af Nordin – Forsbacka, Karmansbo och konkurs

Adlig och friherrlig ätt stammande från Norrköping, varifrån en viss Nils Månsson utflyttade till Kopparberget i Dalarna i början av 1600-talet. Denne hade en son Carl Nilsson Bröms (1620-1709), som deltog bl.a. i Karl X Gustavs polska krig och utmärkte Läs mer…

Advertisements

Elfstrand – det tidiga 1800-talets största redare

Daniel Danielsson föddes 1706 i Älvkarleby som son till en bonde från Västanå. På 1720-talet flyttade han till Gävle tillsammans med sin bror Per och de tog sig då namnet Elfstrand. 1738 grundade Daniel D:son Elfstrand ett handelsföretag som vid Läs mer…

Gävle-Dala Järnväg – äldst men snabbt ett dotterbolag till BJ

Gävle-Dala Järnvägs AB (GDJ) bildades 1855 och järnvägen började byggas samma år. Bland intressenterna i och initiativtagarna till bolaget märktes bruksägaren A.W. Nisser, handelsmannen och politikern Pehr Murén och industrimannen Göran Fredrik Göransson (Sandvikens Jernverks AB). Som byggherre valdes Claes Läs mer…