Varför ska Sverige bli värre än DDR?

Som jag redan två gånger uppmärksammat finns det planer på att alla medborgare i Sverige ska kunna få sitt göranden och låtanden på internet granskat av polisen eller av någon annan myndighet. Detta alldeles oavsett om man är misstänkt för ett brott eller inte. Det som kanske många enbart förknippar med öststaterna och som många trodde skulle försvinna med murens fall, som Oscar Swartz skriver i en bra artikel i GP, verkar snarare bli allt vanligare.

Men naturligtvis har åsiktsregistrering och intrång i människors integritet inte varit något som bara berört ländena på andra sidan järnridån. Det har alltid varit medel som använts och används flitigt av svenska myndigheter. Men nu vill de svenska myndigheterna under ledning av en borgerlig högerregering bygga ut övervakningsmöjligheterna ytterligare.

Det hela är absurt och mycket oroväckande. De som främst kommer att drabbas är nämligen politiskt oliktänkande. Med hjälp av polisens nya möjligheter, FRA:s nya superdator och annnan ny repressiv lagstiftning kommer vi att kunna sättas åt av all möjliga tänkabar nutida och framtida regimer.

För mig som tillhörig en av världens genom tiderna mest förföljda politiska minoriteter (trotskister) är det i mångdubbel bemärkelse verkligt läskigt. Historiskt har vi haft stora problem, såväl Stalin som Khomeini utplånade oss från de länder och perioder när de styrde. Vietnamesiska kommunistpartiet dödade tiotusentals av oss. De politiska fångar som suttit längst av alla i fängelse är några av min kamrater i Kina. Från Kuba får vi ofta fly. I USA kommer många av oss inte in och vår internationella organisation är också förbjuden där. Det finns all anledning för oss att vara vaksamma när utökad övervakning och kontroll kommer på tal. I vilket land det än är. Oavsett vilken sorts regering det är.

Förresten borde all människor vara intresserade av att Sverige inte blir värre än DDR. För det är vanligt folk med egna tankar det hela kommer att drabba allra hårdast.

Läs också:
Tio verkliga hot
Övervakningen av vänstern

Bloggat: Oskar Swartz, Badlands, Christian Engström, Alter Ego
Borgarmedia: SR, AB, SDS1, SDS2, DN, IDG, HD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

3 svar på “Varför ska Sverige bli värre än DDR?”

 1. Vill gärna tipsa om Ekots lördagsintervju från i går. Gäst var Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg, som hyser stora betänkligheter inför alla nya övervakningsförslag.

  Det var särskilt intressant att hon lyfte fram en speciell aspekt av FRA-lagen: trafikdatalagringen.

  Ramberg pekade på att FRA ges möjlighet att massinhämta våra trafikuppgifter när de passerar landgränsen. Detta sker inom ramen för FRA:s egen metodutveckling.

  Denna aspekt har helt försvunnit i debatten om FRA-förslaget.

  Anne Ramberg varnade också för det omfattande informationsutbytet med andra länder.

  Till detta kan läggas att regeringen redan i maj skapade en förordning, som ger klartecken till FRA att lagra trafikdata så lång tid som myndigheten själv anser nödvändig.

Kommentarer är stängda.