Avprivatisera skolan

Det är välkänt att brottslighet är relaterad till fattigdom, klassklyftor och utbildning. Låg utbildning, fattigdom och stora klassklyftor innebär större risk för att en individ blir brottsling. Att alla har möjlighet att få samma utbildning är därför viktigt. Likvärdig utbildning leder till minskad segregation vilket innebär mindre klassklyftor och möjlighet att ta sig bort från fattiga och dåliga förhållanden. Det ökar möjligheten för individer från fattiga förhållanden att inte dras in i brottslighet.

Den svenska skolan av idag ökar segregationen och klassklyftorna genom att fattiga får sämre utbildning och därmed sämre förutsättningar för livet. Risken att bli brottsling och att hamna i kriminella gäng ökar när en person inte får en ordentlig skolutbildning. Idag är risken stor att unga personer från fattiga förhållanden inte får en bra utbildning. Skolor i fattiga områden dräneras både på bra lärare och duktiga elever. Privata skolor får genom skolsystemet i praktiken större resurser då de har större andel högpresterande elever och färre elever med problem.

Dessutom sparar kommunerna in på personal och resurser i fattiga områdens skolor. Exempelvis ska både Hammarkulleskolan och Nygårdsskolan i Hammarkullen, Göteborg, bli av med en massa personal i ett sparpaket och det är likadant på andra håll. Den typen av besparingar kommer att förvärra situationen, öka segregationen och klassklyftorna samt öka möjligheten för kriminella gäng att rekrytera ungdomar. Det är en destruktiv politik.

Pisaundersökningen som just presenterats visar att läget är allvarligt i den svenska skolan. Skolan är inte likvärdig12 procent av eleverna i utsatta skolor har brist på läromedel, medan siffran är hälften så stor bland elever med socioekonomiskt starkare bakgrund. Det framkommer också det att på skolorna med fattigare elever har lärarna mer frånvaro och de är sämre förberedda. Högpresterande elever söker till privatskolor. Men också duktiga lärare dras till privatskolor. Det är problematiskt när resurserna behövs på skolorna i fattiga områden.

Skillnaden mellan olika områden och skolor ökar. Fattiga barn och ungdomar får allt sämre utbildning, medan rikare barn och ungdomar får allt bättre. Det är ett resultat av systemet med privata skolor och fritt skolval. Enda lösningen är att avprivatisera skolan. Genom att avprivatisera och återreglera skolan kan den återigen bli en plats där segregation och klassklyftor motverkas genom samma utbildning för alla. För att brottslighet ska kunna bekämpas effektivt är detta en nödvändighet och därför en självklar ingrediens i en kriminalpolitik för vänstern.

Idag medför det svenska skolsystemet en ökad brottslighet genom ökade klyftor och ökad segregation. Enda sättet att motverka detta är att avprivatisera skolan och ta bort det fria skolvalet.

Läs också:

Advertisements