När pengar och yta är det som anger värdet på en människa är brottslighet lockande

I dagens samhälle värderas människor efter hur mycket pengar de har, hur kända de är och hur flotta kläder, mycket och prylar de har.  För de som växer upp under fattiga förhållanden i arbetarklassen med i stort sett inga förutsättningar att bli rika, kända eller framgångsrika kan då brottslighet bli en lockande sak. De flesta tror inte heller att de kan bli framgångsrika, men vill ändå gärna bli det. De har ingen som helst tro på sina egna möjligheter. Eller så har de helt orealistiska förväntningar på att bli fotbollsproffs med miljoninkomster imorgon eller popstjärna över en natt. Alla kan inte gå samma väg som Zlatan Ibrahimovic. I verkligheten är det mycket ovanligt och även när det händer slutar det ofta illa som med Leo Carmona i Kartellen.

Det går att genom brott skaffa tillräckligt mycket pengar för att skaffa ägodelar som signalerar även om det är svårt att bli tillräckligt rik för ett långt liv i sus och dus. Men en ung man ser sällan långsiktigt på livet. Han vill bli erkänd nu, märkas och synas. Brottslighet som finansierar synliga attribut på rikedom blir då ett alternativ. Framstår du som rik och framgångsrik är det dessutom mycket lättare att träffa en kvinna. Att ha makt är också ett tecken på framgång. Att inneha vapen ger en bild av att du har makt. Själva innehavet av vapen blir en del av vägen till framgång. Likadant fungerar det för den unga kvinnan. Hon kan känna sig sedd och uppskattad. Den unge mannen som periodvis har mycket pengar kan ger henne dyra presenter i form av smycken, kläder och plastikoperationer. Precis som för den unge mannen blir yttre viktigt. Det ska ge en bild av framgång och rikedom. Skönhet blir en del av detta hos de unga kvinnorna.

Så länge en människas värde bestäms utifrån det yttre, hur den ser ut, vilka kläder, bilar och saker den har så är snabba pengar genom grov brottslighet lockande för den fattige unge mannen. Unga kvinnor dras till deras synbara framgång och makt. Kanske duger det inte till nåt långvarigt förhållande, men den unga personen känner sig sedd och framgångsrik. Men förändras inte samhällets värdering av människor kommer det alltid att finnas en viss dragningskraft i viss brottslighet.

PS. Detta är naturligtvis bar en del av brottslighetens orsaker. Betydligt viktigare är psykiska problem, missbruk, arbetslöshet, sociala problem och faktisk brist på pengar. Sådant är huvudorsaker. Även umgänge, bostadsområde, utanförskap och annat kan påverka.

Advertisements