Våldets orsaker

Orsakerna till våldet som resulterade i en död ung man på Kungsholmen i Stockholm finns att söka på flera ställen och på många olika nivåer. Det kan bl.a. handla om personliga, samhälleliga och ideologiska orsaker.

Låt oss börja med det personliga. Här döljer sig sånt som psykisk sjukdom, personlighetsstörningar och utvecklingsstörningar. Det kan vara allt från ADHD, Aspberger, depression till psykopati. Sådant kan vara bidragande orsaker till att en viss individ deltar i en sån typ av misshandel som vi sett på Kungsholmen. En del personliga problem av psykisk art kan orsakas av familjeproblem etc. Dvs sociala problem. Sociala problem kan i sin tur orsakas av personliga problem och störningar. Jag anser att samhället behöver ha resurser för att hjälpa familjer med problematisk barn. Idag anser jag inte att samhället har tillräckliga resurser för det.

Sociala problem är exempelvis att man inte fått lära sig hur man uppför sig och vilka skador som sparkar kan orsaka. Det är ett uppfostringsproblem som om familjen inte klarar av att hantera det ska kunna hanteras av samhället, dvs vi alla tillsammans. Min uppfattning är att samhällets institutioner idag har för dåliga resurser i framförallt personal för att klara detta. Sociala problem är också sådant som missbruksproblem. Att vara drogpåverkad inklusive berusad av alkohol kan direkt bidra till att omdömet sviktar. Missbruksproblem kan orsakas av personliga problem. Även på detta område behöver samhället ha mer resurser för att avhjälpa problemen. Både missbruk och felaktiga uppfattningar om hur världen ser ut kan göra att en enskild person deltar i den typen av misshandel vi sett på Kungsholmen.

Sociala och personliga problem kan göra att personer dras till extrema miljöer av olika slag, såväl politiska som idrottsliga (om vi nu kan säga så om huligankulturen). I flera av dessa miljöer finns det en våldsförhärligande kultur. Det gäller exempelvis inom den vänsterextrema miljön, den högerextrema miljön och inom huligankulturen. Men inom vänstern hämmas den individuella våldsamheten av att man där prioriterar kollektiva aktioner. Samt att man anser att våld inte ska riktas mot andra än staten (polisen ses då som statens representanter och statens våldsapparat som är till för att förtrycka folket) och politiska fiender. Konsekvensen blir att vänstern sällan misshandlar människor och istället främst ägnar sig åt skadegörelse när man ägnar sig åt våldsamheter. Och åt våld mot politiska motståndare (nazister) när man vill stoppa dessas aktioner.

Inom den högextrema kulturen och huligankulturen förhåller det sig annorlunda. Där kan våldet i sig ofta utgöra det viktiga. Våldet är sig själv nog. I högerextrema kretsar kombineras denna våldsfetischism med hat mot avvikande. Något som resulterat i mängder med misshandlar och mord utförda av högerextremister mot främst homosexuella, men även invandrare, vänsteraktivister och poliser. När ungdomar med sociala och/eller personliga problem söker sig till extrema miljöer förstärker detta de destruktiva och negativa tendenser som dessa ungdomar ofta bär på. Vilket leder till att den här typen av uppfattningar, främst högerxtremistiska och huligankulturella kan bidra till att en person deltar i våldsdåd av den typ vi sett på Kungsholmen.

Högerextrema åsikter frodas i ett samhällsklimat där människor är rädda. De frodas i ett samhällsklimat där vi fostras till att ensam är stark. Högerextremism frodas i ett hårt samhällsklimat. Ett sådant samhällsklimat har skapats av den nyliberala privatiseringspolitik som både socialdemokrater och borgerliga partier bedrivit de senaste 20 åren. När man skapar ett samhälle där svaga bestraffas och rika belönas, där starka belönas och får det bättre och de som redan har det svårt bestraffas och fråntas ekonomiska medel, då skapar men ett samhälle där högerextremismen frodas. Något som kan leda till den typ av våldsdåd vi sett på Kungsholmen. Inte bara på ett sätt utan på flera.

Sämre resurser för förskola, skola och socialtjänst leder till ökade social och personliga problem. Sämre ekonomi bidrar till samma sak. (det senare är förmodligen oväsentligt i Kungsholmenfallet). När föräldrar inte längre klarar sin uppgift så klarar inte heller samhället detta idag. För att det saknas ekonomiska och personella resurser. Ett resultat av nyliberala privatiseringar och nedskärningar.

Så ytterst ligger ansvaret för det inträffade på samhället i stort, på våra politiker, på alla vuxna, på föräldrarna och på ungdomarna själva. Även högerextrem våldsideologi och fotbollshuligankulturen har ett ansvar för det inträffade.

Ska vi kunna åtgärda det hela finns det bara ett ställe att börja. I politiken. Att vi slutar privatisera och skära ner i skolan, vården och omsorgen. Att den nyliberala politiken stoppas. Mer resurser till förskola, skola, vård och omsorg gör att samhället kan ta över när föräldrar misslyckas. Ska vi förbättra läget måste vi börja uppifrån. Med en förändrad politik. Med förändrade signaler. Signaler om att det är gemenskap och solidaritet som hädanefter ska gälla i samhället. Inte individualism, egofixering och den starkes rätt.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

PS. Som en kommentar till några osakliga, ovidkommande, osmakliga och bedrövliga kommentarer till mitt förra inlägg, kommentarer som jag inte godkänt: Nej, grabbarna är säkerligen inte slödder eller pack. Grabbarna är förmodligen inga rötägg. Jag anser att man inte kan se på människor på det föraktfulla sättet. Men de har huligan- och högerextrema kopplingar (utan att de behöver vara något av detta). Och jo, det finns politiska dimensioner i allt som händer. DS

10 svar på “Våldets orsaker”

 1. Tur för ”Överklassponkarna” att detta som dom gjort inte hänt i Typ USA eller Thailand eller Saudi….
  Dom skall vara evigt lyckliga att dom lever i ett ”Jamseland ” som sverige är, ett riktigt tycka synd om land!! Ge alla grabbarna till en början 10 år med vatten och bröd så dom hinner tänka efter vad dom gjort!Bromsa idiotiska våldet nu!!

 2. Våldets orsaker
  Ett välskrivet inlägg som mycket väl kan vara input för de instanser som har ansvar för att åtgärda problemet.

  Ansvariga är samhället vilket är likhetstecken med de politiker som har ansvar i olika församlingar i samhället. Alltså ingen politiker i något parti kommer undan ansvar!!!!!

  För att komma åt våldets problem är det nog mycket hårt arbete som måste till.

  Först måste det förtecknas vilka delproblem som ger upphov till möjligt våld.

  För varje delproblem måste man definiera de personer som är ansvariga för att se till att åtgärder görs så att problem inte uppstår.

  Påbörjar här en konkret lista över gripbara problemområden.

  1) Bokstavskombinationer eller mer allmänt psykiska sjukdomar.

  Ansvariga:
  Här har politikerna ett stort ansvar. Dels skall den sjuka individen ha stöd dels skall ”friska” individer i samhället skyddas. Här finns flera delområden att ta itu med.
  T ex skall oskyldiga människor finna sig i att drabbas av psykiskt sjuka människor som dessutom samhället sviker.

  2) Ett delproblem är det ohämmade våldet på nätet och alla andra problem som det öppna nätet för med sig.

  Även här har politikerna ett stort ansvar att se till att regelverk finns så att de enskilda individerna har valfrihet att välja bort och skyddas från påtvingad information.

  3) Disciplin, respekt, etik, moral samt orden solidaritet, jämlikhet, kvotering som jag knappt vet vad dom står för idag.

  Det kan ju inte vara OK att en del individer i samhället inte fullgör sina skyldigheter. Att fullgöra undervisningsskyldigheten vad det nu än må vara borde vara en självklarhet.
  Det finns exempel på elever som kommer och går som dom vill i skolan.
  Invandrare som inte lär sig svenska.

  Ska vi ha det så?

  Ansvariga återigen politikerna med riktlinjer.

  4) Familjer där båda föräldrarna jobbar så mycket att barnen kommer i kläm. Nyckelbarn, de gråter när de kommer hem från skolan, det finns ingen vuxen som tar hand om dem.

  Ansvariga återigen politiker som skall erbjuda en mångfald av åtgärder för att trygga barnen efter skolan. Ett alternativ som bör tas fram igen är ”dagmammorna”, det fungerar säkert bra i vissa situationer. Efter skolan får barnen koppla av i en lugnare miljö.

  Påpekas bör att grannar och skolpersonal till nyckelbarn som lider har ett ansvar att agera på ett förnuftigt sätt.

  5) Sociala problem. Det man tänker på i första hand är misbruksproblem, våldsrelaterade hemmiljöer, psykiskt påfrestande hemmiljöer mm.

  Ansvariga är politiker för vilka regelverk som skall finnas.
  Grannar och skolpersonal har ett ansvar att agera på ett förnuftigt sätt.

  6) Huliganism

  7) Mobbing

  8) Gängtryck

  9) Ett sak som man inte skall glömma när det gäller att barn skall få en trygg hemmiljö.

  Utbilda båda föräldrarna i konsten att gå undan när man inte förstår varandra. Det kan räcka att ena föräldern går ut med ett barn en kvart en halvtimme tills stormen har lagt sig.

  Det sägs att män inte förstår kvinnor.

  Men kan det vara så att kvinnor inte förstår män?

  Hur som helst träna ungdomar i att hanteras situationer som denna i livet på ett smart sätt.

  ————————————

  Politiker har alltid ett ansvar för att med budskap och genom regelverk agera på ett förnuftigt sätt.

  Föräldrar har alltid ett ansvar för sina barns väl och ve, men budskapet från politikerna får inte ge avkall på detta.

  Bl a grannar och skolpersonal har i vissa situationer ett ansvar att hjälpa till så att vi får den gemnskap vi alla vill ha.

  Detta är ett försök att bryta ner det stora problemet med VÅLDETS ORSAKER till gripbara delmoment som kan genomföras successivt.

  Inga byråkratiska utredningar som det tar decennier at ta beslut om och decennier att genomföra halvhjärtat. Det finns många exempel på reformer som har genomförts med så stora ambitioner att genomförandet har blivit ett fiasko och kostnaderna har blivit ett stort svart hål som en del politiker tycker det är häftigt att stoppa medborgarnas pengar i.
  Skatteuttaget är inte ett problem i sig utan problemet är används skatterna på ett rationellt sätt??????

 3. En intressant statistisk koppling kan man hitta i den officiella svenska mordstatistiken.

  Från en mordfrekvens på 5-7 per miljon och år ca 1750 ökade morden till 15-20 i mitten av 1800-talet.
  Sen sjönk de drastiskt från ca 1890 ner till 2-3 1910; där låg de sen fram till 1945.
  Sen började de öka igen och nådde 10-strecket på sjuttitalet.

  Vad hände?

  Tja.. en förklaring är att före 1750 levde majoriteten i ett hyggligt kollektivt bondesamhälle. Ungefär 1750 började proletariseringen sprida sig. Men 1890 kom arbetarrörelsen och andra folkrörelser igång och erbjöd hopp och möjligheter.

  Sen kom Saltsjöbadsavtalet som förklarade att vad vanligt folk skulle göra var att konsumera och hålla käften, samhällsförändringen var de professionellas sak.

  Den officiella förklaringen brukar vara att våldets nedgång hänger samman med nykterhetsrörelsen och spritransoneringen. Men motboken avskaffades inte förrän 1955. Då var mordsiffrorna på väg upp sen länge.

 4. Appropå motboken, inte det att jag nödvändigtvis vill återinföra samma begränsningar som den gången fanns, men det kanske vore en ide att införa en registrering på hur mycket man köper, som t.ex. ens läkare kan se. Jag vet att folk med alkoholproblem ljuger till och med för läkaren och säger att de bara dricker ett par glas vin i veckan, medan de i själva verket dricker 10 flaskor vin i veckan.

  De super därefter bort en himla massa värdefull tid och livskvalitet innan de åker till sjukhuset i ambulans med 180 i puls, blöta i sin egen svett och urin… Att fånga upp dessa problem lite tidigare kanske vore en bra ide.

 5. Bra och välskrivet inlägg med mycket och bra innehåll, det är inget snack om den saken. Men oavsett vad man tycker om högerextremism, nazism och annat så måste någonting göras åt våldet. 19-åringen t ex som begick mordet hade ju haft ett väldigt trassligt liv, bl a hade ju hans far våldtagit honom och för det fick fadern 10 år eller vad det var. Om 19-åringen hade fått hjälp i tid så hade den här saken kunnat undvikats, å andra sidan så hade Mikael Andersson kunnat blivit mördad ändå för han hade gjort sig till ovänner men väldigt mycket människor i Skaratrakten, en del av dessa människor får nazister att framstå som korgossar när det gäller farlighet.

  En sak är i alla fall klar: Våld kan man aldrig få bort, men man kan göra vad man kan för att minska det och lite till. Men det måste till eldsjälar för detta som verkligen ger allt, som brinner för det som de tror på och som vill komma någonvart. Annars kommer det aldrig att fungera. T ex måste många personer inom de sociala myndigheterna bytas ut och ersättas utav människor som verkligen bryr sig och har medlidande och förståelse istället för att bolla runt människor som dessa vore bollar i en jongleringstävling.

  När det gäller t ex högextremt våld så är det fel att det finns människor som försöker få det att låta som att nazister och högerextrema har monopol på våld, för så är det naturligtvis inte. Våld finns överallt i samhället, t ex finns det gott om det i hemmen ty det är där som det mesta våldet sker och där är mörkertalet ohyggligt stort. Ett sätt att få bukt med det är att börja på sådana ställen. Vilka singaler ges till ett barn som ofta får se sin mor bli misshandlad utan sin make? Vilka signaler ges till ett barn som blir slaget i hemmet? Vilka signaler ges till ett barn som blir utsatt för våldtäkt? Ett annat exempel på hemrelaterat våld är när en ung invandrarkvinna blir kär i en svensk man och på grund utav detta blir misshandlad eller till och med mördad utav sin fader eller broder. I det fallet kan man lugnt snacka om rasismrelaterat våld.

  Ett av de ställen i samhället där det måste göras mer för att stoppa våldet är i alla fall i hemmen.

Kommentarer är stängda.