Förtätad stad – miljövänlig stad

En förtätning av staden innebär att man skapar en miljövänligare stad. Men enstaka skyskrapor är ingen förtätning och har endast en miljömässig fördel, kolektivtrafiken gynnas. Däremot så är en förtätnign som innebär att man byger gammaldags kvarter fler miljömässig fördelar. En tätbebyggd stad är billigare att värma upp. Kvartersbebyggelse skapar en socialt fungerande miljö, i motsats till funkisens fristående hyreslängor. Därfär är det inte enstaka skyskrapor som Stockholm behöver, utan snarare behövs en kvartersbebyggd förtätad stad. Hammarby Sjöstad är en sådan förtätning. Kvarter och lätttillgänglig kollektivtrafik.

Att som en del debattörer gör, att förkasta skyskrapor i sig är ointressant. Skyskrapor i sig betyder varken från eller till. Förtätning går lika bra med låga hus som med höga. Det är helt enkelt inget argument. Mer än känslomässigt då och det ska väl inte hindra skapandet av en miljövänlig och socialt fungerande stad.

Att hänvisa till 70-talets saneringsraseri och de konsekvenser de fått eller kunde fått är inte heller adekvat. Det är ju ingenting som ska rivas när man förtätar. Inte heller är dagens planering att göra storkvarter och jättelika funkiskolosser a la 70-talet på tapeten. Så argumentet saknar giltighet i detta fall.

Men moderaterna borde, om de verkligen vill förändra Stockholm i positiv riktning, om de verkligen vill sätta staden på kartan, stoppa alla utbyggnader av motorvägar och trafikleder för bilar. Något som i sig glesar ut staden och gör den miljöovänligare. Istället skulle man satsa rejält på att bygga ut kollektivtrafiken och att förtäta staden på den mängd onyttiga ytor och impediment som motorvägar, trafikleder och funkisbebyggelse (inklusive miljonprogrammet) skapat. Med en sån politik skulle Stockholm kunna bli ett miljöpolitiskt föredöme i världen.

Läs mer:
Efter flyget
Ta bort motorvägarna

Intressant?
Bloggat: Jinge, Peter Karlberg, Jonas Morian,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
  • Anders, självfallet lätt att hålla med dig ända fram till sista stycket. Det är så tröttsamt med denna brist på försåelse för det elementära – staden är inte bara till för de som råkar bo innanför ”tullarna” och dessutom beroende av omvärlden för att fungera. Det är riktigt att man skall förtäta på det sätt du beskriver men man måste parallellt hålla öppna förbindelser till den omgivning i vilken staden huserar. För det krävs inte bara en internt i staden fungerande kollektivtrafik som ju befrämjas av förtätningen utan också mycket goda förutsättningar för kommunikation till och från. Av naturliga skäl är den senare överlägset hanterad genom spårbunden trafik mellan städer och vägbunden trafik för allt emellan.

  • Anders_S

    Peter: Förbifart Stockholm är väl ändå inte för att landsortsbor ska ta sig in till Stockholm.

    Men du har faktiskt en poäng. En aspekt som jag inte tänkte på. Får kanske modifiera min ståndpunkt lite där.

  • Hoppas att du inte missat Planka.nu’s rapport Highway to hell om borgarnas projekt Förbifart stockholm. Mycket läsvärt!
    http://www.planka.nu/nyheter/2007/12/20/highway-to-hell

  • Pingback: Gärna på min bakgård | Svensson()