Friheten på nätet minskar

Under 2018 minskade friheten på internet för åttonde året i rad, enligt den årliga rapporten från Freedom House om nätfrihet. Värst bland de undersökta länderna är situationen i Kina, medan Island och Estland är de länder som har störst nätfrihet i det urval av länder som rapporten gäller. De flesta av nordiska och baltiska länderna, Spanien, Portugal, Irland, flera av de mer fria länderna i Sydamerika samt majoriteten av Östeuropas och Afrikas länder ingår inte bland de undersökta länderna så slutsatserna i rapporten måste tas med en nypa salt.

Internet blir enligt rapporten allt mindre fritt. Enligt rapporten Freedom on the Net 2018, som omfattar 65 länder och nästan 90 procent av världens internetanvändare, har friheten på nätet försämrats i 29 länder under det senaste året, jämfört med 19 länder som visar på förbättringar.

Det betyder att nästan hälften av världens nätanvändare bor i länder där makthavarnas kontroll över nätet och medborgarna ökat under det senaste året (47 procent). Ungefär lika många bor i länder där personer blivit attackerade eller dödade för sina aktiviteter på nätet eller i länder där innehåll på nätet har blockerats (48 respektive 55 procent). Endast två av tio bor i länder som Freedom House bedömer som ”fria” i förhållande till nätet (20 procent).

Världskarta som visar vilka länder som rankas som fria, delvis fria eller inte fria i förhållande till internet

Bakom den negativa utvecklingen ligger bland annat Kinas censur- och övervakningssystem, som nu även exporteras till andra länder. Den ökade spridningen av desinformation och propaganda, som i sin tur används som förevändning för större kontroll på nätet, samt de massiva insamlingar av persondata som hotar den personliga integriteten – med Cambridge Analytica-skandalen som ett tydligt exempel – är andra trender som bidragit.

Island och Estland, som är rapportens enda representanter för de nordiska respektive baltiska länderna, toppar listan över länder där nätfriheten fungerar. I andra ändan av listan finns Kina, Iran och Etiopien, som är de värsta länderna för frihet på nätet.

Advertisements