Nyliberalism, gangstervälde och högerextremism

Det hänger ihop. Nyliberalismen är den ideologi, den politik som skapar det samhälle vi idag lever i. Det är ett samhälle där gängmentalitet och högerextremism på olika sätt breder ut sig.

Med våld, fusk och lögner i släptåg. För att motivera nedskärningspolitiken ljuger politiker och andra företrädare för eliten ständigt för oss. Man presenterar den ena undersökningen efter den andra med falska fakta och felaktiga slutsatser. Allt för att försöka få oss att acceptera ett samhälle där de rika kan bestämma i ensamt majestät. Ett samhälle som är till för eliten, för de rika, för de med makten. Ett samhälle där vanligt folk ska jobba för att att andra ska leva på vårt arbete.

Ett samhälle där eliten fuskar för att underminera våra välfärdssystem och det allmänna rättsmedvetandet. Det får konsekvenser. Fusket från eliten innebär att gangstergängens fiffel, fusk och båg får en slags legitimitet. Fuskar eliten, kan vi också fuska blir vanligt folks reaktion. Väl där så blir man lätt en del av den kriminella världen, med smutsiga dealar och dåliga arbetsvillkor. Med svartjobb och dåliga löner. Något som sanktioneras av eliten i det svenska samhället.

När eliten genom att fuska själva, genom att smita med skatten, genom att fiffla och ljuga, legitimerar gangstergängens fusk, legitimerar man också gangstergängens våld och brottslighet. Den nyliberala politiken frammanar på så sätt de mest djävulska sidorna hos kapitalismen. Egoismen och fixandet blir norm i samhället. Något de kriminella gängen tar fasta på och utnyttjar. Utan nyliberal politik, inga stora maffiagäng.

Utan nyliberal politik hade inte den våldsförhärligande högerextremismen växt, med otaliga våldsdåd på sitt samvete. Den nyliberala politiken leder till att folk blir desperata, hamnar i utanförskap och som resultat söker man enkla lösningar. Högerextremismen är en sådan enkel lösning där allt skylls på invandrare, främlingar, den andre.

Konsekvensen blir att borgarregeringen, nyliberalismen, högerextremismen och gangstergängen hjälper varandra med den dödsdans, en negativ spiral som för oss vanliga dödliga ner i helvetet. Och som garanterar överklassen makten. Som garanterar att de rika kan leva som de vill.

Den nyliberala politiken är en garant för högerextremismens tillväxt. Den är ett måste för gangstergängens tillväxt. Den garanterar att överklassen behåller makten.

Högerextremism, gangstervälde och nyliberalism är bara tre yttringar av samma sak. Borgarklassens klasskamp gentemot vanligt folk. Härskar gangstrar i arbetarförorterna kan inte folkligt motstånd växa. Har högerextermismen arbetarklassen i sitt grepp förblir arbetarklassen splittrad och motståndet mot överklassens makt blir försvagad. Med detta i åtanke är det inte så underligt att moderater går över till Sverigedemokraterna.

För att få oss att acceptera all den här skiten som privatiseringar, utförsäljningar och nedskärningar innebär agerar media som propagandamegafon åt nyliberala regeringar (oavsett vilken formell färg det är på dem). En propagandamegafon som använder gangstergängens och högerextremisters våld och brott för att skrämma upp folk så att övervakning blir accepterat. En övervakning som kommer att få 1984 att framstå som en söndagsskoleberättelse. En propagandamegafon som presenterar ovetenskapliga undersökningar som fakta.

Intressant?
Bloggat: Motvallsbloggen, Claes Krantz, Biology and Politics, Trotten
Borgarmedia om gangsterism: AB1, Sydsvenskan1
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • bodil

  Bäste Anders,

  Du blandar friskt ihop päron och äpplen.
  Vilka länder är det som har och håller sina medborgare i strupgrepp?
  Vilket land i världen representerar friheten ?
  Vilket land i världen har den högsta levnadsstandarden?
  Frågorna skulle kunna bli många fler men jag nöjer mig så här.
  Vad lever arbetaren av är det inte hans eget arbete, det trodde jag, men jag är ju liberal så jag kan ju inte tänka på något annat sätt för honom eller henne att försörja sig.
  Amerikas Förenta Stater har den högsta levnadsstandaren i hela världen och arbetarna lever på en mycket hög nivå ojämförbart bäst.
  Vad är det som får Er USAhatare att jämt komma med dessa felaktiga osakliga påståenden om arbetarens förhålande i USA.
  Tag gärna en resa over there och bekanta Dig med folket.

  so long
  Bodil

 • Anders_S

  Svar på frågorna som Bodil ställer:
  1. Länder som Saudi-Arabien, Pakistan etc. Dvs huvudsakligen länder som stöds av USA.
  2. Inget
  3. Brunei, Dubai eller Abu Dhabi. Alla är diktaturer stödda av USA.

  Det var svaren. Inte USA som du påstår med en upprapning av ett par osanningar om USA.

  Kolla desutom runt lite på min blogg. jag är defintivt ingen USA-hatare och vet nog mer om det landet än du vet, Bodil. Min ena dotter bor där sen lång tid tillbaka.

 • Stene

  I fundamentalistisk övertro befriar man marknadskrafterna, river de stängsel som stängt in och tyglat dem, river vår trygghet och lämnar oss oskyddade medan de skenar iväg och i kölvattnet lämnar moraliskt förfall, ökande klyftor, ökad fattigdom, kriminalitet och groende anarki.
  I sin fundamentalism ser de sedan bara felet i de som inte uppskattar den förda politiken, eller som inte passar in och inte reagerar enligt teorin, de är ogräs som bör utrotas, hårdare tag måste till, fascistiska idéer föds och frodas.
  Man ser det runtom i världen, i USA har det gått långt, där tycks demokratin närmast vara förlorad, fascistiska tendenser rör sig alltmer under ytan.
  Historien upprepar sig, förhoppningsvis blir vi bättre på att se tecknen och förhoppningsvis kan dagens möjligheter till snabbt informationsutbyte och kommunikation mellan människor göra det möjligt att undvika att de destruktiva krafterna får världsherravälde.
  Man kan i alla fall hoppas på att de goda krafterna kan samlas i gemensamt motstånd innan det gått för långt.

 • Karl

  Bodil
  Jag har ett antal vänner i USA, och det jag hört av dom gör mig jävligt glad att jag bor i sverige. Det låter inte så jävla skoj att behöva ha tre jobb för att tillvaron ska fungera och få ut typ 2 veckors semester per år.

 • Neoliberal Agenda

  Maffia och korruption uppstår just då man har många regleringar. Det är när du förbjuder folk att genomföra affärer till ömsesidig nytta som du får mutor och en stor svart marknad.

  Du kan tex. kolla in den extremt starka omvända
  korrelationen mellan ekonomisk frihet och antal mutbrott.

 • Några frågor (som inte är retoriska, och faktiskt har med det du skriver att göra, fast lite på omväg):

  1. Du anser väl rimligen att du är en god människa, det gör väl alla? Frågan är då: Anser du att en god människa kan göra onda saker?

  2. Vad skulle du säga att dom vanligaste anledningarna till att kunniga intelligenta människor inte håller med dig i din politik?

 • iller

  Svar till Neoliberal Agenda

  Affärer, säger du, som om det skulle vara grunden för ett fritt och rättvist samhälle. I affärer vinner den starke medan den svage måste ta erbjudanden han inte kan säga nej till.
  Anledningen till att maffian är stark i södra Italien och inte i norr är att staten inte riktigt har etablerat sig där och lyckats skapa regler som folk vågar lita på. Även i länder som Serbien, Albanien, Afghanistan och Somalia finns dessa utomstatliga stater i form av maffia och klaner i vilka inte demokrati råder.
  Köp och sälj, tugga och svälj.

 • Anders_S

  Lennart:

  1. Jag anser inte att man skilja ut viss människor som onda. En människa är varken odn eller god. Däremot kan alla människor gör goda eller onda handlingar. Handlingar kan vara god eller onda. Även en ond handling kan ha ett gott syfte. Man kan inte alltid veta om en handling är god eller ond i fröväg. Ofta får man facit först långt senare.

  2, När det gäller min syn på välfärrdstaten håller ju de flesta faktiskt med mig. Och är mot regeringens politik.

  När det gäller mer övergripande och teoretiska får jag hänvisa till Antonio Gramsci och hans hegemoni-teorier. På svenska har Andreas Malm skrivit om det i ”När kapitalet tar till vapen”. Perry Andersson har också skrivit en del om detta.

 • Neoliberal Agenda

  I affärer vinner den starke medan den svage måste ta erbjudanden han inte kan säga nej till.

  Båda parter tjänar vid varje frivillig transaktion, om så inte vore fallet så skulle man inte genomföra affären.

  Anledningen till att maffian är stark i södra Italien och inte i norr är att staten inte riktigt har etablerat sig där och lyckats skapa regler som folk vågar lita på

  Vi nyliberaler är inte mot staten i sig. Vi absolut inte anarkister. En marknadsekonomi är i huvudsak två saker:

  1) Privat äganderätt
  2) Frihet att utbyta egendom, dvs varor och tjänster.

  I en del länder är det dåligt skydd av äganderätten medan det i andra finns massa byråkrati och regleringar. I båda fallen får du maffia och gangstervälde.

 • iller

  ”Båda parter tjänar vid varje frivillig transaktion, om så inte vore fallet så skulle man inte genomföra affären.”

  Vilken skolboksformulering! Frivillighet kan ju verkligen vara relativt. Återigen, i en affärstransaktion är det ofta den ene som ställer upp villkoren, på grund av att han kan klara sig lika bra även om inte affären blir av, medan den andre inte kan avstå utan att det blir en massa elände.
  Sedan är parterna ofta inte lia starka när det gäller tillgången till information om marknaden. Affärer är inte alls något jämnbördigt givande och tagande, inte ute i verkliga livet.

 • ”Även en ond handling kan ha ett gott syfte. Man kan inte alltid veta om en handling är god eller ond i fröväg. Ofta får man facit först långt senare.”

  Ok, bra, tack, det här svarar på den frågan. Följdfråga: Hur får man ”facit”? Hur kan man, i efterhand såklart, avgöra om handlingen var god eller ond?

  ”När det gäller min syn på välfärrdstaten håller ju de flesta faktiskt med mig. Och är mot regeringens politik.”

  Jag menade inte synen på välfärdsstaten, utan alla dina politiska ståndpunkter. Jag omformulerar:

  Vad skulle du anse är dom vanligaste anledningarna till att många kunniga och intelligenta människor inte håller med dig i politiska frågor?

 • Anders_S

  Ja, Lennart, hur får man facit? Hur vet vi att nazismen var ond? Hur vet vi att stalinismen var ond? Hur vet vi att Pol Pot var ond? Det känns som ganska meningslösa frågor med ganska självklara svar eller? Om vi nu anser att ond är ett vettigt begrepp.

  Jag har redan svarat på fråga två: Det handlar om det som Antonio Gramsci menar med hegemoni.

 • ”Ja, Lennart, hur får man facit? Hur vet vi att nazismen var ond? Hur vet vi att stalinismen var ond? Hur vet vi att Pol Pot var ond? Det känns som ganska meningslösa frågor med ganska självklara svar eller? Om vi nu anser att ond är ett vettigt begrepp.”

  Det är inte ett dugg meningslösa frågor, och svaren är inte ett dugg självklara.

  Jag uppfattar ditt svar på fråga 2 som ett påstående att inga kunniga intelligenta människor har andra åsikter en dig, eftersom hegemoni-teorin går ut på att arbetarklassen är lurad att tro på borgerlighetens lögner, och är man lurad kan man rimligen inte anses vara kunnig i frågan. Dessutom svarar inte den teorin på varför borgerliga inte håller med dig.

  Så du får nog bakläxa på båda frågorna, faktiskt. Och jo, jag vill ha svar. Från dig. För jag vill veta hur du resonerar här, och det är viktigt för det du skrev ovan.

 • Anders_S

  Det är meningslöst att diskutera med dig Lennart.

  Nej, det är inte vad hegemoniteorin innebär. Ingen är lurad. Det är en gammal maoistisk teori du menar. Gramsci har aldrig menat att nån är lurad och det anser inte jag heller. Det är mycket mer komplicerat. Mer komplicerat än vad vi kan redogöra för i en sån här debatt.

  Det är dessutom ointressant vad du anser om mina svar på frågorna Lennart. Eller att du ”underkänner” mina svar. Sån översittarattityd. Jag misstänker du skulle underkänt allt jag svarat. För du är helt enkel ”skitstroppigt självsäker” på att du har rätt i allt, inklusive tolkningar av socialistiska begrepp. Du är en i själva verket en fara för demokratin Lennart;-)

 • Neoliberal Agenda

  Vilken skolboksformulering…

  Det förändrar ändå inte det faktum att båda tjänar på affären. Och var kommer orättvisan ifrån?

  Genom att ni inte vill tillåta affärer som alla kan tjäna på som kommer ni skapa fattigdom.

  Exempel, säg att 1 000 000 st vill se Peter Forsberg spela hockey och de är villiga att betala 20 kronor var för det.
  Forsberg får 20 mille och 1 miljon människor får nöjet att se Forsberg. Alla har fått det bättre trots att förmögenhetskillnader har ökat. Om du inför en reglering eller skatt som gör att Forsberg bara kan få säg högst 1000 kronor så kommer han inte gå med på dealen, vilket resulterar i att alla får det sämre.

  Jämlikhet är inte speciellt eftersträvansvårt.

 • Pingback: Skolbr‰nder symptom p samh‰llshat? | Jinges web och fotoblogg()

 • Pingback: Svensson » Blog Archive » Hatbrotten ökar inte()