Självklart ska vi folkomrösta

Alla medborgare i EU borde få få folkomrösta. Alla länder som är medlemmar i EU borde ordna folkomröstningar om det nya EU-fördraget.

En ny SIFO-undersökning visar att 67% av befolkningen vill rösta om EU-fördraget. Endast 29% proccent tycker att riksdagen kan bestämma om fördraget. 51% anser attd et nya frödraget är ett dåligt förslag och endast 30% tycker att det är bra.

När så många vill ha en folkomröstning är det enda demokratiskt vettiga att ordna en folkomröstning. Att vägra är att begränsa demokratin, att begränsa folkets inflytande på politiska beslut. At vi har en s.k. representativ demokrati förändra inte detta. Det mest demokratiska när det gäller så här viktiga saker är en folkomröstning. Att inte genomföra en sådan sänker förtroendet för de svenska politikerna och den svenska demokratin till än lägre nivåer än vad det är idag.

Läs mer: Ett argument jag inte förstår, EU-byråkraterna slår till, Folkomröstning – Ja tack, Utan medborgarna, Nej till EU:s grundlag
Borgarmedia: DN1, SVD, DN2, DN3
Andra bloggar om: , , , ,

Advertisements
 • Nils

  Folket visste att det här var på gång innan valet. Det har redan fått ta ställning i en valrörelse, även om den mest kännetecknades av annat.

  Dessutom finns det ingenting rimligt med att hålla en folkomröstning om fördraget när bara en försvinnande liten del av medborgarna faktiskt avser att läsa det istället för att tycka som politikerna säger åt dem.

 • UBYMIC

  Hej Svensson:
  du blandar ihop demokrati på nationell nivå som ett -möjligen-lämpligt verktyg med hur olämpligt det är på internationell nivå.
  T.ex. Irland, märk väl att det är bundet av sin konstitution att folkomrösta i EUfrågor. Och att dessa ca 4miljoner irländare röstade nej till Nice-fördraget och därmed höll på att blockera EU-inträdet för alla 10 nya medlemssstaters 100 miljoner medborgare. Hade det varit en bra demokratisk ordning bara för att det var en folkomröstning. Det tror jag faktiskt inte någon kan argumentera för.
  Det är uppenbart olämpligt med folkomröstningar i EU-sammanhang, där meddlemsstater förhandlar under lång tid, och ett litet lands klart färre antal medborgare kan stoppa andra betydligt fler länders medborgare. Mvh Ulf Bergström, UBYIMC