Regeringen backar igen – nu om bostadspolitiken

Efter att Cristina Husmark Pehrsson backat kring sjukförsäkringenbackar nu också kommunminister Mats Odell när det gäller utredningen om marknadshyror och bostäderna i Sverige. Och de allmännnyttiga företagen ska förmodligen inte säljas ut totalt. Även om borgarna i Stockholm gör vad man kan genom att sälja ut i exempelvis Husby. Men precis som socialförsäkringsministern inte backade tillräckligt mycket backar inte heller Odell tillräckligt mycket. För att bostadsbristen i Sverige ska kunna lösas behöver vi återigen införa subventionerat byggande av hyresrätter. För annars kommer det inte att byggas någonting för vanligt folk.

Även om vi nu kanske inte får ett marknadshyressystem fullt ut som hade lett till total brist på bostäder för fattiga och arbetare, så har vi ändå en situation där bostadsbristen är enorm och växande. Kanske slipper vi nu att det växer fram slumområden och kåkstäder, eller så tar det baar lite längre tid innan vi får det. För bostadsbristen kan inte avhjälpas på ett bra sätt utan subventionerat byggande. För kapitalismens krav på maximal profit gör att det inte är lika lönsamt med hyresrätter för de stora privata bygg- och fastighetsföretagen. Bostadsrätter är betydligt lönsammare för dem.

Att regeringen backar får dock ses som ett positivt tecken. Det går genom protester och uttalanden från olika instanser som kommuner och organisationer att påverka även den högervridna borgerliga regeringen.

Intressant?
Bloggat: Psykbryt om Husmark Pehrsson och sjukförsäkringssystemet, Motvallsbloggen om inhuman människosyn från alliansens sida, Feministisk Vänsterjej som sjukdom etc
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
  • Ett av problemen med bruksvärdessystemet är i alla fall enligt mina lärare på fastighetsakademin att ingen vill bygga nytt eftersom det tar sån tid för dem att få ut ens produktionskostnad. Men, frågar jag mig, det måste jag ju vara bättre att vara säker på att få en jämn tillströmning av inkomster med bruksvärdessystemet än att införa marknadshyror, tjäna multum i början när man kan höja hyrorna som man vill för att eventuellt senare kanske få stå med tomt hus?

  • Tobias E

    Snabba cash är allt det handlar om.

    Detta är vad alla ville ha så njut av det Marknads ekonomi måste redovisa mer vinst varje än föregående år för att vara tillräckligt intressant att investera i folk vill bara ha snabba pengar idag och slippa jobba för dom.