Kriminella klaner har alltid funnits i Sverige

Släktnätverk där kriminalitet i olika form utgör en en viktig verksamhet har alltid funnits i Sverige. Så även idag. Därvidlag är kriminella klaner ingen speciellt tysk variant på kriminella nätverk utan en allmängiltig typ av kriminella nätverk och gäng som finns i hela världen.

I Södertälje är släktbaserade kriminella nätverk vanligt förekommande i den arameiska/syrianska/assyriska befolkningsgruppen idag där släkten även är viktig i andra sammanhang och i Göteborg har vi idag släkten Ali Khan och i Malmö El-Zein. Men det finns även många andra exempel från det moderna och förmoderna Sverige.

På 1970-talet fanns exempelvis familjen Magnusson i Göteborg och Cederholm i Skåne och sen 1970-talet har vi släkten Yildiz i Tureberg, Sollentuna. Andra 1900-talsexempel är familjen Hannell (Hanell) från Norrlandskusten och Ernst Bremers släktnätverk i Göteborg och Göteborgs skärgård. På 1700-talet hade vi bland annat familjen Gathe (Gathenhielm) och deras släktingar från Onsala och Göteborg. Kriminella klaner är som synes inget nytt. Inte heller något som hänger samman med nån viss folkgrupp, etnicitet eller religion.

Kriminella klaner eller släktnätverk är något som växer fram där det inte finns någon stark centralstat. De har starkt samband till och är ihopkopplade med hederskultur. De isländska sagorna, kanske speciellt Sturlungasagan (egentligen sagorna) men även Njals saga och en del andra berättar på ett bra vis om hur en sådan kultur fungerar. Det blir ofta väldigt våldsamt. Maffian (cosa nostra), camorran och n’dranghetan i Italien är andra exempel på brottslighet baserad på släkter och klaner.

Läs mer:

Advertisements