När polisen skjuter en man med Downs syndrom handlar det om inkompetens

I år har svensk polis skjutit ihjäl sex personer, i fler av fallen hade det kunnat undvikas om polisen agerat på ett rimligt och vettigt sätt. Inte ens om en ung man med Downs syndrom hade haft ett riktigt vapen i handen hade det varit rimligt att skjuta mot honom. Vilken människa som helst kunde se att den unge mannen som viftade med ett leksaksvapen hade Downs syndrom. Vilken människa som helst kunde förstå att det var en man som hotade ingen.

Men en grupp svenska poliser visade upp total okunskap, total inkompetens och våldsamhet. De sköt en lång rad skott mot mannen, träffade både fönster, cyklar och träd på innergården. Polisen skjutande tycks därmed också ha utgjort en fara för all i det aktuella huset och på den aktuella innergården. Deras agerande verkar tyda på osedvanligt dåligt omdöme samt extrem okunnighet och dålig allmänbildning.

Det är naturligtvis tragiskt att en ung man på detta sätt skjuts ihjäl. Det är tragiskt för honom, för hans familj. Det är naturligtvis också hemskt och tragiskt för de poliser som sköt. Men framförallt vittnar det om inkompetens från polisens sida. Det fanns ingen som sköt mot em och ändå verkar de ha skjutit hej vilt och lite hur som helst. Sådant agerande är oproffessionellt och inte okej.

Allt fler dör när polisen skjuter mot dem. En bidragande orsak är att polisen använder kulor som expanderar och splittras när de träffar målet. Sådana kulor kallas populärt för dumdumkulor och får inte användas i krig eller vid jakt. För polisen är det dock standardammunition vilket naturligtvis inte är rimligt. Men sannolikt har polisen också blivit sämre på att hantera situationer med mycket stress och upplevt ho.

Polisens verkanseld med dödlig utgång i Sverige 2007?2015

2007, 0
2008, 0
2009, 1
2010, 0
2011, 1
2012, 0
2013, 4
2014, 3
2015, 2
2016, 3
2017, 1
2018, 6 (hitills)

Källa: Wikipedia och ETC.

Att skylla dödskjutningarna på att gängkriminella skjuter på varandra och oftare är beväpnade idag än tidigare är rena dumheterna, det är att vilseled, för det är inte i sådana sammanhang polisen skjuter ihjäl människor utan när de sk ta hand om psykiskt sjuka, deprimerade och förståndshandikappade. Polisen har inga som helst ursäkter för sin inkompetens, sitt dåliga omdöme eller för att de skjuter ihjäl människor. Människor som faktiskt inte utgör nåt hot. En autistisk 20-åring med Downs syndrom som bara kan säga ordet ”mamma” och inget annat utgör inget hot mot någon:

”Jag känner att vi måste berätta om händelsen, eftersom det enda som finns ute nu är polisernas version. Ett barn med Downs syndrom, och autistiskt. Hur han skulle kunna vara så hotfull? Det finns inte”. Så säger Erics mamma, till Aftonbladet.

Ingen tror att polisen hade uppsåt att skjuta ihjäl en 20-åring med Downs syndrom. Det är klart att det ur den synvinkeln är en olycka, men det är en olycka som inte borde ha skett. Vi måste ställa betydligt högre krav på våldsmonopolet, än att flera poliser börjar avlossa mängder av skott mot en ensam person, med en synlig funktionsnedsättning.

Eric kommer inte hem igen. Skadan är skedd. Katastrofen ett faktum. Polisen har den mest upprörande dödsskjutningen i myndighetens moderna historia på sina händer.

Det minsta de kan göra nu är att inte med en millimeter slira på sanningen.

Läs också: Det minsta de kan göra är att inte ljuga

Advertisements