Bra med trängselavgift

Svenska Dagbladets rubriksättare verkar ha en dålig dag. På en artikel som klart visar de positiva effekterna av trängselavgifterna sätter man rubriken”Miljöeffekten ännu svag av trängselskatten”.

Biltrafiken har minskat med 15-20% på grund av trängselavgiften i Stockholm. Detta måste betraktas som ett bra resultat. Och som ett miljövänligt resultat. För att man ska uppnå en ännu rejälare minskning av biltrafiken i Stockholm och andra storstäder behövs komplement till trängselavgifter och bilism.

Det bästa komplementet till trängselavgifter är utbyggd spårbunden kollektivtrafik. Sådana satsningar måste öka.

Ett annat komplement är att bygga staden tätare så att kollektivtrafiken kan utnyttjas bättre. Nya bostadsområden ska alltså byggas där det redan finns kollektivtrafik som är spårbunden. Eller där man lätt kan bygga ut spårbunden kollektivtrafik.

Vad som inte behövs är däremot fler biltrafikleder. All sådan utbyggnad borde stoppas. Den borgerliga alliansen gör helt fel när man i Stockholm satsar på nya biltrafikleder. Det är en miljöfientlig politik.

Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements