Odemokratiskt EU

I Venezuela får befolkningen rösta om det nya grundlagsförslaget som Chavéz lagt fram. Själva gurndlagsförslaget fån Chavéz har kritiserats hårt av svenska borgare och borgarmedia. Något jag har svårt att förstå om det inte beror på en rädsla för folkligt inflytande. Rädsla för en regim som släpper fram folkets vilja.

I EU däremot, där får medborgarna inte rösta om en ny grundlag. Där anser borgarna att det inte är demokratiskt att få rösta om grundlagen. Att medborgarna inte ska få säga sin åsikt. DN anser att man inte ska göra som majoriteten av medborgarna i de europeiska länderna vill.

En sådan inställning är som jag ser det ett stort förakt för demokratin. Varför ska vi ta sådana demokratiföraktande typers åsikter om det demokratiska Venezuelas grundlagsförslag på allvar. När de inte vill ta EU-medborgarnas uppfattningar på allvar.

Att det inte blir någon folkomröstning i EU visar på EU:s klart odemokratiska karaktär. DN:s försvar av denna gör i det fallet ingen skillnad. Men det gör DN till hycklare när de kritiserar andra länders tillkortakommanden.

Borgarmedia: DN
Bloggat: Max Andersson, Ett hjärta rött, Fredrich Legnemark
Andra bloggar om: , , , ,