Kraftigt minskat skjutande i Sveriges storstäder

Skjutandet i Sverige minskar just nu. Framförallt minskar det i storstäderna. Antalet dödade i gängrelaterat våld minskar för närvarande. Detta är den verkliga bilden och den är helt motsatt med den bild som förmedlas i media och av politiker. Utvecklingen gäller de sista åren.

Innan dess har vi haft en period när skjutandet ökat i Sverige under en ganska lång period. Antalet dödade i gängrelaterade brott har också ökat under en lång period men tycks ha stagnerat det allra sista året. Antalet mord totalt minskade fram till 2015 men ökad sedan något för att sen ha legat på en något högre nivå, men fortfarande är mord ovanligare idag än på 1980- och 1990-talen. Sett över lång tid så har mördandet i Sverige inte ökat på 270 år.

Under 2019 har skjutandet minskat mycket kraftigt i Göteborg. Även antalet som skjutits ihjäl har minskat. Faktum är att antalet dödade i gängrelaterat våld i Göteborg minskat sen 201512 personer dödades i gängrelaterat våld varav 7 dödades i skjutningar.

Antalet dödade i skjutningar har minskat under ännu längre tid, sen 2013 då 9 personer dödades i skjutningar varav 8 i gängrelaterade skjutningar. 9 dödade på grund av skjutvapenvåld år 2013 var lika många som dödades i skjutvapenvåld i Göteborg år 2000. Även trenden när det gäller antalet skjutningar totalt har varit sjunkande sen 2013.

Jämfört med 2018 är antalet skjutningar i år och antalet skjutvapenmord också mycket färre. 13 bekräftade skottlossningar januari-juni  jämfört med 20 under samma period 2018, tre skadade jämfört med åtta år 2018 och en dödad vilket ska jämföras med tre under förra året.

Polisregioner

Antalet skjutningar i hela Polisregion Väst minskade från 34 stycken under januari-juli 2018 till 23 under samma period 2019. I Polisregion Stockholm minskade de från 60 till 45 och i Polisregion Syd från 41 till 35. I andra delar av landet ökade dock antalet skjutningar. I Polisregion Nord från 6 till 25, i Polisregion Öst från 7 till 19, i Polisregion Mitt från 12 till 24 och i Polisregion Bergslagen från 4 till 9. Ökningen i mindre städer och på landsbygden innebär att det total skett en ökning från 164 skjutningar 2018 till 180 år 2019. Men det är ingen som helst ökning från 2017 då antalet skjutningar i Sverige var 181. Notera att alla skjutningar inte är kopplade till organiserad brottslighet även om de flesta är det.

Skjutningar januari-juli 2017, 2018 och 2019, polisregion, antal 2017, antal 2018, antal 2019

 1. Polisregion Stockholm, 73, 60, 45
 2. Polisregion Syd, 60, 41, 35
 3. Polisregion Nord, 4, 6, 25
 4. Polisregion Mitt, 18, 12, 24
 5. Polisregion Väst, 16, 34, 23
 6. Polisregion Öst, 6, 7, 19
 7. Polisregion Bergslagen, 4, 4, 9

Det mycket låga antalet skjutningar i Göteborg och Västra Sverige, lägst per invånare i hela Sverige sticker ut. Det är uppenbart att polisarbetet i västra Sverige och Göteborg på något signifikant vis skiljer sig från polisens arbete i andra delar av Sverige.

Samtidigt som antalet skjutningar minskar kraftigt i storstäderna men samtidigt spritt sig till mindre städer har sprängdåden ökat något i både storstäder och mindre städer. Från 83 stycken i hela Sverige under perioden januari-juli 2018 till 120 stycken under samma period 2019.  Emellertid dödas väldigt få personer i sprängdåd, för det mesta ingen alls. Vilket tyder på att antalet dödade i gängrelaterat våld just nu minskar i hela landet. Förra året dödades 30 personer mellan januari och juli, samtliga i skjutningar. I år har 25 personer dödats under samma tid, samtliga i skjutningar. Inga personer har dödats i sprängningar.

Sprängningar januari-juli 2018 och 2019, polisregion, antal 2018, antal 2019

 1. Polisregion Syd, 28, 44
 2. Polisregion Stockholm, 21, 27
 3. Polisregion Öst, 8, 16
 4. Polisregion Väst, 13, 15
 5. Polisregion Bergslagen, 3, 8
 6. Polisregion Mitt, 8, 7
 7. Polisregion Nord, 2, 3

Även när det gäller sprängningar är antalet per invånare lågt i Väst men även i Nord som tidigare också haft lägst antal skjutningar per invånare. Polisregion Stockholm (Stockholms län och Gotland), polisregion Syd (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län) och polisregion Väst (Västra Götaland och Halland) har ungefär lika många invånare medan de övriga har ett lägre invånarantal. Alla sprängdåd är inte relaterade till organiserad brottslighet.

Advertisements