Problemet – privat vinstdriven vård!

Lidingö kommun har blivit tvungna att återkommunalisera en vårdcentral som drivit av Attendo Care. Detta för att det rått stora missförhållanden på den aktuella vårdcentralen:

Det som fått Lidingö att reagera är flera fall av vanvård och uttorkning som anmälts enligt Lex Maria. Problemen började i somras. Sedan dess har flera tillsynsbesök har gjorts, och ett vite på 120 000 kronor för avtalsbrott dömts ut. Baggeby gård är ett servicehus för 100 boende som genomgått biståndsbedömning och behöver omsorg i olika grad.

– Det som gjorde att vi tröttnade helt var att en person inte fått ett sår omlagt på tolv dagar. En incident kan inträffa, det kan man förstå, men med upprepade fall fungerar det inte, säger Björn Engström, moderat ordförande i äldrenämnden.

Problemen startade när man bytte ut cheferna i våras, säger han. Attendo Care håller med om bedömningen att det ytterst handlar om brist på kompetent personal på ledande befattningar. De har inte klarat av att rätta till de missförhållanden som kritiserats.

Moderaten som ansvarar för återkomunaliseringen väljer dock att skylla på inkompetenta chefer. När själva problemet är inbyggt i konceptet med vinstdriven vård. För att maximera profiten på en vårdcentral måste man dels ha outbildad billig personal och dels göra slut på så lite förbrukningsmaterial som möjligt. Profitbegäret och profiten som drivkraft leder därför till såna här missförhållanden.

Det är privatiseringen som är själva grundproblemet. Det är privat sjukvård och äldrevård som måste bort.

Därmed inte sagt att också inkompetent personal drar sitt strå till stacken när det gäller missförhållanden inom vården. Så är det naturligtvis också. Men privata vårdcentraler riskerar att få fler inkompetenta personer då man vill minimera lönerna för att maximera profiten.

Inte heller anser jag att offentlig vård saknar problem. Men där är de i alla fall inte inbyggda i själva konceptet.

Bloggat: Ett hjärta rött, Josefin Brink
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det brukar vara bra att ta reda på saker och ting innan man skriver. Annars blir det fel, okunnigt och allmänt dumt. I den här frågan reagerar du utan att veta och ha kunskap med någon slags ideologisk kompass. Privat är dåligt det offentliga är bra. Så är det bara.

  Men du skall få lite fakta.

  Om du läste på skulle du kunna lära dig följande:

  1. På ett sjukhus eller äldreboende är en hel del av kostnaden inte vård utan t.ex städ, kost, fastighetskötsel, uppvärmning och inte minst hyra. Och onödig yta skapar onödig hyra. Privägda vårdföretag är ofta mycket duktigare på att effektivisera denna del av verksamheten. Flera av vårdföretagen har börjat som serviceföretag t.ex Aleris och Förenade Care.

  Det är för övrigt likadant inom skola och barnomsorg. Den stora kostnaden på en skola är inte lärare och läroböcker utan hyra, uppvärmning, städ, kost och liknande.

  Om tre privata tandläkare har ett väntrum på 15 kvm och folktandvården med tre tandläkare har ett väntrum på 30 kvm. Vem tror du har dyrast hyra, uppvärmningskostnad och städkostnad?

  2. När man handlar upp ett äldreboende görs det inte enbart på priset. Oftast väger man 60% kvalité och 40% pris. Moderatstyrda Vellinge är nu först med att handla upp på 100% kvalité. Så om någon lägger anbud med för lite personal så förlorar detta företag.

  3. Att servicekostnader betyder mycket för att få ner vårdkostnaden visar Landstinget Hallands hantering av servicetjänster. Sedan år 2000 har Landstinget sänkt servicekostnaderna med 22%. Och sparat 100 miljoner som kommit vården till del. Många kommuner och landsting tar inte tag i sina kostnader och där ser privata vårdföretag en chans att lägga lägre anbud, behålla kvalitén men ändå tjäna pengar.

  Den stora skandalen är egentligen att så många kommuner och landsting är så fruktansvärt dåliga på att effektivisera sin verksamhet så att skattebetalarna betalar en massa skatt till svarta hål, pengar som kunde gå till bättre skola, vård, omsorg, fritidsverksamhet och kultur.

  Offentligt drivna eller privat entreprenör spelar ingen roll. Det är till slut människorna bakom som betyder något.
  Och vissa misslyckas i sin uppgift oavsett om deras lön kommer från det offentliga eller en privat entreprenör.

  Här har du lite länkar du kan titta på om vårdskandaler på kommunala äldreboenden. Håll till godo:

  Gislaved

  Huskvarna

  Karlshamn

  Olika ställen

 • Pingback: Är vi bara korkade? « Ett hjärta RÖTT()

 • Anders_S

  Jag vet allt det du skriver Tommy. Det förändrar inte mitt resonemang. Jag förnekar inte misskötsel i offentligt driven vård. Men det är inte inbyggt i själva konceptet som sagt.

 • ”När själva problemet är inbyggt i konceptet med vinstdriven vård. För att maximera profiten på en vårdcentral måste man dels ha outbildad billig personal och dels göra slut på så lite förbrukningsmaterial som möjligt. Profitbegäret och profiten som drivkraft leder därför till såna här missförhållanden.”

  Gäller detta enbart vård, och isåfall varför?

 • Anders_S

  Lennart: Nej.

  Fortsatt diskussion om annat än vården i anslutning till detta inlägg betraktas som off-topic och kommer att tas bort.

  För statistik över problemen med privat vård, se inlägget hos ett hjärta rött som jag länkar till.

 • Om det inte gäller enbart vård, varför skall inte allt vara statlig ägt?

  Och påstå inte att det är off-topic, för det är det inte.

 • Anders_S

  Lennart : Off-topic är det. Det kommer ett inlägg som handlar om det i sinom tid. Du får tåla dig.

 • Arne

  Bara en stilla undran, vad tro du hade hänt om det var en kommunal vårdcentral som missköttes av kommunala tjänstemän på exakt samma sätt? Är du säker på att man omedelbart skulle lyft bort alla inblandade för att åtgärda problemen?

  Jag tror att den sannolikheten är jämförbar med när en viss välkänd plats fryser…

 • Anders_S

  Arne: Därvidlag tror jag inte det är någon som helst skillnad.

  Men jag misstänker att vi får fortsätta tro olika om det.

 • bodil

  Anders,

  Privat vård är bäst, den är resultatrelaterad i positiv beMärkelse.
  Bra och enbart bäst vård för dem som köper den.
  Om det inte är till belåtenhet köper vi en annan vård.
  Det är den enda vägen att gå.
  Som det har varit tidigare och på en del platser fortfarande är fick och får man taga vad som bjuds och bjöds.
  Den vården vill i varje fall inte jag ha.
  Jag vill välja själv, både läkare och övrig sjukpersonal lokal och läge.
  Alltså den sk. GRÄDDFILEN till ALLA.

  bODIL

 • Eftersom du tydligen inte vill godkänna mina poster så kommer jag ju inte få svar på mina frågor heller. Det är ju synd.

  Faktum är dock att sjukvården såklart inte är nåt undantag. Den, precis som allt annat sköts bättre och effektivare av privata aktörer i konkurrens på en marknad. Precis som glassfabriker, bilfabriker, jordbruk, datakonsulter och alla andra skapare av tjänster och produkter.

  Problemet är alltså inte att sjukvården är privat. För det ÄR den ju inte. Den är ju kommunal! Men det är ju ett vårdbolag säger du. Ja. Dom sköter driften av den KOMMUNALA vården. Vi måste ha konkurrens och valfrihet inom vården. Så enkelt är det.

 • Och här kommer lite länkar (separat, så inte wordpress lägger hela förra inlägget i modereringskön som du ju aldrig modererar):

  http://lennartregebro.blogspot.com/2005/09/i-sverige-har-man-ett-sjukvrdssystem.html
  http://lennartregebro.blogspot.com/2005/11/det-nya-klassamhllet-del-1-sjukvrden.html

  Läs dom.

 • Anders_S

  Och återigen tror Lennart och Bodil att om man bara upprepar trossatser så blir det sanning.

  Både Josefin Brink och Ett hjärta rött visar med fakta och argument varför vård inte ska vara privat och varför privat vård inte är bättre.

 • ”Och återigen tror Lennart och Bodil att om man bara upprepar trossatser så blir det sanning.”

  Tror gör man i kyrkan. Och vänstern. Jag noterar att du inte har motargument mot det jag skriver.

  ”Både Jsoefin Brink och Ett hjärta rött visar med fakta och argument varför vård inte ska vara privat och varför privat vård inte är bättre.”

  Nej, det gör dom inte. Inte bara är deras argument motbevisade i det jag skriver i mina inlägg, dom säger till och med emot varandra, där den enda hävdar att det bara är mer pengar som betyder nåt, inte hur den är organiserad, och den andra hävdar att USAs dyra vård inte ger bättre sjukvård.

  Dom kan inte båda ha rätt, vet du. 😉

 • Anders_S

  Jo det kan dom. Och jag tror (alla tror och antar, trots Lennarts putslustiga standardformulering) att Lennart Regebro är vad man brukar kalla en rättshaverist. Förmodligen att betrakta som inget annat än provokatör.

 • Ett privat vårdföretag är beroende av sina kunder – i detta fall Lidingö kommun. Om kunden / kunderna blir tillräckligt missnöjda slutar de anlita det privata vårdföretagets tjänster vilket i slutändan leder till konkurs.

  Ett kommunalt eller landstingsägt vårdföretag saknar dock denna svaghet. De har de facto fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar och skyddas av den politiska ledningen när Uppdrag Granskning börjar ställa pinsamma frågor.

  I det konkreta fallet är frågan om privat eller offentligt ett perifert sidospår. Avgörande är istället att politiker på alla nivåer avsagt sig allt ansvar att företräda medborgarnas och skattebetalarnas intressen. Enligt vårdgarantin ska ingen behöva vänta mer än 90 dagar på behandling efter att reimss skrivits. Hur många landsting tror ni tar klinikchefer med ett års väntetid i örat? Varför får en höftledsoperation kosta 55 000 kr på ett sjukhus (med 0 väntetid) men 62 000 kr på ett annat (med 6 månaders väntetid) när resultatet är likvärdigt?

  Enheteschefer vet att resultat och kvalitet väldigt sällan mäts och ännu mer sällan ger resultat, och har anpassat sig efter detta. Privata såväl som offentliga.

  Här är faktiskt Lidingö kommun ett föredömme, genom att säga upp ett avtal som inte följs. Det borde fler kommuner och landsting göra – även med sina egna enheter.

 • Anders_S

  Gertkvist: blablablablablabla

  ”Enheteschefer vet att resultat och kvalitet väldigt sällan mäts och ännu mer sällan ger resultat, och har anpassat sig efter detta.”

  Detta är helt enkelt inte sant. Du kan förmodligen inte förevisa ett enda belägg för att det är så.

 • Bergsklättrarn

  Gertqvist kör rena Goebbelstaktiken ! Kör på med stora lögner tillräckligt ofta så tror folk att det är sant. Skäms på dig ! Skäms på djupet !

  Jag har varit enhetschef på några riktigt stora offentliga inrättningar. det du skriver är rena rappakaljan !

  Budgetarna följs upp varje månad. Budgetrevideringar och revision av måluppfyllelse sker två gånger om året. Budgetresultaten påverkar omedelbart anslagen för nästa års anslag. Kraven på kostnadseffektivitet kan ibland vara så hårda att de försvårar måluppfyllelsen och personalorganisationen är konstant under lupp.

  En viktig anledning till att det inte finns fler privata bolag knutna till offentlig verksamhet är att kostnadseffektiviteten är så slimmad att det sällan går att förbättra. För att skapa utrymme för vinstuttag måste därför en privat entreprenör skära ner personalstaten för att kunna överföra vinster till egen ficka eller erbjudas en lösning där kapitalkostnaderna blir så låga att ett nytt budgetläge skapas.
  Det sistnämnda är vad som skedde i Täby med privatiseringen av gymnasieskolan. Det blir ren stöld !

 • Anders skrev: ”Detta är helt enkelt inte sant. Du kan förmodligen inte förevisa ett enda belägg för att det är så.”

  Danderyds sjukhus. Trots att Stockholms läns landsting ska betala alla sjukhus lika mycket för samma behandling ligger Danderyds kostnader regelmässigt högst av alla sjukhus. Och politikerna täcker varje år det underskott som uppstår (eller mer exakt: som skulle uppstå om landstinget följde sina egna regler).

  Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg går regelmässigt med sisådär 100 miljoner kronor i underskott jämfört med budget, och har gjort så i ett decennium. Även här frågar inte landstingspolitikerna ”Och varför ska vi inte sparka hela ledningen” utan skriver ut ännu en blank check.

  Och detta skulle sjukhusledningarna aldrig våga göra om de visste att landstingen tänkte följa de avtal och regler som gällde.

  Bergsklättrarn: kan du med din erfarenhet förklara varför ovanstående budgetöverskridanden tolereras år ut och år in? Och varför har inte vårdgarantins konsekventa brist på måluppfyllelse gett någon effekt bland landstingen?

 • Anders_S

  JasÅ: Vad är dina bevis för ditt sista påstående? Eller ditt påstående om Sahlgrenska. Om du visste hur många chefer som fått sparken där.

  Och det bevisar dessutom inte på något sätt ditt första påstående.

  Inget jämförelsematerial gör att bevisvärdet är noll.

 • bodil

  Nivån på den här debatten är ett lågvattenmärke.
  När det kommer adekvata förklaringar till hur det är och har varit på många institutioner så förkastar Anders och Bergsklättraren ALL den informationen.
  Det är inte så att Ni båda sitter med den absoluta sanningen .
  Ni är oerhört dåligt informerade och okunniga vad gäller ekonomi relaterat till det dyraste vi har i samhället nämligen sjukvården och äldrevården.
  Varför i hela fridens namn skall dessa vara frånkopplade all ekonomisk och social insyn.
  Fram i ljuset hur det slösas med offentliga medel och därmed skattepengar och låt Sverige bli ett normalt land där människor själva får VÄLJA och inte politikerna.
  Mycket dåligt utbildade politiker utan någon som helst ekonomisk examen skall styra kolossen, fullkomligt vansinnigt.
  Det är NU dags att vi vänder skutan in på rätt kurs inte enbart vad gäller sjukvården och äldrevården,skolan skall också privatiseras enligt min mening.
  Anders kom nu inte fler gånger med BLA.BLA-BLA det upplever jag enbart som att Du inte har något adekvat argument att komma med.
  Åk gärna ner till kontinenten och undersök Du kommer att bli förvånad över hur fantastiska anläggningar det finns PRIVATA sådana och inte en krona dyrare snarare tvärtom än i SVERIGE.

  BODIL

 • Anders och Bergsklättrarn:
  Men nu har ni snöat in er på en detalj och en formulering i det Gertkvist sa. Försök att se på helheten istället. Faktum är att konkurrens och marknad är nödvändigt för effektivitet, och det gäller såklart sjukvård också.

  Och det finns det bevis för. 200 år av ekonomisk forskning, faktiskt. Och åtminstonde Anders håller ju med om det…

 • Anders skrev: ”Inget jämförelsematerial gör att bevisvärdet är noll.”

  Jämförelsematerial mellan vad?

  Att Sahlgrenska ibland uppfattas som ett sjunkande skepp beror snarare att spelregler och konsekvens totalt saknas än att budgetöverskridare regelmässigt sparkas. (I sådana fall undrar jag varför VG-regionen hela tiden anställer ekonomiskt inkontinent ledning efter att ha sparkat den tidigare ekonomiskt inkontinenta ledningen.)

  Vad gäller att mäta kvalitet – kan Anders eller bergklättran ange vilka landsting som ger bonusar till kliniker med extra bra behandlingsresultat, extra korta väntetider eller andra indikationer på hög kvalitet? Eller för den delen kommuner som belönar skolor med bra studieresultat, ålderdomshem med hög överlevnad osv?

  I förebyggande syfte: det går utmärkt väl att inkludera medicinska, demografiska och sociala faktorer i kvalitetsmätningar.

 • Bergsklättrarn

  Gertqvist,

  Nej, jag kan naturligtvis inte förklara de problemen utan kännedom om deras bokslut. Hade jag det samt deras målstyrningsdokument tillhanda så skulle jag det troligtvis. Det skulle ta lite tid men det är inte så svårt. Men det kräver kunskap om bokslut och berörda arbetsorganisationer. det är en sk revisionsuppgift.

  Däremot kan jag delge dig en del allmänna kunskaper och erfarenheter kring sådana frågor.

  Vad gäller sjukvården i V Götaland har den varit misskött ekonomiskt och organisatoriskt i många år så till den milda grad att den tidigare borgerliga majoriteten sprack. Det var tom frågan om polisanmälan o dyl. Många röster höjdes för att moderaterna misskötte landstingets ekonomi av ideologiska skäl. Ekonomiskt sabotage helt enkelt. Syftet var enligt mig och andra att underlätta privatiseringar genom att ”bevisa” att offentlig ekonomi inte fungerar. Samma fråga restes i Stockholms landsting efter valet 2004 när katastrofen stod klar.

  En möjlighet till varför vissa budgetenheter gör förluster kan vara att de inte utför sin kvot av prognosticerade uppdrag. Om inbetalningarna är kopplade till utfört arbete vill säga och så är fallet med socialförsäkringarna. Problemet skulle då vara obalans mellan fasta kostnader och intäkter.
  För avancerad sjukvård skulle det kunna betyda att kostnadskrävande avdelningar med extremt dyr apparatur och höga lönekostnader har en större kapacitet än vad som efterfrågas/verkställs. Jag vet inte om detta är fallet för Danderyd, men det är en möjlighet.

  Ett övergripande planerings och kostnadsproblem för sjukvården är hur många enheter som ska kunna utföra de mest avancerade insatserna. Ju fler enheter som kan utföra hjärtkirurgi exempelvis, desto större kostnadstäckningsproblem. Liknande överväganden låg bakom sammanslagningen av två av världens mest avancerade sjukhus, Huddinge och Karolinska till en ekonomisk enhet.

  Förutom personalens höga kunskaper är stora investeringar i extremt dyr apparatur kännetecknande för många sjukhus. Dessutom försöker vi bota och lindra patienter som man helt enkelt måste låta dö eller bli handikappade i andra länder. Olika typer av avancerade benbrott/vävnadsskador och transplantationer är exempel på det.

  Ett annat återkommande problem är rekrytering och behållandet av kvalificerad personal. Bl.a. Danderyd har haft de problemen. Det har handlat om låga lönenivåer, höga krav på övertid, brister i arbetsledning mm.
  Personalrekryterare finner sig alldeles för ofta tvugna att anlita extremt dyra entrepenörer som ManPower mfl som tar extremt mycket betalt, mellan 190-300% för samma arbetskraft. Det betyder att en sjukhusavdelning som besätter schemat med 2 Manpowersköterskor omedelbart spräcker budgeten med 600 000 till 1miljon kronor.
  Ett tidigare problem , som nu verkar delvis löst, är höga kostnader för mediciner. I synnerhet för krävande sjukvård.

  Både sjukvårdsenheter och skolor/kommuner skulle definitivt spara pengar om de höjde vissa löner, anställde fler och inrättade fasta vikariepooler.
  Ditt krypskjutande på offentlig verksamhet är dumheter. En magnetröntgenkamra, en speciallärare och en sjuksköterska kostar pengar över allt.

 • Ett utförligt svar från bergsklättrarn som tyvärr snarast stärker min tes om att de politiska ledningarna i alltför ringa grad följer upp, granskar och ger verksamheten incitament.

  Västra Götalandsregionen är ett skämt, oavsett partifärg på beaktaren. Vill någon skapa framtida storregioner erbjuder VGR massor av exempel på hur man inte ska göra.

  Exemplen jag tar upp rör inte högspecialiserad sjukvård och kan inte enbart härledas till inköp av dyr utrustning (även om detta i sig skulle stödja min tes om dålig uppföljning – för annars skulle kostnaden för utrustningen kompenseras av ökade intäkter. Sånt är lätt att räkna ut – om man har stabila spelregler, vill säga).

  Att Danderyd har haft åtskilliga problem är inte okänt. Vad som dock är okänt för de flesta är varför landstinget fortsätter att finansiera sjukhusets problem istället för att kräva att Danderyd åtgärdar sina problem en gång för alla. Varför ska sjukhusledningen då ta de antagligen rejäla och känslomässiga konflikter det innebär att räta upp verksamheten, ta budgetsmällar och stormiga personalmöten när de kan få mer pengar av landstinget utan motsvarande insats?

  Politiker ger helt enkelt (totalt sett) dåliga incitament och sämre uppföljning till verksamheten – oavsett om den bedrivs privat eller offentligt. Och det är i sig incitament – fast av väldigt dåligt slag.

 • Bergsklättrarn kanske kan svara på den fråga som Anders inte ville svara på? Vi vet att planekonomi fungerar dåligt. Vi vet att Sverige i allmänhet inte är ett undantag, och vi vet att sjukvård i allmänhet inte är ett undantag.

  Så varför anser du att just svensk sjukvård är ett undantag?

 • Bergsklättrarn

  Gertqvist,

  Du har ju inget annat argument för hela ditt synsätt än en kopiös misstro mot den politiska demokratin.

  Din kritik av den politiska demokratin träffar inga andra än den typ av högerliberaler som tom moderater idag ser sig tvingade att göra upp med eftersom de är samhällsfarliga.

  Möjligheten att det finns ”för mycket” dyr utrustning spridd över riket har sina förklaringar.
  Dels har det varit nödvändigt för tillväxten av kompetens hos personalen – om man ska kunna etablera kompetens för viss vård.
  Dels har det varit en del av den traditionella striden om medborgarnas närhet till vård. Till viss del har den striden provinsiella aspekter – Danderyd är lika mycket ett exempel på det som den förra striden om Simrishamns Sjukhus -men det är ju löjligt att förneka att där också finns medicinska.

  Inga av de här problemen kommer närmare en lösning genom att fler huvudmän inrättas. Samordningsproblemen blir bara större.
  Havererade kommunala ekonomier har i de flesta fall en av två förklaringar. Utflyttning av stora befolkningsgrupper o/e arbetsplatser eller borgerligt vanstyre.

  Din tanke – för den verkar finnas där – att ökad marknadsstyrning skulle öka effektiviteten inom vården bortser totalt ifrån att medicinsk vård bygger på andra omständigheter än försäljning av skor. En anledning till att vårdgarantin inte gett större effekter är ju just detta. Det är tämligen få sjukfall som kan tänka sig att skyfflas från Umeå till Malmö. I vissa fall går det utmärkt men de märks knappt i statistiken.

  Din argumentation och retorik syftar inte till något annat än destabilisering av demokratin utifrån en mycket högerradikal liberal utgångspunkt. Därmed hamnar du jämsides med andra typer av högerextremister.

 • Bergsklättrarn skrev: ”Du har ju inget annat argument för hela ditt synsätt än en kopiös misstro mot den politiska demokratin.”

  Nope. Jag har en massa konkreta exempel som argument. Det är andra som argumenterar ”Men min teori är ju perfekt – men kolla inte på praktiken …”

  ”Din kritik av den politiska demokratin träffar inga andra än den typ av högerliberaler som tom moderater idag ser sig tvingade att göra upp med eftersom de är samhällsfarliga.”

  Jag anser att skattebetalarnas medel ska användas så effektivt som möjligt – vilket de bevisligen inte gör idag. Har regeringen Reinfeldt möjligen tillkännagivit att slappt ledarskap är att prioritera framför väl använda skattemedel?

  Faktum är ju att skutan redan går åt mitt håll. Eller menar bergsklättrarn att Sveriges Kommuner och Landsting i det stora jämförelseprojektet ”Öppna Jämförelser” kommer att vara mest positivt för välskötta eller misskötta landsting/kommuner?

  ”Din tanke – för den verkar finnas där – att ökad marknadsstyrning skulle öka effektiviteten inom vården bortser totalt ifrån att medicinsk vård bygger på andra omständigheter än försäljning av skor.”

  Sjukvården i Frankrike och Tyskland är redan utformad efter ”marknadsstyrning”. Den danska primärvården likaså. Och tusan vad folk är nöjda samt köerna icke-existerande.

  ”En anledning till att vårdgarantin inte gett större effekter är ju just detta. Det är tämligen få sjukfall som kan tänka sig att skyfflas från Umeå till Malmö.”

  Avslöjande språkbruk, bergsklättrarn. Reformen som syftar till att låta den sjuke få vård snabbt kallas ”skyfflas från”.

  Vad kallar du då dagens politiskt styda system för förlossningsvård, där kvinnor några timmar från förlossning verkligen skyfflas mellan sjukhus? Den politiska demokratins höjdpunkt?

 • Bergsklättrarn

  Gertqvist,

  några tillägg till resonemanget vi för…

  Dina ”argument” mot det demokratiska systemet är ju inget annat än formulerad misstro !
  Jag utgår ifrån att du inte inkluderar mig bland dem ”som inte ser till praktiken” !

  Intressent att du uppfattar Reinfeldt som på din sida ! Nåmän, Anders Borg då ?

  Nu är det ju så att både Sveriges Kommuner, Sveriges Landsting och RFV – socialförsäkringarna var och en går med stora överskott ! De budgetmässiga problem som finns är i sammanhanget delposter. Nog så allvarligt, men därmed inte ett övergripande systemfel !

  Systemen i Frankrike och Tyskland vet jag inget om. Inte heller Danmark egentligen men om det landet är det ju enkelt att konstatera att dess geografi och befolkningstäthet är sådan så att det mesta vi armbryter om blir icke-problem.
  Danmark är ju en samhällsplanerares drömland. Det är ju bara att ställa passaren på ”50km” och snurra runt så har du ytterligare universitet och regionala centrum !
  Den för mig viktigaste lärdommen från Danmark är att de aldrig gick i den lönebildningsfälla som vi försatte oss i. Kvalificerad personal har betydligt bättre betalt där. Å andra sidan är skatterna högre !

  Uttrycket ”skyffla” har jag lånat av några vårdtagare. Det var så de såg på det hela !

  Att du i vanlig ordning förvandlar ett praktisk problem – bristen på barnmorskor och narkospersonal – till ett exempel på brister med ett demokratiskt system gör att man kan undra om du inte snarare än en intellektuell utmaning representerar ett problem för ”Fuhrfatnungsschutz”.

 • Bergsklättrarn skrev: ”Systemen i Frankrike och Tyskland vet jag inget om. ”

  Det är du inte ensam om, bergsklättrarn. Det gör debatten så jäkla mycket enklare för mig att föra. Marknadsstyrd sjukvård har fått ett ansikte – och det är inte New York utan Dusseldorf och Brest.

  ”Danmark är ju en samhällsplanerares drömland.”

  Ok, här har du en poäng, bergsklättrarn. Men detsamma gäller för region Skåne, stora delar av Stockholms landsting och i princip alla svenska tätorter där befolkningstätheten är hög. Och Danmark har i sjukvårdshänseende faktiskt ”glesbygd”. Likförbaskat har svensk primärvård med samma befolknings/läkartäthet som Danmark långt längre köer, sämre service och missnöjdare kunder. Medan danskar som bor (för danska mått) långt från grannen och läkaren är lika nöjda som danskarna i Köpenhamns centrum.

  ”Den för mig viktigaste lärdommen från Danmark är att de aldrig gick i den lönebildningsfälla som vi försatte oss i. Kvalificerad personal har betydligt bättre betalt där. Å andra sidan är skatterna högre !”

  Den viktigaste lärdomen jag fick av att studera det danska systemet var att danskarna aldrig förstatligade privatläkarna, vilket Sverige gjorde i och med sjukronorsreformen 1970. Det danska systemet kännetecknas av stabilitet (i bemärkelsen att politikerna inte kommer med nya riktlinjer vart fjärde år utan fortsätter med befintligt system) och marknadsekonomi (i bemärkelsen att läkarna får betalt för de som tecknat sig och utförda behandlingar). Då brukar saker och ting fungera – allt från möjligheten att träffa läkaren samma dag till lönebildningen. Kompetent och efterfrågad personal ska ha hög lön – skapandet av ett låglöneproletariat inom vården är ett av det svenska systemets verkligt läbbiga sidor! Dansk sjukvård kostar däremot inte mer än svensk om man räknar besök (snarare hälften) – skattetrycket härstammar från annat än sjukvården.

  ”Uttrycket ‚Äúskyffla‚Äù har jag lånat av några vårdtagare. Det var så de såg på det hela !”

  Tja, de behöver ju inte utnyttja sin valfrihet. Men kräv då för tusan inte ett öre mer i offentliga utgifter, kära ”skyfflare”. 156 veckors väntetid medan grannsjukhuset har 4 är ett uttryck för politisk vilja … njut!

  ”Att du i vanlig ordning förvandlar ett praktisk problem – bristen på barnmorskor och narkospersonal – till ett exempel på brister med ett demokratiskt system …”

  Detsamma kan sägas om tillgången på hyresrätter i Stockholms innerstad. Du vill säkert definiera det som ett praktiskt problem, jag definierar det som konsekvenser av den improduktiva politiken och incitamenten som förs.

  Är det inte fascinerande hur dessa ”praktiska problem” bara manifesterar sig när politiker rattar systemen? Ungefär som att torka, översvämningar och jordskred bara drabbar Nordkorea men aldrig Sydkorea (åtminstone efter 1990).

  ” …representerar ett problem för ‚ÄúFuhrfatnungsschutz‚Äù.”

  Hmmm … är det verkligen rättsstavat? Stavas det inte ”Verfassungsschutz” ?

  Vad nu tyska SÄPO har med saken att göra. Ett land som genomlidit äkta ”vi är ledarna för den ovetande massan, så vi måste agera på deras vägnar”-terror under två decennier torde ha
  a) bättre perspektiv på vad som verkligen är en fara för den demokratiska staten
  b) lägre tolerans för gulli-gull med anhängare av avgrundsvänstern

  Jag är verkligen inte stolt över att säga det, men om Verfassungsschutz fick välja mellan mig och Svensson som ”fara mot staten” skulle de inte välja mig. Därmed inte sagt att de har rätt …

 • ”Systemen i Frankrike och Tyskland vet jag inget om”

  Dom har privat sjukvård med offentlig försäkring. Precis som alla andra länder med bra och jämlik sjukvård.

  Begrsklättrarn, kan du inte svar på min fråga?

  Vi vet att planekonomi fungerar dåligt. Vi vet att Sverige i allmänhet inte är ett undantag, och vi vet att sjukvård i allmänhet inte är ett undantag.

  Så varför anser du att just svensk sjukvård är ett undantag?

 • Robin Wemmenlöv

  ”Psss… luften i däcket flyr sakta, den bil som alla sitter i rullar sakta mot en grå betongväg. Ingen hörde smällen – eller såg den heller.”

  Nåja… nog med den ironin.

  Nej, ett grundläggande problem som jag skådar varje dag i samhället är det primordala tankemönstret hos en minoritet – tyvärr den med mest att säga. tydligen. Därför har Adam Smith fel i sitt grundargument – något som John Forbes Nash insåg under sin inledande tid på Universitetet -, men skapligen korrekt i andra sammanhang, t.ex. hur ökat produktion och incitament för teknologisk utveckling, samt vinst, underblåser levnadsstandarden. Men resten av idioterna inser inte denna helt logiska paradox [minoriteten/egocentriker].

  Alltså så är offentlig sjukvård, skola samt frisk miljö i alla eders intresse och inte hos en ”hjärnlös gråsosse-massa, som inte har förmågan att tänka eller ta ansvar själva.” enkom utan i alls egenintresse. Anledningen är självklar. En annan helt logisk orsak och verkan inom det skolsystem som vi kan bevittna i USA borde vi ta lärdom av. Orsaken bakom det Amerikanska skolsystemets förfall är ego-baserat vinstintresse och verkan blev, ja just det, förfallet som vi kan med avsmak beskåda. Samt att vi kan med ‘nöje’ skratta åt miljoner indolenta, kognitivt eftersatta Amerikaner som tydligen styr vårat klot. Vilken glädjedödare.

  Alltså borde det inte vare en tankesträckare att om vi tillåter en privat, FRI marknad; som man gjort i USA, sköta större delen av vår gemensamma sjukvård bli ett ytterligare skräckexempel på hur pengar styr inom fel filial. Men däremot säger jag inte att den fria marknaden kan få konkurrera inom den vård-/medicintekniska avdelningen. En sak att begrunda på fördelarna inom denna applikation av den fria marknadens prisreducerande effekter har för pris-indikationen inom sjukvården. Vi skall inte heller onämna att Sverige har bättre och rättvisare sjukvård än USA – vi ligger faktiskt två efter Danmark och inom socialrättvisa ligger vi tredje plats efter Nya Zeeland och Danmark. Samt har vi bättre ekonomisk frihet än USA – tänk på det ni.

  Något som talar starkt för vårt befintliga system.

  Problemet är faktiskt hur en viss typ av korruption tillåts att fortleva inom systemet, t.ex. pengasvindling, bestikning, ineffektivitet, laissez faire-politik/ekonomi osv. Oj, jag glömde nämna de primitiva tankemönstren och impulserna hos en del som förstör och berövar andra människor deras levnadsstandard samt möjligheter.

  Som avslutning vill jag fortsätta att säga att fri/privat sjukvård är inte av intresse för ett samhälles stabilitet, därmed menar jag fortlevnad egentligen, samt dess humani-grundande egenskapers möjlighet för utspel inom och utanför det Svenska samhället.

  ~ God dag.