Rausing – familjen som blev rädd för löntagarfonderna

Familjen Rausing flyttade från Sverige i början av 1980-talet. Man var orolig för att löntagarfonderna skulle innebära att företaget Tetra Pak skulle tas ifrån dem. Men Sigrid Rausing vill idag inte beskriva det hela som en flykt utan snarare som en flytt. Visserligen en flytt orsakad av en vilja att slippa skatt och en rädsla för löntagarfonderna.

Förutom det företag som en gång i tiden grundades av Ruben Rausing, Tetra Pak, idag en internationell koncern, Tetra Laval Group med 31 000 anställda och säte i Nederländerna, kontrollerar familjen ett antal andra företag, såsom svenska Alfa-Laval (Tetra-Laval äger 18,4%) med nästan 12 000 anställda och förlagen Granta och Portobello Books (bägge förlagen ägs av Sigrid Rausing). En del av förmögenheten har Sigrid Rausing gett till stiftelsen Sigrid Rausing Trust.

De familjemedlemmar som idag är aktiva i familjens företag, förutom redan nämnda Sigrid Rausing med hennes förlag, är Jörn Rausing som sitter i styrelserna för Tetra-Laval, Alfa-Laval, De Laval och Ocado Ltd, Finn Rausing i Tetra-Laval, Alfa-Laval, De Laval och Swedeship Marine och Kirsten Rausing i Tetra-Laval. Andra makthavare är Larry Pillard, Tetra-Laval, Dennis Jönsson i Tetra Lavals dotterbolag TetraPak, Mart Tiisman i Sidelm, också det ett dotterbolag till Tetra-Laval och Joakim Rosengren i De Laval som även det är en del av den stora Tetra-Lavalkoncernen.

TetraPak grundades alltså ursprungligen av de ovan nämndas farfar Ruben Rausing och togs sedan över av sönerna Hans och Gad Rausing och 1995 köptes den förstnämnde ut av brodern Gad. Familjen Rausing har sen länge regelbundet nämnts bland världens rikaste människor. Sigrid är barn till Hans och den delen av släkten är alltså inte längre ägare av familjeföretaget Tetra-Laval. Istället är det alltså Gad Rausings tre barn, Jörn, Finn och Kirsten som styr familjekoncernen.

Vad gäller Hans Rausings barn har jag redan nämnt Sigrid. En annan dotter, Lisbet Koerner är aktiv i ett investmentbolag, Arctic Group, som den delen av Rausing-familjen kontrollerar och som förvaltar delar av Hans Rausings och hans barns Sigrids, Lisbets och Hans-Kristians förmögenheter. I företaget ingår bland annat en stor satsning på fåravel på Nya Zealand. Även på andra ställen har familjen varit verksam inom jordbrukssektorn, exemeplvis i Ukraina.

I företag som kontrolleras av familjen finns omkring 45 000 anställda.

Läs mer: Socialisten, DN1, Guardian, Telegraph1, Telegraph2, Telegraph3, AB1, Realtid1, SDS1, SDS2, AB2, E24_1, DI, GT, Affärsvärlden1, Affärsvärlden2, Realtid2, Metro Företagsamheten, SVD,

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

22 svar på “Rausing – familjen som blev rädd för löntagarfonderna”

 1. Jo att koncentration av makt och rikedomar är starkt koncentrerade är ju inte någon nyhet under solen direkt,
  men bra att du tar upp det.Den mest välgjorda studien av
  just den koncentration gjordes av den radikale amerikanske sociologen C. Wright Mills redan 1956,Makteliten,(The Power
  Elite), är tycker jag fortfarande den mest läsvärda studien av fenomenet(Mills skrev ju förbaskat bra och hade dessutom
  Humor,en sällan skådad egenskap hos sociologer,så vitt jag erfarit!).Bra artiklar på Wikipedia i ämnet tycker jag.
  Gå gärna in på http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitteorin
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Makteliten och se själva!
  Bra blogg.Fortsätt så!Mvh Finn Dahl

Kommentarer är stängda.