USA:s stöd till diktaturer…

.. och till tveksamma demokratier. SVD rapporterade häromdan att antalet konflikter och krig i världen ökar. En stor anledning till detta är de två amerikanska ockupationskrigen. Det i Afghanistan och det i Irak. En tredje är USA:s stöd till ockupationen, via ombudet Etiopien, av Somalia.

De krigen och andra krig och är ofta också effekter av västvärldens, kapitalismens, slöseri, med stor efterfrågan på olja och klimatproblem som en följd av detta. Inte heller förbättras läget i världen. Oljejakten och klimatproblemen orsakar bägge två konflikter i världen. Att USA i ett av de känsligaste områdena, Mellanöstern, stöder en rad diktaturer och tveksamma demokratier är ju också en bidragande orsak till oroligheter i världen. eller ska vi säga en bidragande orsak till terrorism.

Bland de diktaturer och icke-demokratier med partiell demokratisk fasad som USA stöder märks Kuwait där den överväldigande majoriteten av befolkningen saknar all form av demokratiskt inflytande, Bahrain där regimen förföljer majoritetsreligionen och dess anhängare. Vidare är Saudi-Arabien en av USA:s viktigaste allierade i området. Ett land som är en av världens hårdaste diktaturer. Ett land där kvinnor i praktiken inte har några rättigheter alls.

Stödet till apartheidstaten Israel är väl dock det som vid sidan av ockupationen av Irak som orsakar mest problem i området. Mest lidande för människor och mest förtryck. Stödet till den tveksamma demokratin Turkiet , som i mångt och mycket liknar en annan tveksam demokrati/diktatur som stöds av USA, Thailand, gör inte heller läget i Mellanöstern speciellt mycket stabilare. Ett Turkiet som regelbundet attackerar Irak och Kurdistan. Med USA:s stöd och hjälp.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Att Turkiet ”ständigt” attackerar Irak och styret i detta lands nordliga territorier beror endast på en sak… och det är närvaron av terrorist organisationen PKK som får beskydd där… Inte bara där naturligtvis men även av vänster fascisterna i väst.

    Turkiet har vid flera tillfällen- genom demokratiskt process- klart tagit avstånd ifrån USA`s aggressionskrig i Irak- mycket starkare än vad vänstern i väst och EU länder någonsin har tagit.

    ”Varm och rättfram väsnter” står det i ditt logo… För mig låter det hela som hyckleri.

    I din lista nämnes ett antal utvalda länder som anses i det närmaste vara odemokratiska USA: lakejer… Du får gärna utöka denna lista med Spanien, Danmark, Polen, England, Bulgarien, Balt- staterna – som emot sina medborgares uttalade vilja bidrar med trupper och logistik till kriget i Irak mycket mer än vad Turkiet eller tex. Thailand gör.

  • PKK är en organisation där 60% av ideologin bygger på etnisk extremnationalism och 40% på marxist leninism.