Lägg ner Förbifart Stockholm

På SVD Brännpunkt finns idag en märklig debattartikel. Den är skriven av en man som uppenbarligen legat i nån slags koma de senaste åren, eller i alla fall det senaste året. För han tycks helt ha missat att vi måste minska bilismen. Inte öka bilismen. Vi måste minska pendlandet med bil. Inte öka det. Han verkar inte känna till debatten om växthuseffekter, växthusgaser och klimathot.

Det finns jobb i norr skriver han, men folk bor i söder. Ja då får man planera om staden som jag ser det. Inte bygga nya trafikleder som möjliggör att man bor långt ifrån sitt arbete. Stockholmsområdet för väl se till att det skapas fler jobb i söder och fler bostäder i norr. För de som ändå måste resa så får det byggas en bättre kollektivtrafik.

Förbifart Stockholm är en felaktig satsning som leder till ökad bilism. Om samma pengar satsades på en bättre stadsplanering, förtätning och på kollektvitrafik skulle transportbehovet med privatbil kunna minskas. Det är på sånt vi borde fundera på istället för att föreslå utbyggnader av bilismen som artikelförfattaren Ingemar Skogö gör. Istället för att påskynda Förbifart Stockholm – lägg ner hela projektet.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1,
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
 • Lasse2

  Ursäkta men rubriken är väl felskriven? Lägg all kraft på Förbifart Stockholm vore väl mer riktigt? Det är svårt att hitta en lika lönsam investering inom något annat område. Och trafiken i Stockholm är sorgligt åsidosatt sedan decennier tillbaka. Dessutom har du helt missat poängen. Trafik är något positivt som ger oss varutransporter, livsglädje genom att människor möts, arbete osv. Vad vi behöver minska är koldioxidutsläppen – och det jobbar många på. Biltrafiken komemr att bestå, även om fordonen drivs med alternativa bränslen.

 • Peter

  Det finns väl ingen motsättning mellan att minskan CO2-utsläppen och öka bilåkandet? Du bara förutsätter att alla bilar släpper ut CO2 även om 15 år när Förbifarten är klar.

 • Patrik

  Intressant, nu har någon hittat på att det är en lönsam investering. Sist jag läste utredningsmaterialet (som knappast har ändrats) så var projektet mycket olönsamt. ca 60% tillbaks i förhållande till varje investerad krona, vilket är lägre än i princip alla andra infrastrukturprojekt i Sverige.

  Vill man nödvändigtvis öka bilismen istället för att begränsa den så borde Stockholm lära sig bygga vägar som alla andra stora (och än större) städer, dvs uppe på marken/broar.

 • Apan

  Inte nog med det. Om har den minsta aning om i vilket bedrövligt skick Essingeleden är i så skulle förbifart Stockholm byggas fortare än näsvisa Götebrogare hinner säga Guttaperka. Essingeleden är den enda effektiva vägen genom Stockholm om man inte vill åka genom Västerås (suger) eller färja till Ekerö (ingen kapacitet) och den kommer inom en tio årsperiod behöva klappa igen och renoveras. Grundligt. Redan idag råder stora begränsningar för hur tung trafik får ta sig över och värre kommer det att bli så att kunna räkna hem en investering för förbifart Stockholm borde vara tämligen lätt för Stockholm kommer att dö i en trafik hjärtattack inom kort. Även fast Stockholm verkar hatat ute i landet så är staden den ekonomiska motorn och oerhört viktig för Sverige.

  Patrik, dåliga investeringar har väl aldrig hindrat politiker förut, kolla bara på trängselskatten (vars infrastruktur inte kommer vara betald på länge än) eller SIDAS briljanat investeringar i synagogor i Lettland utan judiska befolkning.

 • Det är bättre att bygga ut t-banan från Kungens kurva eller Slagsta över till norra sidan. Och eftersom förbifart Stockholm skall gå under jord 16 km så finns risk för att tunnlarna måste stängas som sker i andra tunnlar. Och då blir det ju kaos. Och hur är det med den tunga trafiken, skall den också gå igenom 16 km tunnlar. HUA … om något händer i tunneln.

 • David

  Ta en titt på en karta och bedöm Stockholms geografiska position i förhållande till övriga närområdet, främst Mälardalen men även E4-stråket mellan Norrköping och Uppsala/Gävle. Den som kör den snabbaste vägen mellan dessa städer (som förbifarten förment är till för) tvingas åka en lång östlig omväg igenom Stockholm eftersom E4 skyltas så. Så långt är allt klart. Men, man nämner inte att det redan existerar en västlig förbifart som kommer fortsatt vara rakare än en förbifart räknat i kilometer. Nämligen riksväg 55, som går precis mellan Uppsala och Norrköping via Strängnäs. Sorgligt nog en underprioriterad väg, där det fortfarande finns smala vägavsnitt, genomfarter i samhällen m.m. Uppgradera vägen till motorväg vid de nödvändiga avsnitten såsom Enköping, eventuellt redan från Strängnäs eftersom broarna över Mälaren är underdimensionerade, mot Uppsala. Bygg resten av vägen till Norrköping som omväxlande 2+1 eller 2+2väg med hög standard, såsom planskilda korsningar och bygg en genare väg än dagens rv55 som slingrar sig igenom hela Södermanland.

  Jag köper att Ekerö behöver vettigare anslutningar söderut, men då borde det räcka med en tunnel mellan Ekerö och Vårby.

  En annan idioti som redan har nämnts: Varför byggs det tunnlar under Drottningholm, under åkrar och skogspartier knappt någon skulle protestera över om dessa områden bebyggdes? Tunnlarna fördyrar projektet något enormt och gör det fruktansvärt olönsamt, speciellt avsnittet över Mälaröarna. Säkerhetskraven i tunnlar har skärpts något enormt i hela EU sedan Mont Blanc- och Tauernolyckorna i Alperna 1999.

  Tyvärr i mångt och mycket samma idioti som präglar även Citybanan-projektet. Hur behjärtansvärt den än kan tyckas, hade det varit långt vettigare att satsa på fyra spår bredvid de nuvarande två dels genom att genomföra det aldrig förverkligade tredje spåret dels mot att man rev en tredjedel av Centralbron och passade på att bygga om densamma så att Gamla Stans t-banestation fick sig en renovering. Nu skall man istället gräva en tunnel enkom för pendeltågen rakt igenom de absolut sämsta delarna av Stockholms urbergsgrund.

  Behöver Stockholm en ny trafikled är det en österut. Lidingöbron är redan sexfilig, bygger man vidare på Lidingö mot Nacka kan man klämma in en smäcker bro över Saltsjön där.

  I övrigt är det utbyggd kollektivtrafik Stockholm behöver. Möjligtvis kanske det kan vara en god idé att damma av förslaget att bygga en tvärmotorväg och järnväg från E4 i Vagnhärad till Nynäshamn och rv73, eftersom Stockholms hamnar gett sig på den att satsa på just Nynäshamn. Det blir en investering långt billigare än förbifarten under Mälaröar.

 • Pingback: Den självklara lösningen - kollektivtrafik | Svensson()

 • Pingback: Rejäl utbyggnad av järnväg en nödvändighet | Svensson()

 • Pingback: Ingen bil alls är svaret | Svensson()