Lagbrott i Reinfeldts hemkommun

De skolavknoppningar, dvs privatiseringar, av kommunala skolor som skett i Täby norr om Stockholm har av allt att döma varit olagliga. Det konstateras i en ledare i DN idag:

För det andra finns rättsliga gränser för hur kommunen får hantera skattepengarna. Enskilda näringsidkare får inte gynnas.

Det senare borde innebära att Täbys omtalade avknoppning av Tibble gymnasium skedde i strid med lagen. För i det fallet fick rektorn och en lärare ta över skolan för nio miljoner kronor, vilket närmast motsvarade värdet av inventarierna. Någon ersättning för värdet av namnet och själva verksamheten togs däremot inte ut. Marknadspriset skulle ha legat betydligt högre, sannolikt någonstans mellan 20 och 40 miljoner kronor.

Det är väl troligt att kammarrätten kommer att döma privatiseringen som olaglig och att kommunen därför måste ta tillbaka den aktuella skolan.

Det är i detta sammanhang intressant att konstatera att borgerliga företrädare på många områden fortsätter att bryta mot lagen eller att försvara lagbrott. Det kan handla om svart arbetskraft och utbetalning av svarta löner (paret Cedershiöld), om att försvara maffiametoder från restaurangägare, att bygga svart eller att vägra betala licensavgifter. Samt som i Täby kommun privatisera på ett olagligt vis.

Intressant?
Bloggat: Johanna Graf
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,