Vänstern och islam

Tidskriften Tidsignal har kommit ut mer ett intressant nummer om vänstern och islam. De olika perspektiv som finns i tidskriftsnumret kan ställas i relation till diskussionen om Asmaa Abdol-Hamid i den danska vänsterorganisationen Enhedslisten.

I Enhedslisten finns en kritik från en del av mina kamrater inom SAP som i korthet går ut på att om man ställer upp en kandidat som är troende muslim, men i övrigt radikal i social frågor, kräver detta noggrann förberedelse av kandidaten och en stark ledning i organsiationen. SAP menar att detta inte fanns i Enhedslisten och därför borde man kanske inte haft Asmaa som kandidat. Även om man inte anser Asmaas kandidatur på något sätt var huvudorsaken till tillbakagången i det danska valet för Enhedslisten eller för den delen principiellt felaktig.

För att skaffa ett djupare perspektiv på vänsterns förhållande till islam och religion, läs gärna tidskriften Tidsignal som har följande innehåll:
Hot från muslimsk fundamentalism eller från islamofobi?


För inte länge sedan befann sig internationella vänster-krafter i Algeriet, Iran och Afghanistan i en kamp på liv och död med islamistiska politiska riktningar. Idag är det snarare hetsen mot islam i kölvattnet av ”Kriget mot terrorn” som vänsterrörelser ser som ett växande hot. Men vad betyder det för synen på religion, sekularism och modernitet?

TIDSIGNAL har samlat ett antal skilda röster med olika perspektiv och svar på de frågorna.

Mattias Gardell, Tariq Ali, Edda Manga, Alex Cowper, Catherine Samary, Thomas Anderberg, Farooq Sulehria och Sholeh Irani.

Redaktörer för numret är Håkan Blomqvist & Åsa Linderborg

60 kr plus 25 kr porto pg 30 35 44 – 1 Tidsignal, ange vilket nr som avses. Prenumeration 275 kr för 4 nummer.

Läs gärna mer om islam och vänstern:
Farooq Suhleria, Politiska islams uppkomst
Gilbert Achcar, Den återuppblomstrande islamska fundamentalismen
Alex Cowper, Why we should defend secularism
Anders Svensson, Vänstern, islam och yttrandefriheten
Farooq Sulehria, Brev till alla förlämpade svenska muslimer
Håkan Blomqvist, Principen eller sammanhanget
Läs fler artiklar om marxism och religion

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Vänstern och islam”

Kommentarer är stängda.