Gängvåldet i Göteborg 2019

År 2019 har gängvåldet i Göteborg varit det minsta på mycket länge. Antalet skjutningar var det lägsta sen det började föras statistik, dvs 2011 och antalet dödade med skjutvapen har inte varit lägre sen 2004. År 2011 var antalet dock lika lågt som 2019.

Orsakerna till detta är framförallt att polisen i Göteborg arbetat bra. Tillsammans med andra myndigheter arbetar de förebyggande och med långsiktigt förtroendeskapande åtgärder. De undviker att gripa, kontrollera och misstänkliggöra alla ungdomar i förorterna, de visar att de bara är ute efter kriminella. De pratar med folk innan de agerar (sen sker det naturligtvis misstag som bryter mot det gängse arbetssättet). De började arbeta på det sättet i Göteborgs fattiga områden omkring 2005 men det började ge resultat först omkring 2013.

Det nya sättet att arbeta innebar till en början att antalet skjutningar och skjutvapenmord fortsatte att öka. Men när människor började lita på polisen och inse att polisen bara villa sätt dit de kriminella och inga andra började det bli lättare för polisen. Det blev lättare att inrikta spaningen på rätt personer, det innebar att det blev lättare att få ihop bevis och det blev lättare att få vittnesmål. Inte från de kriminella, de och deras närstående pratar naturligtvis aldrig med polisen och så har det allltid varit. Även på Clark Olofssons tid. Men andra människor i fattiga områden pratar idag med polisen. Så var det inte för tio år sen.

Det förändrade arbetssättet, polisen fokus på de som faktiskt begår brott och deras ökade respekt för andra personer i fattiga områden har fått som konsekvens att Göteborgspolisen som det verkar klarar upp gängvåld lite bättre än andra polisstyrkor i Sverige. De har genom att de arbetar på bättre sätt än polisen på andra håll i Sverige bl.a. lyckats få in viktiga nyckelpersoner i fängelse. Personer som har stor betydelse i de kriminella nätverk där våldet varit värst.

Sammantaget har det arbete polisen, andra myndigheter och bostadsföretag gjort lett till att antalet skjutningar och antalet dödade med skjutvapen minskat sen 2013. Antalet dödade i gängrelaterat våld har minskat sen 2015.

Värsta åren när det gäller dödade med skjutvapen i Göteborg, år, antal personer

 1. 2000, 9
 2. 2013, 9  (varav 8 i gängrelaterade mord)
 3. 2006, 8
 4. 2008, 8

sta åren när det gäller dödade med skjutvapen i Göteborg, år, antal personer

 1. 2004, 1
 2. 2019, 2
 3. 2011, 2
 4. 2003, 2
 5. 2001, 2

Det allra värsta året var år 2000 om vi bara tittar på dödade i gängrelaterade skjutvapenmord. Tittar vi på alla gängrelaterade mord var 2015 värst för då dödades flest personer i gängrelaterat våld. Det året dödades 7 personer med skjutvapen, men 5 personer dödades också i annat gängrelaterat våd. En med kniv och 4 genom en bomb.

Det finns också två perioder med lite fler gängrelaterade mord, 2006-2009 med totalt 27 skjutvapenmord och 2013-2016 med sammanlagt 30 gängrelaterade mord.

Skjutningar 2011-2017, Storgöteborg

 • 2011, 48
 • 2012, 46
 • 2013, 56 (alt. 55 eller 57)
 • 2014, 52
 • 2015, 31
 • 2016, 39
 • 2017, 21
 • 2018, 43
 • 2019, 18

Antal skadade vid skjutningar i Storgöteborg 2013-2017

 • 2013, 31
 • 2014, 22
 • 2015, 27
 • 2016, 12
 • 2017, 11
 • 2018, 22
 • 2019, 7

Antal skjutvapenmord i Storgöteborg 2000-2017

 • 2000, 9
 • 2001, 2
 • 2002, 4
 • 2003, 2
 • 2004, 1
 • 2005: 3
 • 2006: 8
 • 2007: 5
 • 2008: 6
 • 2009: 8
 • 2010: 3
 • 2011: 2
 • 2012: 3
 • 2013: 9 (varav 8 i gängrelaterade mord)
 • 2014: 7 (4)
 • 2015: 7 (totalt 12 döda i gängrelaterade mord)
 • 2016: 7 (6)
 • 2017: 3 (varav ett egentligen kan vara relationsrelaterat)
 • 2018: 5 (varav ett är relationsrelaterat)
 • 2019: 2

Källor: Brå, Polisen, GP

Utvecklingen i Göteborg med minskat våld har också gynnats av att det blivit lättare att få arbete vilket minskat arbetslöshet och risken att hamna utanför arbetsmarknaden. Det bidrar till minskad brottslighet. Men problemen med arbetslöshet kvarstår i fattigare delar av befolkningen. Andra problem som medför ökad brottslighet och att gängen lättare kan rekrytera nya ungdomar den ökade segregationen som bland annat beror på bristen på bostäder som lett till en stor bostadslöshet och en omfattande trångboddhet. Privatskolor och avregleringar har bidragit ytterligare.

Nu risker de omfattande nedskärningar politikerna vill göra i skolan, när det gäller ungdomars fritidssysselsättningar och på kulturaktiviteter för barn och ungdomar till att motverka de goda resultat som uppnåtts i kampen mot gängbrottsligheten. Politikerna vill väldigt gärna göra nåt åt gängbrottsligheten men de skär ner på det som motverkar gängbrottsligheten bäst. Deras agerande är faktiskt rent kriminellt.

Advertisements