Göteborg har ingen ringled

Mikael Söderlund, moderat stadsbyggnads och trafikborgarråd i Stockholm måste ha drabbats av nån slags sinnesförvirring. För i en debattartikel om trafik i SVD påstår han att Göteborg har en ringled för biltrafik. Något Stockholm har. Var han hittar den ringleden i Göteborg övergår mitt förstånd för det finns ingen.

Man kan möjligen säga att det finns en halv ringled, Söderleden-Älvsborgsbron-Norrleden. Men den norra delen har i stort sett ingen trafik och om Söderleden och Älvsborgsbron är ringleder är Essingeleden det också. Det är i stort sett ingen skillnad på belägenhet för dessa olika leder. Däremot så går majoriteten av trafiken i Göteborg rakt igenom centrum av staden på ett sätt som den inte gör i Stockholm. E6 går rakt igenom centrum (E20 är inte mycket bättre, inte heller 40:an eller 45:an) och längs med både norra och södra älvstranden går det stora trafikleder, Oscarsleden och Lundbyleden. Så att försöka ta Göteborg som nån slags ”modell” eller ”föredöme” är verkligen inte berättigat, eller ens smart.

Endast på ett område är Göteborg bättre än Stockholm och det är när det gäller trafiksäkerhet. Antalet olyckor i Göteborg minskar, men så är det inte i Stockholm. Detta hra Göteborg uppnått genom minskad hastighet i trafiken med hjälp av gupp, avsmalningar, hastighetsbegränsningar vid skolor osv. Något som Söderlund verkar vara mot.

På alla övriga trafikområden är Stockholm bättre, större andel kollektivtrafik, mindre andel bilism är det viktigaste. Trängselavgifter nåt annat. Det finns ingen anledning för Stockholm att ändra detta genom att bygga onödiga biltrafikleder.

Söderlund är en förvirrad man. Det enda som är bättre med Göteborgs trafikpolitik än med Stockholms är han mot och han ser ringleder som inte finns och vill i analogi med det försämra trafikpolitiken i huvudstaden. Snurrigt var ordet.

Av både trafiksäkerhetskäl och klimatskäl bör vi minska vårt bilåkande och bilkörande. Mikael Söderlund är inne på åtgärder som medför motsatsen.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements