Hjälper regeringens förslag verkligen mot gängen?

Beatrice Ask har idag presenterat ett antal förslag som ska beslutas av regeringen morgon. Förslag som ska underlätta för polisen att komma till rätta med den organiserade brottsligheten. Frågan är om dessa föslag är bra eller inte. Jag ska ta dem ett efter ett och gå igenom dem.

•För det första skapas en fredad resurs inom polisen som kan arbeta över hela landet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna ska fram till den 1 juli 2009 ha inrättat särskilda aktionsgrupper vid åtta polismyndigheter och vid Rikskriminalpolisen.

Detta förslag inehåller inget konkret. I det verkliga livet innebär sådant som fredad resurs ingenting. Behövs poliserna till annat kommer de att användas till det. Så fungerar det i verkligheten. Allt annat vore dessutom slöseri med skattemedel. Förslaget är meningslöst och betydelselöst.

•För det andra vill regeringen att myndigheterna ska vidareutveckla sitt samarbete på underrättelseområdet. Sedan början av 2006 bedriver polisen, Åklagarmyndig­heten, Ekobrottsmyndigheten, Tullen och Skatteverket en myndighetsgemensam verksamhet vid regionala underrättelsecenter i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Erfarenheterna och resultaten från detta samarbete är goda varför den nu också ska byggas ut till att omfatta hela landet.

Detta förslag kan på kort sikt innebära att det blir lätare att sätta dit folk i den organiserade brottsligheten. På sikt kommer det dock att i huvudska slå mot indre proffsiga kriminella som inte har vett på att dölja sin kommunikation från avlyssnande myndigheter som Säpo, KUT (kriminalunderrättelsetjänsten) etc. Många av dessa myndigheter använder sig dessutom av FRA:s tjänster och tillhör FRA:s viktigare kunder. Med spaning på inrikes objekt alltså. De mer organsierade brottslingarna kommer snart att lära sig att undvika polisens och FRA:s lyssnande maskiner.

•För det tredje ger regeringen säkerhetspolisen ett nationellt huvudansvar för att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister.

Verkar bra, men innebär faktiskt inte att det blir lättare att gripa några yrkeskriminella.

•För det fjärde ska det lokala perspektivet få ett tydligt genomslag för att mobilisera alla relevanta delar av samhället mot den grova organiserade brottsligheten.

Detta förslag innehåller ingenting mer än fina ord och är i verkligheten betydelselöst.

För det femte förstärks det förebyggande arbetet. I takt med att myndigheterna ­intensifierar sina brottsbekämpande insatser är det viktigt att fånga upp de ungdomar som är i riskzonen att dras in i kriminalitet.

Förebyggande arbete är oerhört viktigt för att rekryteringen till kriminella gäng ska kunna brytas. Regeringens förslag innehåller dock inget konkret om hur detta ska gå till och blir därför innehållslöst och meningslöst. Det bästa förebyggande arbetet vore om regeringen satsde mer pengar på förskola, skola och fritidsverksamhet. Några sådana förslag kommer dock inte från den borgerliga regeringen som för fullt håller på att försämra på dessa områden istället. Med privatiseringar och nedskärningar.

•För det sjätte gäller nya regler från den 1 juli 2008. Reglerna ger större möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att komma åt de kriminellas tillgångar. Den nya regleringen innebär att det i vissa fall blir möjligt att förverka tillgångar utan att dessa behöver knytas till ett konkret brott.

Detta är det enda förslaget av de sex som faktiskt har en effekt på sikt. I Danmark har detta angreppsätt varit mycket effektivt för att komma åt de kriminella gängen. För att det ska bli lika effektivt i Sverige krävs dock att straffen för ekonomiska brott blir hårdare och lagstiftningen klarare och koncisare så att fler faktiskt kan fällas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements