Individuell moralism

Individuell moralism löser inga problem. Det löser inga klimatproblem. Det löser inte problemen med att kapital och pengar är snedfördelade. Klimathotet kan inte lösas genom att vi handlar mindre eller handlar mer. Eller genom att vi med moraliska argument avstår från shopping (Inget fel i sig, men det är ingen lösning). Inte heller löser extrem shopping eller extremt avståndstagande från shopping de fördelningspolitiska frågorna. Fattiga i Bangladesh blir inte rikare för att nån avstår från att köpa en ny stereo. Inte heller blir de fattiga i USA rikare för att de få som har råd köper en stereo för varje rum.

För de få rika är för få för att lyfta hela världen genom shopping. Det krävs en jämnare fördelning av rikedomarna i världen och mellan samhällsklasserna för att vi ska få en stabil ekonomisk tillväxt som gynnar folkflertalet. Att öka ojämnlikheten löser inga problem. De få som har mycket kan inte konsumera världen till paradiset.

Det här vet alla. Alla vet att det krävs politiska beslut för att skapa en mer jämlik och solidarisk värld. Alla vet att det krävs politiska beslut för att eventuellt kunna komma tillrätta med klimatproblemet. Men av ideologiska skäl vill media inte låtsas om det. Man låtsas som att privat konsumtion eller privat-icke-konsumtion är lösningar på all möjliga problem. Men det där är bara individuell moralism och kan inte förändra världen. Varken till det bättre eller det sämre.

För att förändra världen behövs politisk beslut. Politiska beslut som gynnar kollektivtrafik och energisnålare lösningar i allmänhet. Politiska beslut som ökar demokratin. Politiska beslut som ökar jämlikheten i världen, i Europa och i Sverige.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, SVD4
Andra bloggar om: , , , , , , , , Andra bloggar om:

PS: För att inga missförstånd ska uppstå. Jag tycker inte det är fel att ta sitt personliga ansvar. Det är alltså inte fel att skära ner på konsumtion om man har den möjligheten. Det är inte fel att slösa mindre med jordens resurser om den möjligheten finns. Men de flesta människor har inte möjligheten till det valet. Och det kan inte lösa problemen. Bara vara en liten dellösning. DS.

Advertisements