Övervakning, våld och integritet

Tidskriften Forskning och Framsteg (FOF) tar i sitt senaste nummer upp vilka bieffekter kameraövervakning kan ha liksom dess aspekter vad det gäller integriteten för individen.

Speciellt intresserad är jag av de aspekter som tas upp i förhållande till att kameror fungerar gentemot våld. Förvånande nog visar det sig att det just mot våld verkar ha en väldigt liten, till och med ibland en negativ, effekt. Vilket kanske verkar underligt.

Enligt artikeln (du måste bli medlem för att kunna läsa den) i Forskning och Framsteg (FOF) beror den negativa effekten på att människor slutar engagera sig när de tror att andra människor ansvarar för att ingripa. Effekten vid kameraövervakning blir därmed att många låter bli att ingripa mot brott eller våld. I sådana fall blir alltså konsekvensen att kamerorna ökar våldet eller antalet brott. Detta borde leda till att man väldigt noga diskuterar införandet av kameraövervakning för att inte riskera att förvärra problem istället för att förbättra läget.

Ett annat fall där kameror verkar ha väldigt liten effekt, är på fulla människor. Berusade tycks inte alls bry sig om kameraövervakning, vilket betyder att brott som begås av berusade människor inte påverkas alls av övervakningskameror. Konsekvensen av detta i samband med resonemanget ovan är att kameror på platser där det är fulla personer som begår brott är ineffektiva och förmodligen kontraproduktiva.

Sammantaget innebär alltså kamerövervakning i väldigt många fall ingen inverkan på våld utan bara en ren inskränkning i människors integritet. Framförallt är det inte effektivt mot det som människor är mest rädda för, våldsbrott. Att därför sätta upp kameror för att öka människors trygghet är att sprida felaktiga och falska förhoppningar

Undersökningar från England visar dessutom att polisen blir mindre benägen att ingripa när det finns kameror som övervakar platsen. Detta för att de är rädda att bli anklagade för att använda för mycket våld.

För att balansera bilden något kan väl också sägas att övervakningskameror har effekt på många egendomsbrott, inbrott, bilstölder, stölder, rån. Dvs brott som i stor utsträckning är planerade. De fungerar också när det gäller hastighetsövervakning.

FOF visar i en annan artikel att Sverige är ett av de länder som har sämst skydd för den personliga integriteten. Endast diktaturer, odemokratiska länder samt USA och Storbritannien är sämre än Sverige. Så en förändrad och bättre lagstiftning för att skydda den enskildes integritet borde vara på sin plats i Sverige. Inte ytterligare försämringar på det sätt som föreslås av den nuvarande regeringen och som har föreslagits av tidigare regeringar.

Andra bloggar om: , ,

En debatt på Socialistiska Partiets hemsida
Intressant.se

Advertisements