Hedersvåld är ett litet problem

Framförallt är det ett litet och obetydligt problem i Sverige. I Mellanöstern och delar av Asien är det förstås ett större problem. Det är också ett problem som förekommer i de flesta kulturkretsar. Både kristna, muslimska, hinduiska och andra.

Normalt brukar hederskulturer försvinna med det moderna samhällets ankomst. Men under vissa förhållanden och omständigheter kan det utvecklas till något annat i stället. Nämligen den maffiakultur som präglat och präglar södra Italien.

Men maffiakultur kan växa fram i samhället ändå. Oberoende av existensen av hederskultur. Avgörande är statens legitimitet och styrka. En legitim stat som folk har förtroende för innebär att framväxten av en maffiakultur hindras och kan bekämpas. Betoning av gemenskap och kollektivitet missgynnar också framväxt av en maffiakultur.

I Sverige finns många oroande tecken på att gangstergängens verksamhet alltmer liknar en äkta maffiakultur. Ännu har det inte gått så långt. Men det är på god väg. Kännetecken på maffiakultur är att den är baserad på hedersbgerepp, men främst handlar om att tjäna pengar. Vidare att förtroendet för staten och samhället är lägre än för gängen och bossarna. När samhället inte erbjuder dig trygghet och skydd kan gängen göra det. Man får respekt från andra om man utför mord och våldsdåd. Man visar respekt för dem som utfört sådna handlingar.

Maffiakulturen bygger också på en betoning av individualism. Något som dagens smahälle och politik är fyllt av. På det sättet skapas en utmärkt grogrund för framäxten av en maffiakultur i Sverige. Sådnat kan bekämpas genom att betona kollektiva lösninagr och klassbgreppets betydelse. Kollektivt och gemensamt handlande har många gånger varit det mest effektiva för att bekämpa maffia-inflytande och maffiakultur.

Viktigt är också centrala personers stora nätverk och att politiker, makthavare, företag och poliser hålls i schack med utbyte av tjänster, mutor, vänskapliga gåvor, hot. Kort sagt genom korruption. Såna tecken finns också i dagens Sverige. Att underlätta privata utbyten av tjänster som görs i dagens samhälle, kan därför vara en underlättande faktor för framväxten av en maffiakultur.

Individuella lösningar, exempelvis tjänsteutbyte, ihop med att samhället, staten, abdikerar från uppdraget att trygga alla människors liv, innebär alltså att man gynnar framväxten av maffiakulutur och gangstervälde. Det är därför gängen växer i dagens Sverige. Det finns en direkt koppling mellan gängens tillväxt och den nedskärnings- och privatiseringspolitik som dagens regering för (det gäller naturligtvis också för den förra regringen och fler regeringar innan dess).

Det som samhället alltså borde prioritera är kamp mot framväxten av en organsierad brottslighet av maffiakarakär. Detta görs bäst genom sociala åtgärder, genom att samhället och staten stärks. Genom att samhället garanterar människors trygghet och överlevand, inte genom en motsatt politik där samhälle, som idag, överger de fattigaste och de utsatta.

Hedersvåld är ett litet problem, maffiavåld också ett litet problem. Men risken finns att det senare är ett växande problem som i framtiden kan bli riktigt stort.

Läs gärna Tomas Lappalainens bok Maffia och boken Svensk Maffia för mer kunskap och information om problemen och konsekvenserna av en maffiakultur.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Fjalar

  Eftersom du skriver att hedersvåld är ett ”litet och obetydligt problem” i Sverige, innebär det att det är acceptabelt? /*Tog bort en rasistisk mening*/ #AS

  Eftersom du väljer ut just ”hedersvåldet” som obetydligt och inte ”kvinnovåldet” så är det svårt att dra annan slutsats än att det inte gör något för att hedersvåld inte riktar sig mot vita kvinnor. Eller är allt kvinnovåld ett litet problem?

 • Anders_S

  Ja, våld mot kvinnor är ett förhållandevis litet problem (om det har jag skrivit i andra inlägg). Men varje individ som drabbas är förstås en för mycket.

 • anders

  De flesta invandrartjejer jag har träffat har begränsningar hemifrån. Bara senaste året har jag träffat två som har valt att avsluta förhållanden pga att de vet att deras pappor inte skulle godta det. Dessa hamnar inte i statistiken för hedersvåld, men de är ett offer för hederstänkandet. Skulle tro att hälften av alla invandrare från MÖ berörs av detta, så det är knappast ett litet problem

 • Anders_S

  Hälften av alla invandrare från Mellanöstern gör cirka 250 000 människor. Av dessa är kanske 20 % unga kvinnor. Det gör 50 000 personer. Utav dessa är det en vissa andel som utsätts för begränsningar. Men alla begränsningar från föräldrar är inet fel. Inte ens om de är hårdare än de begränsningar som svenska föräldrar utsätter sina barn för. Föräldrar har rätt att bestämma över sina barn. Men inte rätt att använda våld mot dem.

  Bara en mycket liten andel av dessa 50 000 utsätts för våld eller hot om våld. Alltså är det ett litet problem i förhållande till många andra problem. Kvinnovåld i sin helhet är ju ett litet problem. Hedersvåld är en bråkdel av kvinnovåldet.

 • Elvy Sjögren

  Hmm..undrar över om du menar att kvinnovåldet är ett litet problem för att det egentligen ingår i ett större eller om det är litet jämfört med andra. Jag kan se hur du räknar men jag tror du räknat lite fel för om man tänker vidare över vad orsaken till kvinnovåldet egentligen kan handla om kanske du måste räkna annorlunda. Tex så är ett gångjärn så himla litet jämfört med en dörr men utan gångjärnet rasar dörren, eller hur. Fundera över det ett tag. Jag har själv gjort det och undrar om du möjligen kommer fram till samma slutsats.

 • Pingback: Fylla eller heder? | Svensson()

 • anders

  ”Bara en mycket liten andel av dessa 50 000 utsätts för våld eller hot om våld. ”

  Ofta handlar det om ett hot som inte uttalas. De vet att de inte får vara tillsammans med den eller den, och de vet vad som händer om de bryter mot reglerna.

  Även pojkar drabbas av detta. Många killar vill inte hålla på att snoka vad deras systrar gör, men har inget val. Frö att inte tala om de som är homosexuella. Deutom räknar du fel på andelen, genomsnittsåldern bland invandrare är antagligen lägre än bland svenskar. Och att det är en liten del som berörs stämmer inte heller. Enklast är om du själv pratar med invandrarungdomar från MÖ.

 • Anders S:

  För de många offer för hedersrelaterat våld som exempelvis RFSL träffar så är inte problemet litet. Däremot är det ytterst få, mindre än tio procent, anmäler det de råkat ut för. Mörkertalen är enorma, vilket naturligtvis gynnar dig och andra som av olika anledningar vill framhålla att denna brottslighet inte finns.

  För övrigt vilar naturligtvis maffia- och hederskulturer på kollektivistiska föreställningar om familjeära och grupplojalitet. Alltså raka motsatsen till individualismen som du hävdar är orsaken.

 • Anders_S

  CLKA: Jag förstår att du är okunnig om maffiafenomenet och hederskulturen. Jag har både levt i den och studerat den.

  Den forskning och litteratur som finns visar att hederskultur/vendettakultur/maffiakultur bygger på frånvarao av kolektivitet och på individualitet. Men jag ska återkomma med en seire inlägg om detta.

  Mörkertalet när det gäller dödligt våld i Sverige är noll. När det gäller misshandel är mörkertalet litet. (enligt BRÅ)

 • Pingback: Balkongflickorna | Svensson()

 • Det är bra, jag ske genast tala om för RFSL att de bär lägga ner sin verksamhet eftersom en självsäker man i Göteborg sagt att de som deltar i stödgrupperna inte finns.

 • Anders_S

  CLKA: Jag kan inte se att jag någonstans påstått att de inte finns.

 • Fredrik

  Tror du att de kriminella grupperna i tex forna USSR, Jugoslavien, Albanien etc inte fanns ALLS när de var
  kommunistiska länder med kollektivets bästa som ide?

 • Anders_S

  Kriminalitet fanns självklart. Och?

 • Pingback: Lögnarna Bildt och Billström | Svensson()