Vårdval Stockholm har missgynnat arbetarklassen

I Stockholm utgör invandrare en stor del av arbetarklassen. Det möjliggör att man kan hävda att Vårdval Stockholm missgynnar invandrare. I Sverige är majoriteten av arbetarklassen inte invandrare. För det egentliga problemet med Vårdval Stockholm är inte att det missgynnar invandrare. Problemet är att det missgynner arbetarklassen. Invandrare som är medelklass eller överklass får precis lika bra vård som ick-invandrare i de samhällsklasserna.

Vårdval Stockholm är en form av sjukvård som efterapar den amerikanska modellen. Där rika får bra vård och fattiga betydligt sämre. Det är klasspolitik från överklassens sida. Klasspolitik från borgarregeringens sid det hela handlar om. Att hävda nåt annat innebär att man inte kan åtgärda problemen och orättvisorna med vårdval. Utan att man förmodligen kommer att frövärra dem. Det är ett kalssproblem. Inte ett etnicitetsproblem.

Vårdval handlar också om att garantera profiter till ett antal storföretag, precis som organisationen Gemensam Välfärd påpekar:

Gemensam Välfärd är kritisk på i stort sett varje punkt i Vårdval i Sverige. Den omtalade valfriheten för patienterna att välja vårdgivare finns redan: ”för det behöver man inte privatisera primärvården”.

”Det handlar om att privata vårdföretag ska etablera sig var de vill och garanteras offentlig finansiering.”

När utredningen talar om ”etableringsfrihet” menar den i själva verket att ”ett kommersiellt vårdföretag ska ha rätt att få sin verksamhet offentligt finansierad samtidigt som det ska ha rätt att besluta var denna verksamhet ska bedrivas”.

Så vad som krävs för att vi ska en lika bra sjukvård för fattig som för rik är en bra, fungerande offentligt ägda och kontrollerad sjukvård. En sjukvård baserad på demokratiska beslut och behov. Inte en sjukvård baserad på vinstmaximering och profit.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements