Blodsbesudlad besökare till konferens som Sverige inte borde hålla

Snart ska det vara en konferens om Irak i Sverige. Inbjuden till denna tvivelaktiga föreställning är ockupationsmaktens representant Condolezza Rice. Konferensen innebär som jag ser det att Sverige ytterligare legitimerar en olaglig, omänsklig, onödig och blodig ockupation. Det hela blir ännu märkligare eftersom Sverige utvisar folk till Irak, för som det heter, det är inget krig där, samtidigt som vi har en konferens som ska diskutera hur man ska lösa situationen med våldet i Irak. Ett våld som orsakats av USA:s ockupation. Som Pierre Schori skriver i SVD:

• För det första: riskerar FN, i ett läge med otydliga irakiska maktstrukturer, invecklade i ett våldsamt inbördeskrig, och med en till synes permanent amerikansk militär närvaro, att på nytt få sin opartiskhet ifrågasatt?

• För det andra: vilken roll förväntas den av regeringen specialinbjudna Condolezza Rice spela på konferensen?

Utrikesminister Bildt var en av de ivrigaste förespråkarna av det olagliga kriget, som hennes regering nu för på kredit, till en kostnad av tre miljarder dollar i veckan.

och

• En sista fråga: ser inte regeringen den makabra ironin i att kalla till en konferens till förmån för Iraks plågade folk samtidigt som man fortsätter att utvisa asylsökande till samma land, i vilket Sverige, likt Bushadministrationen, officiellt anser att det inte pågår ”väpnad konflikt”?

En annan insiktsfull man, den gamle diplomaten Sverker Åström skrev nyligen så här i Göteborgs-Posten:

Att just Sverige utvalts att stå som värd kan synas ironiskt då Sverige enligt ett uttalande av statsminister Göran Persson i slutet av mars 2003 officiellt intar ståndpunkten att angreppet var folkrättsstridigt. Regeringen har inte kungjort någon ändring av denna ståndpunkt vilken alltså fortfarande är gällande.

Vad avser utrikesminister Carl Bildt stödde denne som privatman det redan hösten 2002 i sak av USA fattade beslutet att angripa Irak även utan FN-mandat och engagerade sig aktivt för att vinna förståelse i Europa för detta beslut. Han har mig veterligen inte ändrat åsikt.

Bakom ansträngningarna att hjälpa Irak tycks ligga ett synsätt att landet utsatts för en naturkatastrof av typen gigantisk jordbävning och att det nu är det internationella samfundets ansvar att reparera skadorna. Så ligger det inte till.

Beslutet att angripa och ockupera Irak fattades av de två stora staterna USA och Storbritannien under ledning av George W Bush och Tony Blair. Det enda rimliga är att dessa två stater nu tar ansvaret för att organisera och finansiera återuppbyggnaden av det land som genom deras agerande kommit i sin nuvarande förtvivlade situation.

Det är skandalöst att Sverige ordnar en konferens som innebär att man legitimerar USA:s ockupation av Israk och dessutom så bjuder man speciellt in en representant för ockupationsmakten. Bedrövligt och ett klart ställningstagande från regeringen till förmån för USA och Bush samt deras olagliga ockupation. Med tanke på detta bör så många som möjligt delta i demonstrationen mot konferensen och mot USA:s ockupation.

Intressant?

I media: SVD1, SVD2, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements