Superkartellen – 1/3 av allt kokain till Europa

Superkartellen är ett samarbete mellan fyra olika kriminella nätverk, Mocro maffia, Kinahankartellen, Amato-Pagano-klanen som är en del av camorran och samt den bosniska Tito & Dino-kartellen eller klanen. Läs mer…

Journalistmord i Nederländerna har koppling till Malmö

Den nederländske journalisten Peter R. De Vries sköts i Amsterdam den 6 juli 2021 och avled av sina skador den 15 juli. Han var en välkänd grävande journalist men sedan 2017 har han drivit en advokatbyrå ihop med Khalid Kasem och sonen Royce De Vries. Läs mer…

Kriminella klaner har alltid funnits i Sverige

Släktnätverk där kriminalitet i olika form utgör en en viktig verksamhet har alltid funnits i Sverige. Så även idag. Därvidlag är kriminella klaner ingen speciellt tysk eller svensk variant på kriminella nätverk utan en allmängiltig typ av kriminella nätverk och Läs mer…

Orsakar camorrans sopor sjukdomar?

I höstas började Högdalens värmeverk ta emot sopor från Neapel. Den italienska camorran (den organiserade brottsligheten i Neapelområdet) har tjänat grova pengar på att ta hand om sophanteringen i Neapel, särskilt som de bara har dumpat soporna i naturen runt Neapel. Inte bara Neapels sopor har man dumpat utan Läs mer…

Sjöfarten – den viktigaste smugglingsvägen

På fartyg smugglas vapen och knark. Det visar en rapport från fredsforskningsinstitutet Sipri. Rapporten visar också att de metoder som nätverken av vapensmugglare använder som svar på FN:s vapenembargon mot Iran och Nordkorea, under de senaste årtiondena använts av narkotikahandlare för att Läs mer…

Farligt att skriva om överklassens brottslighet

Det är farligt att skriva om brottslighet i överklassen såväl som om organiserad brottslighet. I Sverige är det kanske inte så farligt men det har hänt att journalister misshandlats, blivit utsatta för bombattantat och hotade. Jag som skriver mycket om Läs mer…

Piratkopior – vinstmaskin för organiserad brottslighet

Att tillverka, smuggla och sälja piratkopior av kläder, leksaker, skor, verktyg och mycket annat är en klart lönsam affär. Vinsterna kan vara mycket stora och det är därför inte underligt att organiserad brottslighet är inblandad i det hela. Att straffen Läs mer…

Europas gangsters

Pengar, profiter, inom gangsterverksamhet görs inom ett antal områden, lokalt är ofta byggnadsverksamhet och beskyddarverksamhet en stor inkomstkälla. På det internationella planet är det istället droghandel som är en stor inkomstkälla, liksom försäljningen av pirattillverkade kläder, verktyg och andra prylar Läs mer…

Ekonomisk kris gynnar organiserad brottslighet

Den ekonomiksa krisen som skakar världen gynner den ekonomiska brottsligheten, såväl i Italien som i Sverige. Hög arbetslöshet innebär att det finns gott om unga som kan rekryteras till gangsterverksamheten. Olika regeringars, inklusive den borgerliga svenska, nedskärningar av den ekonomiska Läs mer…

Organiserad brottslighet gynnas av krisen

Enligt en italiensk företagararförening gynnas den organiserade brottsligheten av krisen. Camorran, Maffian, ’Ndranghetans och Sacra Corona Unita:s verksamhet drabbas enligt den italienska organisationen inte av krisen utan snarare så gynnas man. De branscher som de kriminella nätverken och organisationerna är Läs mer…

Oroväckande ökning av utvisningar

Allt fler utländska medborgare som begått brott utvisas från Sverige. Detta kanske många tycker är en bra utveckling då Sverige blir av med en del brottslingar. Det hela verkar mycket osolidariskt, vi skickar kriminella till andra länder där de kan Läs mer…

Det är skillnad på gängkrig och gängkrig

När man läser Roberto Savianos bok om camorran i Neapel, Gomorra, eller för den delen Tomas Lappalainens bok, Camorra, så slås man av att det så kallade gangsterkriget i Malmö skulle betraktas som bättre än normaltillstånd i Neapel. Så det Läs mer…

Organiserad brottslighet och statens nedmontering

När EON:s chef i Malmö går ut och förfasar sig över gangsterkriget i Malmö så är det i själva verket så att han är en del av problemet, eller rättare sagt är han och hans företag en slags symbol för Läs mer…