Gängbrottsligheten är ett resultat av välfärdsstatens nedmontering

Gängbrottsligheten beror inte på att kriminella nätverk, familjer, släkter eller klaner flyttat hit i avsikt att begå brott.  Istället handlar det om att nedmonteringen av välfärdsstaten genom nedskärningar, skattesänkningar för rika, skatteavdrag för rika, privatiseringar och avregleringar skapa underlag och möjligheter för kriminella nätverk och gäng. Dessutom har välfärdsstatens nedmontering lett till att en del fattiga människor tvingats vända sig till släkten och familjen och kriminella nätverk för att få tillgång till grundläggande service och trygghet. I vissa fall har dessa familjer har också sett möjligheter att utnyttja avregleringar och privatiseringar till att ge den egna släkten och familj.

I andra fall är de kriminella nätverken bestående av personer med samma etniska bakgrund som tvinga hålla ihop på grund av förtryck och förföljelser i hemlandet. I andra fall handlar det om att grupper av unga med gemensam bakgrund och en otrygg uppväxt i fattigdom med frånvarande pappa och mamma med många barn kommit snett i tillvaron och utvecklat brottslighet som ett sätt att klara sig.

En sak är i alla fall helt klar. Alla kriminella nätverk i Sverige är en produkt av det svenska samhället och dess tillkortakommanden. Det handlar inte om importerade problem även om importerad kultur, importerade sociala normer och importerade fördomar, konflikter i vissa fall spelar roll tillsammans med fördomar och rasism i Sverige, fattigdom, arbetslöshet, trångboddhet, bostadsbrist, dålig skola, nedskärningar, avregleringar med mera. Som Arne Johansson från Husby uttrycker det i tidningen Internationalen:

– Hoppet är att folk verkar vakna upp och börjar vilja agera nu. Det är hoppet. Vi lyckades stoppa kravallerna 2013 med stormöten och genom att vuxna gick ut på kvällarna. Det var inte polisen utan ortsbefolkningen som fick stopp på det. Nu uppmanar vi också folk att delta i nattvandringar och engagera sig i lokala föreningar, säger Arne Johansson och fortsätter:

– Men det krävs en helt annan samhällsutveckling. Polisen är ju ofta tydligare med det än politikerna, de säger att de inte kan klara det här ensamma. Det krävs en skola som fungerar, och arbete och bostäder för att de unga ska känna att de har en trygg framtid. Vi har en bostadspolitik som pekar käpprätt åt helvete med förslag på marknadshyror som kommer att legalisera bostadsspekulation och öppna upp för ännu mer kriminalitet. Även den mest korkade politiker måste fatta att det behövs sociala insatser för att få stopp på våldet.

Han uttalar sig också om orsakerna till problemen samt rasistiska och odemokratiska politiker och poliser:

Samtidigt ropar allt fler politiker på polis och hårdare tag för att få stopp på gängkriminaliteten, medan andra går så långt som att skylla våldet på etnicitet. Arne Johansson varnar för de tankebanorna.

– Moderaternas Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson tävlar om vem som kan ropa högst och har förskjutit diskussionen. Nu har det gått så långt att reaktionära polischefer kan uttala sig rent rasistiskt och säga att barn härute har ambitionen att bli kriminella från födseln, säger han och syftar på en radiointervju med den biträdande rikspolischefen Mats Löfving som hävdade att utländska kriminella klaner har tagit över förorterna och uppfostrar sina barn till att bli brottslingar.

– Och så förespråkar han visitationszoner i utsatta områden och säger att de som inte vill bli visiterade kan ju hålla sig härifrån. Uppmanar han oss alla att flytta härifrån, eller vad är det? Och så vill han ha möjlighet att telefonavlyssna folk som inte är misstänkt för brott. Självklart behövs polisen. Det är de som måste gripa mördare och tungt kriminella. Men vad som kommer väldigt mycket i skymundan i den här diskussionen är de förebyggande insatser som behövs för att vända samhällsutvecklingen. När välfärden försvinner tar kriminaliteten vid. Ingen föds kriminell!

Läs mer:

 

Advertisements