Samordningsnummer underlättar för den organiserade brottsligheten

Det har framgått med all tydlighet att privatiseringar och avregleringar gynnat den organiserade brottsligheten. Privata utförare och upphandlingar har öppnat upp för kriminella företag att tjäna grova pengar på fusk med bidragssystem. I andra branscher har tillfälliga anställningar, bemanningsföretag och försämrat fackligt inflytande lett till att organiserad brottslighet brett ut sig med lönedumpning och dåliga arbetsförhållanden. Det är framförallt synligt i transportbranschen och byggbranschen.

Minskat fackligt inflytande, dvs minskad demokrati på arbetsplatser har också lett till ökad lönedumpning genom arbetskraft från andra länder. Genom införsel av arbetskraft från andra länder som bara arbetar en kort tid i Sverige har samordningsnummer blivit viktigt. Det har också blivit så lätt att få samordningsnummer att det numera är ett verktyg som används av den organiserade brottsligheten.

För att få ett samordningsnummer räcker det med att köpa en svenskregistrerad bil (i praktiken ett registreringsnummer) eller att ett företag i Sverige säger att de har för avsikt att anställa personen.. Bosättning eller adress i Sverige behövs inte. Uppehållstillstånd behövs inte. Detta är en del i den allmänna avregleringen och den minskade demokratin i det svenska samhället. Ofta genomförs inte ens en riktig identitetskontroll innan samordningsnummer utfärdas.

Enligt Polisen och Skatteverket är 45% av alla samordningsnummer utfärdade utan att ordentlig id-kontroll gjorts. I 10% av fallen fanns det ingen avsikt att betala skatt, vilket fått Skatteverket att misstänka att det handlar om svart arbetskraft. 75 % av de som från länder utanför EU som fått samordningsnummer saknade arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.

Samaordningsnumren har lett till att det kan finnas omkring en halv miljon människor i Sverige (troligen är det dock mycket färre än så) som myndigheterna inte har någon som helst koll på. Deras identitet är okänd, vad de gör är okänt, var de bor är okänt, om de faktiskt befinner sig i Sverige är okänt osv.

Den organiserade brottsligheten utnyttjar samordningsnummer på flera sätt. Det viktigaste är att de personer som har samordningsnummer fungerar som målvakter i olika brottsupplägg. Både i företagsbaserad brottslighet med svartarbete och penningtvätt samt som bilmålvakter. Men samordningsnummer används också för att utnyttja svenska bidragssystem på ett organiserat och illegalt tillskansa sig stora pengar.

Bilmålvakterna kan i allmänhet inte identifieras då deras verkliga identitet inte är känd. De bilar som står på dem används sedan i diverse brottsupplägg, framförallt av internationella stöldligor och människosmugglare. Genom oidentifierbara bilmålvakter som dessutom inte är inblandade i brottsligheten är de verkliga brottslingarna omöjliga att identifiera.

Samordningsnummer utnyttjas främst av kriminella nätverk från östra Europa varav många har koppling till den ryska maffian, Vory y Zakone. Dessa nätverk sysslar framförallt med stöldbrottslighet i Sverige och är oftast baserade i Litauen, Polen, Rumänien, Moldavien, Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Georgien. Men det finns också nätverk baserade i Latinamerika.

Många nätverk är även aktiva när det gäller människohandel, där det vanligaste handlar om människohandel för tvångsarbete (inkl. tiggeri) och svartarbete med extremt dålig betalning samt för prostitution. Kriminella nätverk från bland annat Rumänien, Bulgarien, Nigeria, Bosnien, Ungern, Albanien, Polen och Slovakien är inblandade i dessa verksamheter.

Många offer för människohandel har samordningsnummer för att de kriminella gängen också ska kunna utnyttja bidragsmöjligheter och annat i det svenska samhället. Personerna saknar i allmänhet arbets- och uppehållstillstånd.

Källor:

  • Polismyndighetens Lägesrapport 19, Människohandel för sexuella och andra ändamål, 2017
  • NOA Polismyndigheten, Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet, 2019

Läs mer:

  1. Rysk maffia i Sverige – Tambovgänget
  2. Rysk maffia i Sverige – Tariel Oniani och Dmitrii Galeev
  3. Litauiska gangsters i Sverige – Šmikiniai
  4. Litauiska gangsters i Sverige – Miliai
  5. Människosmuggling och organiserad brottslighet
  6. Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare
  7. Tiggeriförbud ger ökad brottslighet
Advertisements