Illegal tobakshandel i Sverige

Den illegala tobakshandeln i Sverige uppskattas av Svenska Tobaksleverantörsföreningen till cirka 9 procent av konsumtionen, och består av utländska, taxfree, Illegal Whites och piratkopior. Dessutom finns det illegal hantering av råtobak, men den är svår att kvantifiera då det även finns legal försäljning av råtobak. På samma sätt finns det småskalig legal införsel av tobaksvaror för eget bruk.

Illegal försäljning av tobaksvaror omfattar flera olika saker:

  • Småskalig införsel över tillåten ranson för eget bruk: Bygger på att frekvent resa över gränsen mellan länder med relativt små kvantiteter, som sedan säljs på den svarta marknaden.
  • Storskalig smuggling: Legalt producerade cigaretter som blir illegala genom att cigaretterna smugglas till en annan marknad än vad de var avsedda för. Enligt Skatteverket kan en enda långtradare fullastad med smuggelcigaretter till Sverige undvika punktskatter på cirka 13-14 miljoner kronor.
  • Skattefiffel, laglig import av cigaretter via skatteupplag (s.k. uppskovsförfarande) och därefter illegala uttag av varorna utan att betala punktskatt.
  • Piratkopiering: Illegal produktion av kopior av kända märken.
  • Illegal Whites: Legal produktion av speciella varumärken avsedda att smugglas in till exempelvis Sverige. Dessa har därför som regel svensk varningstext.
  • Stölder: Inbrott i lager eller butiker för att stjäla legal tobak som sedan säljs på den svarta marknaden.
  • Upplägg där tobaksvaror rapporteras som exporterade, men i verkligheten säljs vidare inom Sverige

Den illegala handeln med tobak tog fart i Sverige på 1990-talet som en följd av de kraftiga skattehöjningarna på tobak samt inträdet i EU vilket öppnade upp gränserna inom Europa. Detta kan även observeras i Tullverkets statistik över antal beslag, som innan mitten av 1990-talet låg på relativt låga nivåer. Enskilda större beslag medför enligt Tullverket att mängderna fluktuerar mellan åren och är inte ett lämpligt mått för att mäta smugglingens omfattning. Variationerna i antalet beslagtagna cigaretter avspeglar främst tillfälligheter och  variationer i hur Tullverket arbetar med frågan. Smuggelcigaretter kommer idag främst från Polen och Ukraina medan den småskaliga privatimporten främst kommer från Danmark, Tyskland, Spanien och Finland.

Enligt rapporten är det stora, välorganiserade kriminella organisationer med koppling till annan brottslighet och korrupta beslutsfattare som ligger bakom en stor del av de obeskattade cigaretter som smugglas till Sverige. Oftast står länder i östra Europa, Ryssland och Kina för produktionen varifrån de transporteras antingen direkt till Sverige eller via ett transitland.

När det gäller råtobak handlar det främst om att etablerade företag kringgått skattebestämmelserna. Historiskt har grossister/ompaketerare av råtobak hävdat att deras produkter kräver ytterligare beredning för att vara rökbara och därmed inte är skattepliktiga (skattesatsen för röktobak är 1884 kr/kg). Konsumenter har därmed lagligt kunnat inhandla tobak för t.ex. rökning under benämningen råtobak till en mycket låg kostnad. Råtobaken säljs ofta i 0,5-1,0 kilosförpackningar via internet eller lokala närbutiker för ca 200-300 kronor per kilo.

Skattebortfallet från illegal handel med tobaksvaror beräknas uppgå till cirka 1,0-1,1 miljarder kronor från den illegala handeln. Skattebortfallet från obeskattad råtobak för rökning beräknas uppgå till ca 0,2-0,4 miljarder kronor.

Illegal tobaksförsäljning är enligt undersökningen vanligare i Malmö och Stockholm än i andra städer.

Läs mer:

 

Advertisements