Håkan Boström har rätt om djurrättsaktivister men ljuger om brottsligheten

Ledarskribenten Håkan Boström i GP har gjort den dygd av att ljuga om brottsligheten i Sverige. Han gör det regelbundet, hela tiden och på ledarplats i GP. Nu senast är det i en ledare om djurrättsaktivister. Han har naturligtvis rätt om att djurrättsaktivisterna och deras brott borde utredas bättre och att det inte är acceptabelt att hota, förfölja och trakassera människor med våld och hot om våld. Men det har inget med brottslighetens utveckling i Sverige att göra.

Boström påstår i sin ledare om djurrättsaktivisterna att brottsligheten i Sverige ökar. Det är inte sant. Antalet anmälningar för vissa typer av brott ökar, men det finns inget som tyder på att brottsligheten ökar. De brottstyper som har ökat antal anmälningar är våldtäkter och bedrägerier. Det finns olika orsaker till det men de viktigaste orsakerna till att antalet anmäla våldtäkter ökar är lagändringar, ökad anmälningsbenägenhet, minskad acceptans för den typen av brott och ökad medvetenhet. Dessutom finns det nog en faktiskt ökning vilket är en naturlig följd av ökad befolkning där det dessutom finns en större ökning i de åldrar där unga män är brottsaktiva.

Bedrägerier är ett bort som ökar därför att det blivit enklare att genomföra och det är lätt att klara sig utan att åka fast. Brott som minskar är drogrelaterade brott (om vi räknar in alkohol), våldsbrott, inbrott, rån och stölder. Totalt sett innebär detta att brottsligheten inte ökar:

Men brottsligheten har inte ökat. Vissa delar har ökat som gängskjutningar och bedrägerier över nätet medan till exempel bostadsinbrotten har minskat. Men som helhet är det inga större förändringar utan brottsligheten ligger ganska konstant i förhållande till folkmängden.

Citatet är från en krönika av Dick Sundevall i Magasinet Paragraf. Han har i motsats till de flesta svenska journalister läst Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) 2018. NTU är den viktigaste undersökningen när det gäller brott då den visar all brottslighet och inte bara anmäld brottslighet. Anmäld brottslighet säger av flera skäl väldigt lite om brottsligheten totalt. Det finns brott vars förekomst i anmälningsstatistiken helt och hållet beror på hur polisen arbetar, exempelvis trafikbrott och narkotikabrott. För de flesta andra brott finns det mörkertal, framförallt brott mot person. När det gäller ett fåtal brott anmäls det mycket mer än det verkliga antalet brott, det gäller mycket grova våldsbrott, främst mord.

Advertisements