Elsparkcyklarna må vara irriterande men de är här för att stanna

Det är irriterande med elsparkcyklar som far fram på trottoaren, ligger slängda rätt över eller är parkerade på en cykelbana, gångbana eller trottoar. Det kan också vara lite skämmande när de dyker upp utan förvarning strax bakom eller precis vid sidan av där en själv lugnt går och promenerar.

Som en följd av det ökande antalet elsparkcyklar har också antalet olyckor med dem ökat. Det betyder inte att de är farligare än en vanlig cykel men helt klart är att hjälmanvändningen är klart mindre än bland cyklister vilket sannolikt innebär att en olycka med elsparkcykel riskerar att få värre konsekvenser än en cykelolycka.

Det finns också många andra problem som exempelvis dåliga anställningsförhållanden och arbetsvillkor för de som samlar in cyklarna. Dessutom har de kort livslängd vilket innebär miljömässiga problem på grund av batterierna. De miljö- och klimatmässiga problemen uppstår både när batterierna ska tillverkas och de ingående ämnena brytas i gruvor såväl som när sparkcyklarna skrotas eller samlas in.

Men elsparkcyklarna har med all sannolikhet kommit för att stanna. Så det är bara att vänja sig och att skapa en rimlig lagstiftning. Exempelvis borde vara förbjudet att framföra dem på trottoarer och gågator medan hastigheten på gångfartsgator borde begränsas. Även andra åtgärder borde vidtas. Lämpliga parkeringsplatser bör också skapas, kanske i anslutning till vanliga cykelparkeringar och platserna för de vanliga hyrcyklarna.

Eslparkcyklarna har också haft tydligt positiva effekter. Framförallt vad det gäller tillfällighetsstölderna av cyklar som minskat kraftigt i centrala Göteborg som ett resultat av det ökade antalet elsparkcyklar. Kanske bidrar elsparkcyklarna också till minskad bilism.

Advertisements