Advokaten som verkar vara en gangster

En advokat misstänks för att ha brutit mot tystnadsplikten och har kunnat knytas till ett konto hos encrochat. Flera av hans samtal med en ledande person i Vårbynätverket har spelats in och avkrypterats av den franska polisen.

Advokaten, som varit belagd med yppandeförbud, ska bland annat avslöjat gps-positioner som rör en man som är misstänkt för ett mord i Kungens kurva den 18 januari i år. Det för sig om en 23-åring som ingår i samma utredning som gängledaren. Advokaten och gängledaren ska ha diskuterat det faktum att 23-åringens mobiltelefon rört sig på platser som kan kopplas ihop med mordet. Advokaten avslutar konversationen med att säga att det bara handlar om indirekt bevisning som inte behöver leda till en fällande dom. Uppgifterna omfattas av förundersökningssekretess.

De två diskuterar också det faktum att polisen har säkrat tändsatspartiklar och glassplitter på en skyddsväst. Något som även det omfattas av förundersökningssekretessen.

I ett annat samtal/chatt-konversation delar advokaten information om att en Saab är av intresse för polisen. Gängledaren råd om att kontakta en bekant som i sin tur ska säga att han haft Saaben. Dvs en uppmaning att ge falsk information till polisen.

Även uppgifter ur andra utredningar har enligt DN spridits av advokaten, däribland uppgifter om tillslaget mot Vårbergsnätverket och den stora narkotika utredning som det lett till med omfattande kameraövervakning och liknande.

Advokaten har hoppat av målet:

Till sin försvarare begärde mannen en stjärnadvokat som även tidigare företrätt personer ur nätverket.
Advokaten arbetade med målet i drygt åtta månader. Sedan hoppade han plötsligt av.

Avhoppet skedde efter att åklagaren i målet lämnat in ett yttrande. Hela yttrandet är belagt med sekretess.
Tingsrätten beordrade advokaten att bemöta skrivelsen.

Delar av advokatens svar har också belagts med sekretess. I den delen som är offentlig står det:

”… undertecknad numera tvungen att frånträda uppdraget av advokatetiska skäl”. 

Advokaten skrev vidare att han, på grund av advokatetiska skäl, inte kunde utveckla det vidare.

I själva verket är det åklagaren som tvingat bort advokaten på grund av den senares brott mot förundersökningssekretessen och uppenbart kriminella samarbete med gängledaren.

Advokaten utreds för brott och kan komma att åtalas.

Läs mer:

Många grova brott lösta på grund av hackat kommunikationsnätverk

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!