Kontrollstaten

Övervakningssamhället, eller med andra ord kontrollstaten är på väg med stormsteg i Sverige. Och de som kontruerar denna stat är den borgerliga alliansregeringen. I detta arbete går man fram på många fronter samtidigt.

Det handlar om att införa integritetskränkande övervakning och registering på en mängd områden. Dels ska all kommunikation till och från Sverige avlyssnas och sparas av FRA. Dels ska polsien få utökade befogenheter och kunna bugga folk i tid och otid utan att man är misstänkt för brott. På samma sätt föreslås att polisen utan brottmisstankar ska kunna kartlägga och registrera vem som använder vilket ip-nummer.

Taget tillsammans med den övervakning som säkerhetspolis och militär underrättelsetjänst redan ägnar sig åt när det gäller folk som har ”fel” politisk åsikt framstår det nya kontrollsamhället Sverige som ett snäpp värre än George Orwells 1984 och värre än verklighetens motsvarighet till Orwells 1984-stat, nämligen STASI:s DDR-stat.

Men enbart ökad övervakning och minskad personlig integritet räcker inte för borgaralliansen. Det ska också vara förbud och inskränkningar för åsikter och i föreningsfriheten. Föreningar med fel åsikter, och därmed också deras medlemmar, ska stängas ute från samhället. Man ska bara få ha en åsikt, det ska i borgarnas kontrollsamhälle bara finnas en ståndpunkt som är acceptabel.

För att förvandlingen till en obehaglig plats ska gå på ett smidigt sätt, gäller det att vanlig folk också fråntas rätten till en vettig försörjning, i alla fall om man inte vill var slav i fabrikerna. Om man inte under framtidens usla arbetsförhållanden, som skapats genom att kollektiv organisering slagits sönder och bekämpats av borgarnas repressiva stat, genom lagstiftning, övervakning, ekonomiska straff osv, så ska man inte heller kunna försörja sig. På sikt skapas en klass med människor som i praktiken lever som slavar. Jobbar man inte för skitlöner så får man helt enkelt svälta ihjäl i den framtid som kan skådas bortom allt snack om moderaterna som det ”nya arbetarpartiet”.

För att nu inte människorna som tvingas leva i allt sämre omständigheter måste folk kanske drogas ner, som i Aldous Huxleys Du sköna nya värld, en anna läskig framtidsdystopi. För att det ska var möjligt är det bäst att göra tillgången på droger god. Spritmonoplolet måste naturligvis avskaffas och Apoteken likaså. Lättåtkomliga droger underlättar neddrogandet av folket. regeringen har väl inte kommit så långt än, men det finns gott om nyliberala profeter som är där och som vill gå ännu längre, att legalisera även andra droger än alkohol.

Protester mot denna utveckling måste motarbetas och det är där som övervakning och registrering kommer in. Med hjälp av såna odemokratiska och integritetskränkande metoder som man tagit fram och föreslagit, med kampen mot terrorismen och fildelning som förevändningar, kan protester kvävas i dess linda. Sen försvårar man också motstånd genom att utmåla vanligt folk som kriminella fuskare, man försöker avleda folks uppmärksamhet genom att påstå att våldet ökar, vilket det faktiskt inte gör och man använder sig av nyspråk. Allt får till resultat att folks uppmärksamhet inriktas på oväsentligheter. Försämringar och inskränkningar kan genomföras utan protester.

Det finns säkerligen ingen plan eller tanke hos borgarregeringen att skapa ett läskigt framtidssamhälle, ett kontroll- och övervakningssamhälle där bara vissa människor har demokratiska rättigheter. Men sammantaget ser det ut som om deras olika förslag, åtgärder, kontrareformer etc leder åt det hållet. Ruggigt oroande är bara förnamnet på det som håller på att hända.

Kontrollstaten, 1984 och ”en skön ny värld” är på väg mot oss med stormsteg. Borgerlighetens ofrihet dundrar in och vill begränsa allas vår frihet. Med nedskärninagr, privatiseringar, övervakning, åsiktregistrering och mycket annat.

Intressant?
Bloggat: MinaModerataKarameller, Hartman, Alter Ego, Swartz,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Att ge borgerligheten skulden för allt är att ta i Svensson. Detta har inte hänt över en natt precis. Däremot så skulle den borgerliga regeringen kunna säga nej till avlyssning. Det tycker jag av hela mitt hjärta och mitt förnuft.

 • Anders_S

  Det är det med definitionen av borgerligheten. För oss i vänstern är det överkalssen, kapitalisterna, eliten,de som har makten i smahället. Alltså inte det samma som borgarpartierna, dvsde partier som företräder borgarna. För mig är också socialdemokraterna ett parti som företräder borgarklassen, bogerligheten. Och därför är socialdemokraterna ansvarig för utvecklingen likaväl som allianspartierna. De människor som inte protesterar och som röstar på de aktuella partierna är ju också i viss mån ansvariga.

  Jag menar att man måste se att allt hänger ihop. Det är alltihop sammantaget som leder åt helvete. Det räcker inte emd att bara säga stopp på ett ställe. Man måste säga stopp och belägg inom flera områden. All erfarenhet säger att det är såna som jag som är de som först och hårdast drabbas av sånt här. Svårigheten att få jobb är eventuellt ett första tecken på att vi (jag) drabbas redan nu.

 • Stefan

  En liten rättelse:

  Den bordlagda signalspaningslagen innebär att FRA får rätt att filtrera all kommunikation in och ut ur landet. Det är naturligtvis helt förfärligt och måste förhindras. Men du bör precisera vad du menar med att all kommunikation ”ska sparas”.

  Som lagen är skriven tycks FRA komma att spara alla trafikuppgifter, men om du också menar alla meddelanden, så tror jag du har fel. Det finns inget som pekar på att det kommer att ske. Det finns såväl juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för detta.

 • Pingback: Glädjande siffror | Svensson()

 • Pingback: Rika vinner, fattiga förlorar | Svensson()

 • Pingback: Hot mot rättsstaten? | Svensson()

 • Pingback: Nyliberala refomer och FRA-lagen - två sidor av samma mynt | Svensson()