Etiopien, Somalia och svenska fångar

De svenskar som suttit fängslade i Etiopien har utsatts för tortyr och förhördes av amerikanska säkerhetsagenter i ett etiopiskt militärfängelse. Tre månader satt de fängslade och regeringen Reinfeldt tyck inte ha gjort mycket för att hjälpa dem. Något som kritiseras både av dfe tidigare fångarna och riksdagsmän i Sverige. Hela fängslandet inklusive transporten från Kenya, där de gripits efter flykten från det krigsdrabbade Somalia, till fängelset i Etiopien är ett brott mot internationell rätt menar många kritiker. Tortyren somde fångna utsatt för är naturligvis också ett oacceptabelt övregrepp mot de mänskliga rättigheterna.

De blev främst förhörda om förhållanden i Sverige och förhörsledarna från USA tycktes veta det mesta om deras i liv i Sverige. Uppenbarligen har någon svensk säkerhetstjänst bevakat dem och kartlagt deras liv, eller så har någon utländsk dito gjort det.

Enligt media i Sverige har SÄPO träffat fångarna på plats i Etiopien. Men för mig verkar det mycket underligt. Normalt arbetar ju inte SÄPO i andra länder. Däremot arbetar Sveriges andra säkerhetstjänst MUST i andra länder. På varje ambassad ( i alla på alla viktigare) har de personal.

Hemma i Sverige är det SÄPO som sysslar med övervaknign av eventuella terrorister och med kontraspionage. Militären har tidigare varit förbjuden att göra detta, men gjorde det ofta ändå, något som IB-affären visade. Idag får emellertid militären ha verksamhet inom Sverige och för mig verkar det mera som om det är KSI (kontoret för särskild inhämtning) som varit i farten, snarare än SÄPO. KSI är vad IB (Informationsbyrån) heter idag. Det är också MUST som har kontakterna med säkerhetstjänster i andra länder, inte SÄPO. MUST har sålunda kontakter med DIA (Defence Intelligence Agency) i USA och andra liknande organisationer.

Det kan ju också vara så att olika säkerhets- och underättesletjänster motverkat varandra i det hela. Helt kalrt är emellertid att övergreppen mot svenskarna har begåtts pga de upphetsade tongångar som råder i det s.k. ”kriget mot terrorn”. Ett ”krig” och en attityd som har lett till alltfler övergrepp mot oskyldiga runtn hela världen. Ett ”korståg” från USA och deras allierade mot allt avvikande, misstänkt och udda.

Källor:
Hans Abrahamsson, En delad värld, 2006, Piratförlaget
Peter Bratt, IB och hotet mot vår säkerhet 1973, Gidlunds
IB-affären, Folket i Bild/Kulturfront, 1973
Säkerhetstjänstkommissionens rapport om IB, del1
Säkerhetstjänstkommissionens rapport om IB, del2
Säkerhetstjänstkommissionens rapport om IB, del3
SVT1, SVT2, SVD

Andra bloggar om: , , , , ,