Det här med kriminella klaner och dagens familjen Magnusson

På 1970-talet fanns en familj med samma rykte som familjen Ali Khan har idag. En kriminell klan med kontroll över delar av den undre världen. Familjen hette Magnusson. Deras bas var Hammarkullen och Hjällbo. Precis samma stadsdelar som är bas för familjen Ali Khan idag.

Magnusson uppmärksammades inte alls på samma sätt som Ali Khan uppmärksammas idag och de kallades inte klan. Men precis som Ali Khan tillhörde Magnusson en minoritet med andra kulturella mönster och med svagt förtroende för den svenska staten, polisen och andra myndigheter. Magnussons finns än idag, släktmedlemmarna bär dock ofta andra efternamn. De är resande, en folkgrupp som i århundraden förföljts och utsatts för rasism i Sverige. Mycket få av dem, kanske inga, är idag kriminella.

Ali Khan är från en folkgrupp som kallas mhallami. De har förföljts och förtryckts i århundraden i flera länder såsom Turkiet, Syrien och Libanon. Idag lever en stor del av dem i Tyskland men många lever också i Sverige. En del av dem kallar sig kurder men de pratar arabiska. I framtiden kommer mycket få av dem att vara kriminella. Idag är de delar av släkten som är kriminella ett stort problem men de styr ingen stadsdel och de styr inte den undre världen i Göteborg.

När en grupp av människor förtrycks och förföljs under lång tid på det sätt som skett med resande i Sverige och mhallami i andra länder kommer de att utveckla mönster där de själva måst ta ansvar för allt som händer inom gruppen. De kan inte lita på myndigheter. De har också svårt att få vanliga arbeten och diskrimineras på allehanda sätt. Brottslighet kan då bli ett sätt att skaffa sig möjligheter att överleva. Detta skapar en situation där brottslighet gentemot de andra, majoritetsbefolkningen och myndigheterna, anses vara acceptabelt. När samhället inte skyddar dem måste de skydda sig själva. En så kallad klankultur växer fram. Så skedde bland de resande i Sverige och så skedde bland mhallami i andra länder.

När klankulturer växt fram är det svåra att utrota. Det tar generationer där myndigheter och majoritetsbefolkning måste visa att diskriminering bekämpas. Det kräva satt den förtryckta och förföljda gruppen känner att de kan få andra jobb och att de accepteras i samhället. För Ali Khan är det i nuläget långt borta även om de flesta i släkten inte på något sätt är kriminella. Så observera, en person är inte kriminell bara för att den bär efternamnet Ali Khan och alla i släkten Ali Khan bär inte detta efternamn utan andra namn. Precis på samma sätt som Magnussons ofta bar och bär andra namn.

Läs mer:

 

Advertisements