Ny grundlag?

De borgerliga partierna och miljöpartiet föreslår på DN-Debatt att den svenska grundlagen ska ändras. I korthet går förslaget ut på följande:

 1. Införande av en författningsdomstol så att beslut i riksdagen kan prövas gentemot grundlagen. Dvs om de utgör ett brott mot grundlagen eller inte.
 2. Stärkt lokalt självstyre
 3. Mer inslag av personval
 4. Efter val ska sittande regerings förtroende prövas i riksdagen
 5. Stärkning av riksdagens kontrollmakt
 6. Mer oberoende domstolar
 7. Skilda valdagar
 8. Stärkt proportionalitet i lokala val
 9. Lättare att få till stånd folkomröstningar, men bara lokalt

Jag har med flit utelämnat två av förslagen. Detta därför det ena berör en liten detalj (trängselavgifter) och det andra därför att det inte är nåt förslag. Det är debattartikelns förslag 2 om förstärkt skydd för integritet och rättsäkerhet. Detta icke-förslag innehåller inget konkret. För problemet är ju som Blogge Bloggelito påpekade häromdan i ett inlägg om yttrandefrihet, att vi medborgare inte har någon möjlighet att pröva om myndigheter brutit mot grundlagen eller inte. Vilket gör att exempelvis polisen regelmässigt kan bryta mot den grundlagsskyddade rättigheten att demonstrera, detta med hjälp av polislagen och ordningslagen (som i sig är ett brott mot grundlagen). På denna punkt vill inte den borgerliga regeringen förbättra nånting.

Så då till lite kommentarer om ovanstående förslag. Förslaget om författningsdomstol kritiseras av Ali Esbati på grunderna att icke-förtroendevalda och (därmed borgerliga) domare ska få överpröva riksdagens beslut genom borgarnas förslag. Detta blir resultatet av deras förslag då domarväsendet i Sverige inte står under någon som helst demokratisk kontroll. Domarna utser nämligen själva sina nya kollegor. Ett korrumperat och korrumperande system alltså, som åtskilliga gånger kritiserats av exemeplvis Dennis Töllborg och som bland annat fick konsekvenser för utgången av rättegångarna efter Göteborg 2001. Därmed ska jag också säga att obeoende domstolar har vi. Problemet är att de inte står under demokratisk kontroll och det borde vara detta som ska ändras i första hand. Borgarnas förslag minskar demokratin snarare än ökar den på denna punkt.

När det gäller ökat kommunalt självstyre är jag i likhet med Esbati skeptisk. Det kan leda till ökade ojämlikheter i samhället. De rika förorterskommunerna i Stockholm kan mycket väl gynnas av en sån förändring och därmed kan klassklyftorna i Sverige öka ytterligare. I motsats till Esbati är jag dock svagt positiv till förslaget om skilda valdagar. Rent partiegoistiskt innebär skilda valdagar att småpartier får större chanser att lyckas. Erfarenheter visar dock att valdeltagandet vid skilda valdagar minskar, framförallt när det gäller de lokala valen. Jag tror dock att detta uppvägs av att vi får en mer levande lokal politisk debatt med skilda valdagar.

Ökat inslag av personval är jag dock mot, då detta definitivt minskar demokratin. Det beror iofs lite på hur det utformas. Jag har skrivit tidigare om konsekvensen om personval och låter därför bli att argumentera om det här.

Och slutfrågan, får vi folkomrösta om förslaget? Vi ska ju få fler folkomröstningar enligt förslaget. O, nej, jag glömde, vi ska bara få folkomrösta lokalt, om färgen på väggarna och sånt. Ingen demokratiförbättring där heller alltså.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: Jinges web och fotoblogg - politik, mellanˆstern, sverige, mediekritik, foto, regeringen, v‰nster, tidningar, bˆcker » Hˆgeralliansens b‰sta Miljˆparti()

 • Gustav

  Alltså.. jag har argumenterat med ett flertal från vänsterkanten om det här med författningsdomstolar, men någon riktig klarhet har jag inte fått om huvudfrågan: Är det enbart förfarandet med hur domare tillsätts och som då skall bidra till korruption man kritiserar, eller är det hela förekomsten av författningsdomstolar som sådana?

  Man brukar ju från vänster vara minst sagt skeptiska mot ”gummilagar” av olika slag, eller ja, åtmistone när man är inte innehar regeringsmakten. 😉 Utbredningen av sådana kan ju hållas i schack om man hela tiden prövar lagar emot grundlagen, förutsatt att den är väl utformad. Samma sak med alla grundläggande civila rättigheter, som kan skyddas effektivt ifrån klåfingriga lagstiftare om man har en aktiv författningsdomstol – visserligen inte lika viktigt i Sverige som i USA där man har en hel massa delstatliga lagstiftande församlingar, men nog så viktigt när övervakningslagar och annat står för dörren.

  Så jag undrar, är det författningsdomstolar som fenomen eller det nuvarande svenska systemet för att utse domstolsrepresentationen du ogillar?

 • Olof

  Fyra sakfel:

  1) ordningslagen och polislagen är inte grundlagsstridiga, det förstår du om du läser grundlagen ordentligt (t.ex. regeringsformen 2 kap 1 ¬ß 1 st 4 p, 2 kap 12 ¬ß och 2 kap 14 ¬ß).

  2) Medborgare kan, inom ramen för en konkret rättsprocess, få prövat om en myndighet brutit mot grundlagen, se regeringsformen 11 kap 14 ¬ß.

  3) Domare utser inte alls sina nya kolleger, domare utnämns nämligen av regeringen se rättegångsbalken 4 kap 2 ¬ß.

  4) Tings- och hovrätter har nämndemän som är politiskt tillsatta. I tingsrätterna är de i majoritet. Är det brist på politisk kontroll och insyn?

  Och en åsikt: Nu vill man utöka möjligheterna att pröva lag mot grundlag. Är inte det demokratiskt – grundlagen har ju antagits av riksdagen inte en, utan två gånger! Då verkar det väl konstigt om riksdagen ska kunna strunta i grundlagen genom ett enkelt beslut.

 • Anders_S

  4. Domare är inte politiskt tillsatta. Det finns ingen demokratisk kontroll över de som anställs inom domstolsväsendet som domare av olika slag. Det var det jag skrev. Ingenting annat.

  3. Läs på! I praktiken utser domarna sina efterträdare. Regeringen bekräftar bara. Så går det till i verkligheten. Och läs vad Töllborg sagt. Han vet nog bättre än vad du vet om hur det går till.

  2. Nej, inte i verkligheten. Det går inte. Jag pratar inte om teorierna värld min vän, utan hur det går till i verkliga livet.

  1. Jag har inte påstått att lagarna bryter mot grundlagen. Utan att polisen bryter mot grundlagen genom tvivelaktiga tillämpningar av polislagen och ordningslagen.

  SÅ, kom ut från din kammare, Olof, och lär dig hur det går till i verklighetens Sverige, på gatan. Där arbetar jag med dessa frågor nästan dagligen. Frö det ser ut som du kommer med sakfel och dessutom är dåligt insatt i hur det fungerar i det praktiska livet, i verkligheten.

 • Mr. G

  Bättre att de politiker jag väljer fattar sådana beslut, så slipper jag läsa igenom en massa lagar och annat.

 • Pingback: Debattera svensk grundlag men inte EU:s ? | Svensson()

 • Pingback: Nyliberala refomer och FRA-lagen - två sidor av samma mynt | Svensson()

 • Pingback: Trottens Betraktelser » Alliansen och mp föreslår ny grundlag()

 • Pingback: Rädda Sverige,nu! » Tänk i midsommar!()