen var med tanke på omständigheterna inte så förvånande. Det är generellt svårt att bevisa våldtäkt och kanske ännu svårare att bevisa brott vid en händelse som skedde för tio år sen. Och om det råder tvivel ska den åtalade frikännas. Det är själva kärnan i svensk rättsäkerhet. Åsa Linderborg skriver bra om domen i Aftonbladet:

Målsäganden, det vill säga kvinnan som delade badtunna med Martin Timell, ger visserligen ett trovärdigt intryck, skriver rätten. Men för att styrka att en våldtäkt har begåtts bortom rimligt tvivel krävs stödbevisning. Vittnena som åklagaren åberopade räckte inte till av en rad olika skäl. Bland annat gick det inte att utesluta att ett par av dem hade påverkats av medierapporteringen hösten 2017.

Vår rättssäkerhet säger: Hellre fria än fälla. Metoojournalistiken har fungerat tvärtom.

Linderborg tar också upp hur arbetsgivaren agerade fö tio år sen. Det ville tysta ner kvinnan och absolut inte polisanmäla det hela. Företaget, TV4, försökte betala kvinnan för att hålla tyst. Agerandet var naturligtvis häpnadsväckande oansvarigt och oseriöst. Åsa Linderborg kommenterar även detta på ett bra sätt:

När man läser domen inser man att det här aldrig hade kunnat inträffa i dag. Efter Metoo skulle alla chefer känna sig tvingade att uppmana en kvinna i motsvarande situation att göra en polisanmälan. Att göra det tio år senare, är att ställa polisen inför en omöjlig uppgift.

Martin Timell friades, men hans namn går inte att rädda. Det finns ändå två segrare i den här historien. Rättssystemet, som inte föll offer för drevjournalistiken. Och Metoo. Efter hösten 2017 är det mycket mindre risk att något liknande – arbetsgivare som inte tar ansvar för att reda ut eventuella sexuella övergrepp – kan upprepa sig.

Advertisements