Män från Backagänget dömda för vapen och narkotika

Under våren har sex personer ställts inför rätta narkotika- och vapenbrottslighet i Göteborgs tingsrätt. Minst tre av dem anses ha ledande positioner i Backagänget. Rättegången har handlat om hantering av 240 kilo amfetamin och 91 kilo hasch samt 19 pistoler av märket Zoraki. Läs mer…

Förberedelse till mord och narkotikabrott i Uppsala

Uppsala tingsrätt har dömt tolv personer som på olika sätt varit inblandade i omfattande organiserad brottslighet. Två av de tilltalade dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott och förberedelse till mord. Därutöver dömdes fyra andra personer för förberedelse till mord Läs mer…

Polisens arbete mot de kriminella nätverken

Polisen menar själva flyttar fram positionerna ytterligare mot systemhotande brottslighet och brottsutvecklingen i form av grovt våld som skjutningar och sprängningar. De menar också att arbetet ger resultat, med flera häktade och stora beslag. Läs mer…

Växlingskontor i Göteborg inblandat i penningtvätt

Avlyssningsmaterial från Encrochat som polisen i Göteborg fick tillgång till i början av 2002 ledde till misstankar om att flera tungt kriminella i Göteborg tvättade pengar genom ett växlingskontor i de centrala delarna av staden. Det ledde så småningom till flera åtal med hjälp av mer avlyssningsmaterial från SkyECC. Läs mer…

Helsingborg: tre dömda för förberedelse till mord

Tingsrätten i Helsingborg har dömt tre personer till fängelse i ett brottmål gällande bland annat förberedelse till mord. Sju personer frikändes. Totalt var tio personer åtalade för att under perioden mars till maj 2020 ha planerat och förberett ett mord på en person i Helsingborg, bland annat med hjälp av vapen och sprängämne. Läs mer…

Både fällande och friande domslut i stor Skåne-rättegång

13 personer har dömts till fängelse mellan sex månader och sju år, medan två personer frias helt. Så blev utgången i en omfattande rättegång med information från encrochat som nyligen avslutats i Malmö tingsrätt. Läs mer…

Domar med hjälp av Encrochatbevis

I Expressen har de publicerat en lista på alla fall där Encrochatbevisning lett till fällande domar. De har kommit fram till 43 fall. Men det är troligen fler. De har i sin lista ibland slagit ihop flera rättsfall då de berört händelser som hänger ihop samtidigt som de i andra fall delat upp dem även om de hänger ihop på olika sätt. Läs mer…