Gärna kommunala nyval

Men inte påd et sätt som de borgerliga politikerna tänker sig. De vill att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse (lite oklart här) ska kunna utlysa kommunala nyval. Eller vill dom att den antionella regringens ska göra det? Det senare kan ju vara katastrofalt för kommunledningar som försöker att inte följa nyliberala påbud om nedskärningar och social nedrustning som kommer från den nationella överheten. En sådan ordning försämrar demokratin och minskar folkets inflytande. Det förstnämnda fungerar ju å andra sidan inte speciellt bra. Majoriteten i en kommun vill ju sällan utlysa nyval. Och skulle inte löst problemet i Sundbyberg som jag ser det. Om det nu är ett problem.

Nej ska man ha kommunala nyval ska det vara något som förstärker demokratin. Som gör det möjligt för medborgarna att ta större del i styret av kommunerna. Ett regelverk som gör det möjligt för folkopinioner att tvinga fram nyval och folkomröstningar är det som krävs. Sådant kan utformas som att det krävs 2/3-dels majoritet bland röstberättigade medborgare för att ett nyval ska vara aktuellt. De som vill driva frågan om nyval får själva samla in namn för att få stöd för kravet. Den här typen av möjlighet att tvinga fram nyval eller folkomröstning finns i en del länder redan, exempelvis Uruguay.

För övrigt andas hela förslaget från borgerliga politiker ett visst mått av desperation. Är det så att man är rädda för fler avhopp på samma sätt som i Sundbyberg?

Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , ,

Ett svar på “Gärna kommunala nyval”

  1. Hur står det till med demokratin?

    Vid val i kommunen MÅSTE valet göras av ett PARTI och där det då kan finnas personnamn. Det är inte möjligt att ställa upp i valet utan partitillhörighet.

    Detta måste innebära att det är partiet som får rösten, en stol i fullmaktige, och inte personen ifråga!

    Om vi skulle ha haft ett rent personval, oberoende av partitillhörighet, hade läget varit annorlunda.

Kommentarer är stängda.